Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Менеджмент » Формування і розвиток духовно-моральних якостей державного службовця Москви

Реферат Формування і розвиток духовно-моральних якостей державного службовця Москви

ДИПЛОМНА РОБОТА

Формування і розвиток духовно-моральних якостей державного службовця м. Москви


Зміст

Введення

Глава 1. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку духовно-моральних якостей державних службовців

1.1 Потреба формування високих духовно-моральних якостей державних службовців

1.2 Механізм формування мотивації держслужбовців до добросовісного і чесному служінню

Глава 2. Стан кадрового складу держслужбовців м. Москви

2.1 Морально-етичний авторитет органів державної служби серед населення Москви

2.2 Проблеми у формуванні духовно-моральних якостей держслужбовця м. Москви

Глава 3. Виховання патріотизму

3.1 Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази з розвитку духовно-морального виховання держслужбовця м. Москви

3.2 Роль засобів масової інформації у вихованні патріотизму у держслужбовців р. Москви

Висновок

Список літератури


Введення

Актуальність. Проблема людини як соціального суб'єкта в ході радикальних перетворень в Російської Федерації істотно проявляється в його духовному самовизначенні, самоствердженні та духовно-моральному вимірі. А це, в свою чергу, вже питання світогляду, активної життєвої позиції та ціннісних орієнтацій особистості, що представляють собою світоглядні, політичні і моральні переконання, певні стійкі прихильності і принципи поведінки. Тому осмислення духовного сенсу життєдіяльності росіянина, розуміння суті і ролі його духовно-моральних орієнтацій нині представляються вкрай важливими в пошуках виходу з визначеної складної ситуації в країні.

загрузка...

В даний час російське суспільство потребує формування духовно-моральних основ особистості державного службовця, за рахунок прийняття ним духовно-моральних цінностей, моральних норм і якостей для подальшого переходу в практику власної поведінки. При цьому під духовно-моральними основами розуміється сукупність придбаних базових компонентів особистості в рамках розвитку його духовно-моральної сфери, забезпечують подальше пізнання самого себе, стосунків з навколишнім світом на основі духовно-моральних цінностей.

Молоде покоління поступово втрачає духовно-моральні цінності, у більшості своєму воно прагне до тенденцій розвитку, що їх диктують В«модоюВ». Життєвими орієнтирами виступають матеріальні цінності, духовні цінності розчиняються і перестають бути прагненням до ідеалу. Виховання духовно здорової особистості повинно починатися з формування моральних цінностей, пов'язаних з такими поняттями, як совість, доброзичливість, доброта, чесність, відповідальність, любов, милосердя, співчуття, терпимість і т.д.

Духовно-моральні цінності не можуть існувати як без предмета (об'єкта), так і без людини (Суб'єкта). Це цілком очевидно, бо інтерес до духовності, духовно-моральним цінностям кожен раз в історії суспільного розвитку породжується новими соціальними відносинами, в яких опиняється людина як особистість і в яких протікає його життєдіяльність. З кожною історичною епохою в розвитку суспільства органічно пов'язаний всяка людина, з нею безпосередньо пов'язані його погляди, світовідчуття, справи і вчинки. У такій обстановці людина є як об'єктом, так і суб'єктом суспільних відносин.

Отже, духовно-моральні та інші цінності існують, оскільки існує як реальність суб'єктно-об'єктне відношення, через це відношення.

Сьогодні практично всі соціальні інститути (в тому числі і влади) не приділяють достатньої уваги проблемам моральності держслужбовців, за винятком засобів масової інформації.

Великий внесок у дослідження природи і прояви духовності при розгляді духовно-моральних цінностей внесли С.С. Аверенцев, С.Ф. Анісімов, В.С. Барулина, І.А. Бокач, І.В. Відінеев, Ю.Г. Волков, В.А.Гідірінскій, Ю.П. Вяземський, А.І. Герасимова, В.Є. Давидович, А.В. Іванов, П.М. Єршов, С.Н. Іконніков, А.Н. Леонтьєв, Г.В.Журавлев, І.Д. Кузнєцова, М.К. Мамардашвілі, Н.П.Медведев, А.П. Сєров, Є.Г. Яковлєв та ін

Мета дипломної роботи - розглянути питання формування і розвиток духовно-моральних якостей державного службовця м.Москви.

