Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биографии » "Лицар книги" - Петро Олексійович Овчинников

Реферат "Лицар книги" - Петро Олексійович Овчинников

Категория: Биографии

"Лицар книги" - Петро Олексійович Овчинников

Аксенова Г. В.

Середкупців-збирачів книг особливо вирізняється постать П.А. Овчинникова. Він не тількистворив чудову колекцію, але й сприяв розвитку книгописання ідрукарства, допомагав вченим при публікації та дослідженні писемнихпам'ятників, внісши неоціненний внесок у збереження спадщини давньоруської тастарообрядницької культури.

ПетроОлексійович Овчинников (1843-1912 рр..) Жив в селі Городці на Волзі, промишляючиторгівлею хлібом і пароплавним справою, а також активно беручи участь у діяльностістарообрядців беглопоповського згоди.

Постійнібогословські дискусії, доповіді на Раді Всеросійського братствабіглопоповців, членом якого він незмінно складався вимагали копіткоїроботи з богословсько-учительного трактатами і канонічними текстами,написаними ще до Никонівському реформи. Ця обставина, як і величезналюбов до рукописній книзі, зумовили спрямованість збиральноїдіяльності купця.

Розкриваючипричини та мету Овчінніковскій колекціонування дослідник І. Кириловписав у роботі "Враження": "Вихідною точкою в діяльностіПетра Олексійовича було шукання релігійної правди, і з цієї ланцюгом він не тількизбирав книги, але їх читав і намагався знайти найбільш повне вирішення питанняйого релігійної совісті ". І далі зазначав: "П.О. Овчинников бувістинний лицар книги! Коли б він не дізнався, що там-то, за десятки чи сотніверст, є цікава для нього книга, - він їхав за сотні верст і якщоочікування його виправдовувалися, він намагався придбати книгу, не стоячи ні за якоюціною ". У спогадах С.Я. Єлпатьєвський є невеликий уривок,проливає додаткове світло на діяльність П.А. Овчинникова по збору книг:"Він збирав їх скрізь: у Москві, по Архангельській і Вологодській губернії, іспеціально їздив розшукувати в Поволжі, на Урал. Більш за все цікавивсяболгарськими рукописів, які він здобував через проживали в Болгарії іРумунії старообрядців і в Нижньому на ярмарку ".

Антиквари-букіністи,з якими мав справу П.О Овчинников, охоче допомагали йому і частенько пропонувалидійсно унікальні і рідкісні книги, цінність яких був у станіусвідомити тільки цей нижегородський купець. Відомий книжник П.П. Шибановзауважував з цього приводу: "Існує цілий ряд найцінніших древніхрукописів, збути які буває, проте нелегко внаслідок обмеженого колаосіб, які можуть ними зацікавитися. Це головним чином не датованімонументальні рукописи XVII і навіть XVI століть, як Благовісна Євангеліє,Тлумачний Апостол, Пандекти Никона Чорногорця, Синтагма Властаря і т.п.Пам'ятники рідкісні, значні, великі: манкірувати ними не можна було. Музеї,бібліотеки і збирачі древніх пам'яток набували такі рукописи неохочеі на них покупцями були лише особи типу Овчініікова ".

Вжена початку XX ст. інформація про збори П.А. Овчинникова містилася в різнихбібліографічних довідниках. А в 1912 р. (щоправда, після смерті власника)було видано короткий опис рукописів його зібрання. У журналі"Церква" в 1911 р. повідомлялося, що П.А. Овчинников має"Багатюща скарб цінних стародавніх рукописів і рідкісних екземплярівстародруків ".

До1912 зібрання рукописних книг налічувало понад 800 одиниць. Це булинайцікавіші книги XIV-XX століть: дві датувалися XIV в., 23 - XV в., 148книг - XVI ст., 280 - XVIII сторіччям. Серед найдавніших були орнаментованіЄвангеліє-апракос XIV в., Збірник святоотецьких творів (Слова ГригоріяСинаїта, Симеона Нового Богослова) XIV в. Повість Амонію Мниха про вбитих вСинаї і Раїфі XIV-XV ст. Серед найбільш цінних рукописів - Окладненапрестольне Євангеліє-тетра XVI в., Літописець короткий XVII в., ТолковаяПсалтир XIX в. і ряд інших. Познайомившись з книгами, вчений Г. Родзевичвідзначав, що у П.А. Овчинникова "є прекрасний список лікарських порадниках,відомого під ім'ям "Прохолодний вертоград" ".

Величезнийінтерес для дослідників старообрядництва, а також істориків, які займаютьсянародної книжковою культурою, представляють рукописні книги, виконані позамовленням П.А Овчинникова в кінці XIX - початку XX ст. в його майстерні абоокремими книгописців. Двадцять чотири з них були написані изографом ікаліграфом Іваном Гавриловичем Бліновим.

Придбаннястаровинної книги не було для П.А. Овчинникова самоціллю. Він намагався здобуватирідкісні пам'ятки, в яких містилися б цікаві твори літератури,церковно-учительниє тексти, богослужбова література незалежно від того, якимстоліттям вона датувалася - XV або початком XX. Для нього книга перш за все булацікава з точки зору змісту. Але як колекціонер, він звертав увагу іна оформлення книги, на повноту текстів. Тому в зборах П.А. Овчинниковає і відреставровані книги - (з заповненням тексту).

Зпроханнями про реставрацію і заповненні книжкових текстів XVI в. Петро Олексійовичзвертався до І.Г. Блінову, який майстерно володів півуставного листа і мігвідтворити напівустав книги XVI в, підібравши при цьому необхідний папір. Алеперш ніж звернутися до майстра, П.О Овчинников сам уважно знайомився зрукописом, звіряв тексти, виявляв особливості того чи іншого спискутвори дивився, які фрагменти втрачені і як краще їх заповнити.Листочки паперу із записами подібного змісту є в ряді рукописів йогозборів.

***

Богословськіпраці П.А. Овчинникова, його Палеографічний замітки в рукописних книгахдозволяють говорити про нього, як про людину широко утвореному. Багатосучасники також відзначали його високу культуру, глибокі знання, вміннявишукувати цінні книги з невідомими або рідко зустрічаються спискамидавньоруських творів. "За своєю начитаності в древнеотеческойписемності, знанню церковної історії він - надзвичайний чоловік. У ньогобагатюще скарб цінних рукописів і рідкісних екземплярів стародруківкниг ", - свідчив журнал" