Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Менеджмент » Тотальне управління якістю

Реферат Тотальне управління якістю

Тотальне управління якістю

Санкт-Петербург 2009 м.


Зміст

Введення

Глава 1. Основні положення TQM, цілі та принципи

1.1 Сутність TQM

1.2 Цілі та принципи TQM

1.2.1 Залучення вищого керівництва

1.2.2 Орієнтація всіх цілей, завдань і дій на споживачів

1.2.3 Процесний підхід

1.2.4 Постійне поліпшення

1.2.5 Прийняття рішень на основі фактів

1.2.6 Системний підхід до управління

1.2.7 Залучення персоналу

1.2.8 Взаємовигідні стосунки з постачальниками

Глава 2. Впровадження TQM в організацію

2.1 Етапи впровадження TQM в організацію

2.2 Ознаки організацій, що використовують TQM

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Проблема якості в даний час є у всьому світі однією з найбільш актуальних, і інтерес до неї неухильно зростає. Це пов'язано з тим, що якість продукції визначає пріоритети на ринку, економічну безпеку держави, багато в чому забезпечує сталий розвиток цивілізації, збереження навколишнього середовища, здоров'я та благополуччя людини.

Якість - Вельми складна суперечлива і неочевидна категорія. Воно пронизує всі сторони життя людей, є найважливішим стимулом діяльності кожної людини і суспільства в цілому.

У більшості країн світу підвищення якості стало національною ідеєю в результаті величезних зусиль уряду, керівництва фірм і компаній, спрямованих на забезпечення високого якості продукції, послуг і робіт, процесів.

Досягнення в області якості визначили розвиток нових напрямів в науці, сферах виробництва, освіти, забезпечення фізичного і морального здоров'я людини та навколишнього середовища, запобігання техногенних та антропогенних катастроф.

У недалекому майбутньому в найбільш вигідному становищі опиняться саме ті держави, які зможуть забезпечити не тільки найвищу продуктивність суспільної праці, але і високе якість, новизну і конкурентоспроможність продукції, що випускається національною промисловістю. А це прямий шлях до процвітання економіки і гідного рівня життя громадян.

Прагнення стимулювати виробництво товарів, конкурентоспроможних на світових ринках, ініціювало створення нового Загальноорганізаційна методу безперервного підвищення якості всіх організаційних процесів, виробництва й сервісу. Цей метод отримав назву - загального управління якістю.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні концепції Загального управління якістю (TQM - Total Quality Management).


Глава 1. Основні положення TQM, цілі та принципи 1.1 Сутність TQM

Світова практика переконує, що на розвинених ринках в складних умовах конкурентної боротьби перемагають лише ті, хто керується загальновизнаними принципами менеджменту якості, тобто принципами успішного бізнесу.

В результаті вдосконалення безлічі підходів до управління якістю сформувалася концепція Загального управління якістю (Total Quality Management - TQM). Ця концепція складає основу багатьох сучасних систем і методів менеджменту. Відповідно до визначення, що міститься в міжнародному стандарті, "TQM - підхід до керівництва організацією, націлений на якість, заснований на участі всіх її членів і спрямований на досягнення довготривалого успіху шляхом задоволення споживача і вигоди для всіх членів організації і суспільства ". [1]

Існує і безліч інших визначень, але тут важливий основний сенс концепції Загального управління якістю, який полягає в тому, що TQM - загальний менеджмент на основі якості, що охоплює всю діяльність організації та націлений на командну роботу.

У концепції TQM сконцентровано все прогресивне, що було характерно для попередніх концепцій управління. Це планування виробничого процесу та контроль (концепція Ф. Тейлора); важливість управління процесами (У. Шухарт), статистичне управління процесами (Е. Демінг); вдосконалення процесів (Д. Джуран); прийнятний рівень якості, заснований на компромісі між зростанням затрат на підвищення якості продукції і вартістю наслідків випуску неякісних товарів (Г. Тагуті). Великий внесок у розробку принципів TQM внесений А. Фейгенбаум, який обгрунтував і сформулював принцип розширення відповідальності першої особи за поліпшення якості на весь менеджмент.

Основу сучасного TQM становить розробка довготривалої стратегії вищого керівництва в області якості, участь в її реалізації всього персоналу в інтересах самої організації, її співробітників, споживачів і суспільства в цілому.

У світовій практиці концепція TQM почала формуватися в 1951 р. в результаті введення в Японії премії Е. Демінга, а набула поширення, починаючи з 70-х рр.. XX в.

Разом з тим саме поняття TQM і його концепція по-різному трактувалися в різних країнах, що призводило до істотних відмінностей у практичному використанні методів TQM. Так, наприклад, в Європі TQM визначалося як "культура організації виробництва, покликана відповідати запитам споживачів на основі безперервного вдосконалення ". У східних же державах (Японія, Корея, Тайвань) - це філософія керівництва, передбачає широке використання даних, системну орієнтацію та загальне управління, очолюване вищими керівниками. І до теперішнього часу в різних країнах використовуються різні підходи до практичного втілення концепції загального управління якістю.

Е. Демінг першим визначив формулу нової філософії якості: "Задоволений замовник - стимул будь-якої діяльності. Якістю повинне бути досить не підприємство-виробник, а замовник ". [2] Він вперше обгрунтував і сформулював необхідність відмови від контролю продукції як принципу управління якістю, поставивши в якості об'єкта управління виробничі процеси, і показав перевагу інвестицій в попереджуючі дії, що дозволяють забезпечити суттєве зниження витрат на якість.

Нова філософія стала потужним поштовхом у розробці принципово нових підходів до управління якістю. Умовно виділяють моделі TQM трьох поколінь.

Моделі першого покоління стали створюватися зарубіжними компаніями в кінці 70-х - початку 80-х рр.. XX в. і представляли прості моделі загального якості на основі власного досвіду та досвіду інших фірм. Вони ще не мали належної структури: компанії вибирали ключові елементи загального якості, основними з яких були задоволення вимог споживача, безперервне вдосконалення, залучення всіх працівників. До кінця 1980-х рр.. фірми добилися того, що концепції оперативного керівництва організацією стали з'єднуватися з концепцією управління якістю.

Методологія TQM була впроваджена насамперед на промислових підприємствах. У харчовій промисловості вона включала наступні напрямки: максимальне задоволення запитів споживачів, зменшення собівартості продукції, виробництво бездефектної продукції та ін При виконанні цих цілей споживач був згоден на закупівлю продукції за цінами, на 10-15% перевищували середньоринкові. Основними тут були три елементи управління: контроль якості з боку керівництва підприємства за випуском бездефектної продукції; забезпечення високої якості шляхом дотримання національних і міжнародних стандартів та подальше підвищення якості. Всі ці елементи виявлялися в системі "вхід-вихід" на всіх циклах виробництва і збуту продукції.

Контроль якості на вході полягав у забезпеченні екологічно чистою сировиною, в підготовці будівель, споруд та обладнання до виробництва. На стадії виробництва менеджери підприємства контролювали хід виробництва з дотриманням стандартів на продукцію. На стадії виходу продукції менеджери забезпечували зворотний зв'язок зі споживачами та іншими зацікавленими особами для отримання необхідної інформації.

Моделі TQM другого покоління розроблялися в досить великій кількості з середини 80-х рр.. XX в.

Перша велика спроба об'єднати накопичений у цій області досвід і знання завершилася ст...


Страница 1 из 4 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Поиск
Товары
загрузка...