Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Менеджмент » Управління якістю послуг у сфері освіти

Реферат Управління якістю послуг у сфері освіти

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Поняття якості та менеджмент якості

1.1 Поняття якості

1.2 Менеджмент якості

2. Якість в системі освіти

2.1 Стандартизація та сертифікація якості послуг у сфері освіти

3. Аналіз поточного стану системи освіти

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

стандарт якість послуга загальноосвітній

Система освіти готує цілі покоління людей до самостійного життя, формує особистість людини і успіх цього формування, багато в чому обумовлений якістю наданих послуг освітніх установ.

В даний час колективи освітніх установ самостійні у виборі форм, засобів і методів навчання та виховання у межах, визначених законами РФ. У зв'язку з чим, актуальним є питання контролю та управління якістю послуг, що надаються установами освітньої діяльності, відповідності її пропонованим вимогам державного освітнього стандарту в сфері освіти.

Контроль якості освіти викликаний необхідністю створення єдиного освітнього простору в Росії, що дозволить забезпечити рівний рівень освіти для всіх випускників освітніх установ. Крім того, підвищення якості освіти, покликане забезпечити загальнокультурні, загальнолюдські, загальнодержавні вимоги до освіти на основі самовизначення і саморозвитку особистості.

Об'єктом дослідження даної роботи є функціонування у сфері загальної освіти.

Відповідно предметом дослідження є забезпечення управління якістю освітніх послуг.

Мета роботи - визначити, як в даний час вирішуються проблеми забезпечення, контролю та управління якістю послуг освітніх установ.

Завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети:

В· Провести огляд літературних джерел за темою менеджмент якості;

В· Визначити стандарти в області якості послуг у сфері освіти та вимоги, які забезпечують якість послуг освітніх установ;

В· Проаналізувати поточний стан системи освіти в галузі управління якістю.

Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувалися такі методи досліджень: теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури та нормативно-правових актів роботи освітніх установ; дослідження в галузі управління; аналіз, порівняння та узагальнення досвіду роботи з освітніми установами; структуроване інтерв'ю освітніх установ Нижнього Новгорода.


1. ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ І МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ

1.1 Поняття якості

Багатьма видатними людьми написані різноманітні статті про цей предмет і є цілий набір визначень, що використовуються для опису концепції якості. Наведемо деякі визначення поняття якості [1]:

• Дж. Джуран: "придатність для певної мети і використання ";

• Е. Демінг: "якість націлене на вимоги споживача, справжні і майбутні ";

• американський фахівець з якості А. Фейгенбаум призводить таке визначення якості: "узагальнені комплексні характеристики ринкового дослідження, проектування, виробництва та обслуговування, в результаті яких визначається ступінь відповідності виробленої продукції або послуги очікуванням споживача ";

• американський економіст Ф. Кросбі: "узгодженість з вимогами ".

• корпорація Форд прийняло наступне визначення поняття якості: "Якість визначається покупцем; покупець хоче мати вироби і послуги, які протягом всього терміну їх служби задовольняють його або її потребам і очікуванням по ціні, відповідної цінності ". Так як якість товаром і послуг визначає покупець, особливості та характеристики розробки вироби і послуг повинні безпосередньо відображати саме ту якість, яка вимагає покупець.

Міжнародною Організацією по Стандартизації (ISO) дано загальне визначення поняття якості - це сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольнити встановлені і передбачувані потреби [2].

Компанії, що працюють з перспективою, заздалегідь визначають майбутні потреби споживачів з тим, щоб в певний час вони могли вийти на ринок, випереджаючи конкурентів і випускаючи в продаж вироби, володіють такими характеристиками, про які нинішні споживачі навіть і не мріють. Таким чином, ці компанії ставлять своєю метою якість.

1.2 Менеджмент якості

В результаті розробки, впровадження та сертифікації систем якості виникло самостійне напрям менеджменту - менеджмент якості . Менеджмент якості є діяльність керівництва підприємства або організації спрямована на створення таких умов виробництва, які необхідні і достатні для випуску якісної продукції. В процесі менеджменту якості на підприємстві або в організації розробляється політика якості, визначаються стратегічні й тактичні цілі, розподіляється персональна відповідальність виконавців.

Розглянемо ступені розвитку менеджменту якості.

Система Тейлора

Система Тейлора з'явилася в 1905 р. і являє собою управління якістю окремих деталей, на підставі якої застосовується індивідуальний контроль якості окремої одиниці продукції. Завдяки цій системі увійшли у виробничу практику поняття верхньої і нижньої меж якості, поле допуску, технічні засоби вимірювання допуску у вигляді прохідних і непрохідних калібрів. У зв'язку з необхідністю здійснення вимірювань якості деталей з'явилася нова спеціальність - інспектор якості. Ця система дозволила розділяти продукцію на якісну (придатну) та дефектну. Крім того, вона дала можливість побудувати замкнутий механізм управління якістю, використовуючи економічні та адміністративні санкції відносно робітників, що допускають брак.

Ця система донині залишається однією з головних систем, хоча з'явилося дуже багато надбудов, нових методів і ідей. Тейлоризм сильно критикують, особливо в Японії, але при всьому цьому його роль дуже велика, особливо в проектуванні якості.

Статистичні методи управління якістю

Надалі управління якістю окремого виробу було вже не достатньо, незабаром стало ясно, що отримання дефектних виробів є наслідком неправильного виконання виробничих процесів, неправильною роботою людей і устаткування, і керувати треба процесами.

У 1924 р. в американській фірмі Bell Telephone Laboratories були розроблена система статистичного управління якістю. Це були розробки контрольних карт і таблиць вибіркового контролю якості. Все це послужило початком статистичних методів керування якістю, які згодом, завдяки доктору Едварду Демингу, отримали дуже широке поширення в Японії і зробили дуже істотний вплив на економічну революцію в Японії.

Використання статистичних методів дозволило будувати принципи управління якістю на основі фактичних даних, отриманням, обробкою і представленням яких у зручній формі для прийняття рішень і займаються статистичні методи.

Тотальний (загальний) менеджмент якості ( TQM )

У 50-ті роки американським вченим А.Фейгенбаумом була висунута концепція тотального (загального) управління якістю (Total Quality Control - TQC) , що є набір методів і видів діяльності оперативного характеру, використовувані для виконання вимог до якості.

TQC грунтується на документованих системах якості, встановлюють відповідальності, повноваження та взаємодії в області якості всього керівництва підприємства, а не тільки фахівців служб якості.

TQC представляє собою оперативне управління процесами з усуненням причин незадовільного функціонування на всіх етапах петлі якості. Петля якості - концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість на різних стадіях виробничого циклу від визначення потреби до оцінки їх задоволення. Всі стадії можна згрупувати за двома напрямками діяльності виробника:

1. внутрішні дії, спрямовані на здійснення виробничого циклу;

2. зо...


Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Поиск
Товары
загрузка...