Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Організація і стимулювання праці працівників ТОВ Агрофірма "Ак Барс Агриз"

Реферат Організація і стимулювання праці працівників ТОВ Агрофірма "Ак Барс Агриз"

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО Державних освітніх установ

ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В«ІЖЕВСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В»

Кафедра організації виробництва та підприємництва

Контрольна робота

З дисципліни В«Нормування і оплата праці В»

Організація і стимулювання праці працівників ТОВ Агрофірма В«Ак Барс АгризВ»

Перевірив: доцент, к.е.н.

Л.Н. Ігошина

Виконала: студентка 4 курсу

Спеціальність 080109 -

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Миколаєва Н.Г.

Шифр ​​07018

Іжевськ 2010


Зміст

Введення

1.Теоретіческая частина

1.1 Поняття та зміст організації праці

1.2 Стимулювання трудової діяльності персоналу

1.2.1 Матеріальне стимулювання трудової активності

1.2.2 Моральне стимулювання трудової активності

2. Практична частина

2.1 Організація і стимулювання праці працівників на прикладі

Висновок

Література


Введення

В умовах ринкової економіки відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави щодо реалізації цієї політики передані безпосередньо господарюючим

загрузка...
суб'єктам, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів.

Проблеми оплати праці в сучасних умовах господарювання стають все більш гострими і актуальними ще в зв'язку і з тим, що для досить значного числа підприємств регулярність і розмір виплат зумовлюють не лише перспективи розвитку самих організацій, але й забезпечують фізичне виживання їх персоналу. Разом з тим, навіть у тих випадках, коли рівень добробуту є достатньо високим, проблеми створення ефективної системи оплати праці стають рано чи пізно актуальними для них.

Проблеми економічної зацікавленості працівників у поліпшенні кінцевих результатів господарської діяльності підприємства залишається злободенною. Відбулися останніми роками зміни у ставленні власності лише поглибило її. Серед інших проблем особливу роль грає проблема вдосконалення стимулювання праці на підприємстві. Завданням цієї області є підвищення ефективності виробництва за рахунок всебічного розвитку і розумного застосування творчих сил людини, підвищення рівня його кваліфікації, компетентності, відповідальності, ініціативи. Ключове місце займає визначення способів підвищення продуктивності, шляхів росту творчої ініціативи, а так само стимулювання працівників.

Таким чином, в контрольній роботі вивчимо поняття та зміст організації та стимулювання праці працівників і розглянемо їх на конкретному прикладі.

Об'єктом дослідження є ТОВ Агрофірма В«Ак Барс АгризВ», філія № 1, відділення Кам'яний Ключ.


1.Теоретіческая частина

1.1 Поняття та зміст організації праці

Для того щоб праця була ефективним і продуктивним, приносив відчутний кінцевий результат і задоволеність, він повинен бути відповідним чином організований.

Організація праці - це упорядкування, приведення у певну систему трудової діяльності людини.

Організація праці передбачає єдність двох аспектів. З одного боку, до організації праці необхідно підходити з позиції її структури, тобто її складових частин, дозволяють розкрити зміст цієї категорії праці. З іншого боку, організація праці повинна розглядатися в динаміці, тобто як безперервний творчий процес вдосконалення праці відповідно до мінливих умовами виробництва.

Для забезпечення функціонування будь-якого підприємства насамперед необхідна певна розстановка працівників і наділення кожного з них конкретними трудовими функціями. Це досягається на основі поділу праці.

Для здійснення трудового процесу необхідні певні організація і обслуговування робочих місць, тобто їх планування, оснащення і забезпечення сировиною, матеріалами, засобами виробництва, інформацією відповідно до характером конкретної роботи.

Для функціонування робочої сили і досягнення необхідної ефективності трудової діяльності велике значення мають умови праці, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку, які забезпечують чергування часу праці і відпочинку протягом робочої зміни, робочого дня, а також протягом тижня, місяця, року.

Організація праці неможлива без встановлення міри праці. Засіб встановлення цієї міри - нормування праці.

До числа найважливіших елементів організації відноситься стимулювання праці, тобто розробка та застосування для працівників і трудових колективів таких матеріальних і моральних стимулів, які забезпечували б об'єктивну і справедливу оцінку їхньої праці та які спонукали б до активної трудової діяльності.

Для вирішення завдань організації праці велике значення мають підготовка кадрів працівників і рівень їх кваліфікації, стан дисципліни праці.

Розвиток елементів організації праці, їх вдосконалення, поліпшення прийнято називати напрямками раціональної організації праці.

Під цим терміном маються на увазі напрямки практичної діяльності, що характеризують процес вдосконалення окремих елементів і всієї системи організації праці в цілому. До числа напрямків раціональної організації праці належать: удосконалення форм розподілу і кооперації праці, поліпшення умов праці, застосування прогресивних умов оплати і стимулювання праці, раціоналізація режимів праці та відпочинку.

Організовуючи працю, необхідно керуватися рядом принципів, яким повинна відповідати раціональна організація праці. До них відносяться:

- Принцип науковості полягає у використанні новітніх досягнень науки, техніки, технології та передової практики.

- Принцип комплексності увазі, сто робота по раціоналізації організації праці проводиться одночасно по всіх її напрямах.

- Принцип оптимальності випливає безпосередньо з принципу науковості і має на увазі вибір найкращого варіанта вдосконалення організації праці.

- Принцип безперервності означає, що робота з удосконалення організації праці не разове захід, а постійний, безперервний, краще всього виконується в плановому порядку процес.

- Принцип нормативності полягає в тому, що вдосконалення організації праці має здійснюватися на основі нормативної бази.

- Принцип ефективності вимагає, щоб при розробці будь-якого заходу щодо вдосконалення організації праці виходили з найбільш раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

- Принцип гуманності означає прояв постійної турботи про людину - головної продуктивної силі будь-якого суспільства.

Одне з основних завдань організації праці - створення сприятливих умов праці, що сприяють підвищенню працездатності людини, збереження його здоров'я, підвищення привабливості та престижності праці. Соціальні завдання - забезпечення умов для постійного підвищення професійного, культурного рівня людини, виховання почуття самостійності і відповідальності, розвиток трудового активності. [3]

1.2 Стимулювання трудової діяльності персоналу

працю стимулювання персонал матеріальний моральний

Для правильної організації оплати праці велике значення має диференціація заробітної плати в залежно від його складності, якості, умов, в яких виконується робота, її соціальної значущості. Тому переваги в оплаті праці повинні мати висококваліфіковані працівники, які виконують заплановані роботи в строк і з високою якістю. [3]

Стимулювання праці - це метод впливу на трудову поведінку працівника через мотивацію. При стимулюванні спонукання до праці відбувається через задоволення різних потреб особистості, що є винагор...

загрузка...

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...