Для реалізації поставленої мети необхідно здійснити наступні конкретні завдання :

- вивчити теоретико-методологічні засади формування та розвитку духовно-моральних якостей державних службовців м. Москви;

- описати стан кадрового складу державного службовця м. Москви; - розглянути шляхи підвищення духовно-моральних якостей державного службовця м. Москви.

Об'єкт дипломної роботи - державні службовці м. Москви.

Предмет - Особливості формування духовно-моральних якостей державного службовця.


Глава 1. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку духовно-моральних якостей державних службовців

1.1 Потреба формування високих духовно-моральних якостей державних службовців

В сучасної соціальної філософії, як і взагалі в філософській думці, проблеми духовності, духовно-моральних та інших цінностей мають актуальне значення не тільки в теорії, але і в етносоціальної практиці. Вони особливо гостро виражаються в сучасній Росії, якій належить знайти свій шлях і гідне місце у світовому співтоваристві народів, долаючи свій соціально-економічний і духовно-моральну кризу, а також негативні наслідки недавнього тоталітарного минулого.

В умовах становлення громадянського суспільства та ринкових відносин в Російській Федерації недооцінка демократичних цінностей в країні породжує деколи негативні процеси, що виражаються в забутті традиційних духовно-моральних цінностей деякою частиною молоді, в зростанні злочинності, в проявах ксенофобії і русофобії. Тут слід підкреслити, що вільний, але соціально невихований В«дух індивідуалізмуВ», егоїзм і без духовність серед молоді вириваються на поверхню російської дійсності, відкидаючи на своєму шляху вікову мудрість поколінь, девальвуючи такі високі духовно-моральні цінності як честь, совість, обов'язок, повага до людської гідності та інші. Це, за словами Л. П. буїв, породжує небезпеку антропологічного кризи в суспільстві і створює чітко виражену загрозу для соціальної духовної безпеки нашої країни [1].

Дане обставина вимагає від всього російського суспільства і кожного росіянина, і в особливості, від державного службовця, В«виробитиВ» чітке уявлення про людину як духовно-моральної особистості, про сенс його життєдіяльності та соціальної відповідальності. Час вимагає пошуку високих гуманістичних і моральних ціннісних підстав у реалізації цілей формування, розвитку і виховання такої особистості. Відповідними базовими підставами є, на наш погляд, духовно-моральні цінності, що визначають регулятивну функцію оцінюваних явищ відносинами між добром і злом.

В розумінні структури духовного світу людини, якщо слідувати логіці робіт А.І. Арнольдова, І.Д. Кузнєцової, С.Л. Франка, та інших, можна виділити наступні основні елементи, родові поняття В«духВ», В«душаВ» і їхні похідні - В«духовнеВ» і В«душевнийВ». Так, найбільший дослідник з соціальної філософії С. Л. Франк, вказуючи на неоднорідність внутрішнього світу людини, пише у своїй роботі В«Духовні основи суспільстваВ», що в цьому світі проявляються переживання або почуття В«периферичногоВ», В«зовнішньогоВ» типу, пов'язані з фізичним відчуттям задоволення, гіркоти, страху тощо. Але, в той же час, є глибинні переживання, більш повно виражають природу людської істоти [2]. С.Л. Франк при цьому визначає переживання першого роду як душевні, другі - як духовні. Про роль і значення душевного і духовно-морального в життєдіяльності людини, в практичному освоєнні нею дійсності пише і В.Г. Федотова у своїй монографії В«Практичне та духовне освоєння дійсності В»[3].

Розглядаючи природу і походженн...

загрузка...

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...