Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Результати управлінської діяльності ЗАО "Світ електроніки"

Реферат Результати управлінської діяльності ЗАО "Світ електроніки"

Вступ

В ході даної практики треба провести Знайомство з характеристикою закритого акціонерного товариства "Світ електроніки", Його виробничою структурою, типом виробництва, номенклатурою послуг, які воно надає, місцем и значення кадрової служби фірмі, структура и чісельністю робітніків відповідніх відділів, з системою мотівації персоналу, системою розвітку персоналу, методами стимулювання праці персоналу підпріємства.

Мета практики - закріпіті теоретичні знання, Отримані при вівченні дисциплін В«Кадрове діловодствоВ», В«Управління трудовими ресурсами В»,В« Організація діяльності служби зайнятості В», набути практичних навічок кадрової роботи на віробніцтві, зібраті матеріали для написання Звіту.

Завдання практики - ознайомітісь та вівчіті Особливості Функціонування, структуру та кадрову базу організації, вівчіті установчі документи підпріємства и колективного договором, зібраті форми кадрового діловодства и вівчіті методику їх заповненості, ознайомітісь з порядком проведення співбесіді при прійнятті на роботу, ознайомітісь з положеннями про відділі и Посадовими інструкціямі співробітніків. ознайомітісь з системою мотівації персоналу, методами стимулювання праці персоналу підпріємства, зібраті інформацію про систему розвітку персоналу: підвіщення кваліфікації кадрів, відбір персоналу, Формування кадрового резерву.

Об'єктом практики є Закрите акціонерне товариство "Світ електроніки", організаційно-виробнича діяльність та управлінська структура.

Предметом практики є безпосередню результати управлінської діяльності цього підпріємства Протяг звітніх періодів.


Тема 1. Стратегічні цілі Функціонування підпріємства, Його структура

ВИРОБНИЧЕ практику я проходив за місцем роботи в Закритого акціонерному товарістві "Світ електроніки ". Цю організацію Створено за рішенням засновніків вiдповiдно до установчого договору, укладення мiж ними. Засновниками

загрузка...
товариства є громадяни України: Кононенко Віктор Олександрович та Попова Наталія Валеріївна. ЗАТ "Світ електроніки" зареєстровано Мінською райдержадмiнiстрацiєю м. Києва 19 вересня 2001 р., реєстраційний № 09684. Головою правління ЗАТ "Світ електроніки" на пiдставi Рішення через Відкрите Голосування акцiонерiв товариства обраності Кононенко Віктор Олександрович (Протокол № 1 вiд 20.09.2023 р.) (Додаток А) .

Статутний фонд ЗАТ "Світ електроніки" таборували на 31.10.2023 р. згідно установчіх документів складає 1180000 (один мільйон сто вiсiмдесят тисяч) гривень та розподіленій на 800 (вiсiмсот) простих іменніх акцій номінальної вартості 1 475 (одна тисяча чотіріста сімдесят п'ясть) гривень шкірні. Акції мают документарній формі.

З дня Підстави ЗАТ "Світ електроніки" минуло 8 РОКІВ. Одночасно ЗАТ "Світ електроніки "- Одне з представніць Нової Хвилі оптової та роздрiбній торгiвлі електропобутовімі приладами. ЗАТ "Світ електроніки" є комерційної організацією. У основному організаційному документі ЗАТ "Світ електроніки "- Статуті Визначіть Основні цілі й види діяльності товариства ( Додаток В) . ЗАТ "Світ електроніки" спеціалізується на роздрiбній торгiвлі побутовими Електротовари, радiо-та телеапаратурою та оптовій торгiвлі електропобутовімі приладами ..

ЗАТ "Світ електроніки "є юридичною особою, Може от свого імені отрімуваті ї здійснюваті майнові та Особисті немайнові права, віконуваті обов'язки, буті позівачем и відповідачем у суді. Товариство має право віпускаті Цінні папери, створюваті Різні спільні виробництва та підпріємства, а кож Свої відділі, представництва, філії, магазини, відділі магазинів, передаватися на договірніх Умова майно, кошти, "Ноу-хау" іншім підпріємствам, брати участь у різніх акціонерніх ТОВАРИСТВО та концернах Як у Країні, так и за кордоном, відповідно до чинного законодавства.

філії та представництва створюються за межами Місцезнаходження Товариства з метою виконан ними господарських або представніцькіх функцій по окремому безпосередньо діяльності Товариства, мают Поточні Рахунка в банківськіх установах, відокремлене майно, несуть Відповідальність за зобов'язанням Товариства. Керівнікі філій та представництв діють на підставі довіреності, виданої ЗАТ "Світ електроніки ".

ЗАТ "Світ електроніки "має круглу печатку, Що містіть фірмову Найменування, організаційно-правову форму, Може мати штампи и бланки Зі Своїми найменуванням, зареєстрованій товарний знак, самостійній розрахунковий ї Інші рахунки.

Метою діяльності Товариства є Отримання прибутку, предметом діяльності - Оптова та роздрібна торгiвля електропобутовімі приладами, Посередництво в торгiвлi рiзнімі товарами

Основних напрямів діяльності ЗАТ "Світ електроніки" являються:

- торгiвля електропобутовою Технiка та побутовою електронiкою через ВЛАСНА ятір магазінiв.;

- Зберігання товарів на складах;

- маркетінгові Дослідження; реклама.

- реалізація товарів.

Товариство вправі здійснюваті Інші види діяльності, не заборонені законодавством, створені для Досягнення статутне цілей, після одержания відповідної ліцензії у встановленому порядку.

Бл товариства є юридичні особини, фізічні особини, громадяни України, Працівники та колішні Працівники ЗАТ "Світ електроніки". Органами Управління Товариства є:

1. Вищий орган Товарінства - Загальні збори акціонерів;

2. Спостережна рада;

3. Виконавчий орган - правління Товариства;

4. Ревізійна комісія.

Посадовими особами Товариства є Голова правління та члени правління, Голова ревізійної комісії, Голова и члени Спостережної Ради. Вiдповiдно до Статуту ЗАТ "Свiт електронiкі "робот правлiння керує Голова правління.

Структура Управління ЗАТ "Світ електроніки" є ієрархічною.

Ієрархічні структури Управління характеризують твердою ієрархією влади в організації, формалізацією правил и процедур, які вікорістовуються централізованім Прийняття рішень, вузька визначеня відповідальністю в діяльності.

Для ієрархічної структури ЗАТ "Світ електроніки" характерні:

- Стабільність и НЕ складність зовнішнього середовища.

- Цілі и Завдання Прості та Ясні. Завдання піддаються розподілу. Роботи можна вімірюваті.

- Постійна повторюваність одних и тих самих робіт, Що дозволяє їх регламентуваті. Прізначається дана влада.

Ієрархічній тип структури має Багато різновідів, альо самої розповсюдженою є лінійно - штабна Управління, до якої належить Організаційна структура ЗАТ "Світ електроніки" Головна задача лінійніх керівніків - коордінація Дій функціональніх служб и направлення їх в русло загально інтересів організації.

Станом на кінець жовтня 2009р. ТОРГІВЕЛЬНА мережа ЗАТ "Світ електроніки" представлена 41магазінамі у 40 містах у різніх регіонах Країни, з них 36 магазинів компанія орендує у ТОВ "Вiкотек", а iншi - в крупних торгівельніх центрах. Дочiрнiх підпріємств та представництв ЗАТ "Світ електроніки" не має. Станом на кінець жовтня 2009 року до складу ЗАТ "Світ електроніки" входять 41 структурні пiдроздiлі, які представлені фiлiямі ЗАТ "Світ електроніки "у різніх містах Країни, а саме:

Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Алчевську, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Артемiвськ, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Бердічiв, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Верхньоднiпровськ, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі "у м. Вiнниця, Фiлiя ЗАТ" Свiт електронiкі "у м. Вiльногiрськ, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Вознесенськ, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Гадяч, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Дзержинська, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Днiпрорудне, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Дружкiвка, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Житомир, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Жмеринка, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі" у м. Iзмаїл, Фiлiя ЗАТ "Свiт електронiкі "у м. Кiровське, Фiлiя ЗАТ" Свiт електронiкі "у м. Комсомольськ, Фiлiя ЗАТ "Свiт електрон...

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...