Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Менеджер: особистість і професіонал

Реферат Менеджер: особистість і професіонал

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Філія Сочинського державного університету туризму і курортної справи в місті Омську

Курсова робота

по дисципліни: В«Основи менеджментуВ»

на тему В«Менеджер: особистість і професіоналВ»

Омськ - 2011


Зміст

Введення

Глава 1. Менеджер як професія

1.1 Професія менеджера

1.2 Роль менеджера в організації

Глава 2. Професійні та особистісні якості менеджера

2.1 Структура професійних і особистісних якостей менеджера

2.2 Рівні і ролі управління

Глава 3. Особливості підготовки менеджера як фахівця

3.1 Особливості спеціальності В«Менеджмент організаціїВ»

Висновок

Список використаної літератури

Додаток


Введення

Актуальність. Жодна компанія не може існувати без менеджерів - адже як тільки з'являється фірма, відразу ж з'являється і потреба в управлінні нею. Саме цим займаються сучасні менеджери. Тому можна сказати, професія менеджера є однією з найбільш затребуваних і високооплачуваних у сучасній економічній системі.

Наука управління виникла на основі багаторічного накопичення емпіричних знань, сформованих теорій управління. Предметом науки менеджменту є суспільні відносини між людьми в сфері управління, виявлення факторів і умов, безпосередньо або опосередковано впливають на ефективність організованої трудової діяльності. Основи науки базуються на філософії; очевидний зв'язок менеджменту з політологією, соціологією та іншими науками. Наука управління обов'язково повинна спиратися на норми цивільн

загрузка...
ого та адміністративного права, величезна значення мають і неодмінно повинні враховуватися положення трудового права.

Об'єкт - процес управління персоналом на підприємстві.

В якості предмета - менеджер в сучасному суспільстві.

Метою роботи є осмислення особливостей якісного управління персоналом компанії сучасним менеджером. Для досягнення мети необхідно виконати наступні завдання:

1. Вивчити особливості професії менеджера.

2. Розглянути існуючі типи професії управлінця.

3. Ознайомитися з роллю менеджера в організації.

4. Дати оцінку професійним і особистісним якостям менеджера.

5. Проаналізувати рівні та ролі управління.

У процесі роботи використовувалися наступні загальнонаукові методи: аналіз і синтез.

Практична значимість. Отримані теоретичні результати мають велике практичне значення при аналізі роботи менеджера-управлінця на підприємстві. Вони дозволяють сформувати образ висококваліфікованого працівника сфери управління. Матеріал може бути використаний у викладанні дисциплін, що входять у вивчення спеціальності менеджмент організації, наприклад, таких як соціологія та психології управління, основи менеджменту.


Глава 1. Менеджер як професія

1.1 Професія менеджера

Основне зміст діяльності менеджера - це управління, керівництво людьми і це є головною особливістю професії менеджера. Управління виступає як найважливіший і найбільш ефективний в сучасному світі спосіб здійснення влади. У загальному випадку влада - це здатність і можливість здійснювати свою волю, робити визначальний вплив на поведінку і діяльність окремих людей та їх груп з використанням авторитету, права, грошей і т.д. У свою чергу, наявність влади є необхідною умовою ефективного керівництва. [6]

Прийнято виділяти такі основні форми влади: засновану на примусі, традиційну, компетентну, базовану на мотивації, еталонну, влада-харизму. Влада, заснована на примусі, припускає, що керівник може впливати на підлеглих, якщо він контролює тим або іншим способом величину або форму покарання, яке може бути до них застосоване. У цьому зв'язку варто враховувати, що управління, що базується на примусі, на страху підлеглих, може призвести тільки до короткочасного успіху, в довгостроковій перспективі такий керівник приречений на провал. При такому способі здійснення влади зростає ризик саботажу з боку підлеглих.

Традиційна (Законна) влада - грунтується на праві людини керувати іншими в силу відповідного посадового становища в структурі організації, а також на вірі підлеглих у непорушність традицій і в те, що існуючий стан речей, з одного боку, найкращим способом відповідає їх потребам і інтересам, а з іншого, що це положення не тільки неможливо, але і недоцільно змінювати. Разом з тим невиправдане переважання традиційної влади, надмірна прихильність застарілим традиціям і цінностям може привести до тотального консерватизму, блокувати творчу ініціативу в організації.

Компетентна (Експертна) влада - здійснюється, коли менеджер сприймається як носій спеціальних і корисних знань, можливо, недоступних з тих чи інших причин підлеглим, і є таким. Це найбільш надійна опора для керівника будь-якого рівня управління, як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Запорукою стабільності та ефективності такої влади є постійна націленість керівників усіх рівнів на саморозвиток.

Влада, базується на мотивації (винагороду), означає, що керівник має владу над іншою людиною, якщо ця людина вірить, що керівник може винагородити його або відмовити в цьому. Разом з тим, враховуючи складність і велика різноманітність ієрархій потреб людей, існує проблема ідентифікації ієрархії потреб підлеглого. Крім того, в арсеналі керівника може не виявитися коштів, адекватних індивідуальним потребам всіх підлеглих. При здійсненні управління, заснованого на мотивації, менеджери нерідко зводять всю гаму засобів впливу до грошового стимулювання, а його можливості нерідко обмежені як за розміром, так і за ефективністю впливу на підлеглого.

Еталонна влада (влада прикладу) грунтується на тому, що індивідуальні якості, здібності і стиль роботи менеджера настільки привабливі для виконавця, що він хоче бути таким же. Разом з тим, уявлення про еталоні поведінки і діяльності можуть докорінно змінитися під впливом зовнішніх обставин або внаслідок розвитку колективу і окремих виконавців. Це здатне поставити під загрозу сформовані зв'язки і в цілому ефективність управління.

Влада-харизма - Підтримується переконаністю в наявності у людини, що виступає в якості носія влади, В«богом данихВ» якостей, що викликають преклоніння перед ним і віру в його особливі здібності і можливості. Харизматичний лідер (керівник) виступає, як правило, в ролі спасителя та благодійника. Йому зазвичай приписуються всі успіхи його прихильників. Невдачі використовуються для прославлення лідера, в них звинувачуються інші люди або обставини. Слід враховувати, що головною загрозою для стабільності управління, заснованого на такій владі, є низька результативність роботи організації. [7]

Основні особливості професійної управлінської діяльності обумовлені наступним:

l невизначеністю умов прийняття рішень (дефіцит інформації і часу для вироблення обгрунтованих критеріїв вибору управлінського рішення);

l високим рівнем ризиків, що мають значення не тільки для самого керівника, але і для підлеглого йому колективу, а також організації в цілому;

l підвищеної відповідальністю суб'єкта управління за наслідки прийнятих рішень. В разі негативних наслідків мова йде про відповідальність не тільки адміністративної (іноді і кримінальної), але головним чином моральної;

l становищем, при якому суб'єкт управління є одночасно керівником і підлеглим;

l особливими (Підвищеними) вимогами, що пред'являються до рівня професіоналізму суб'єкта управління - до знань, навичок, рівнем освіти та якістю виховання, а також до моральних і діловим якостям керівника;

l наявністю значного конфліктного потенціалу у взаємодії керівника і підлеглого, керівника і колективу, між керівниками, між різними організаціями. Цей потенціал потребу...

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...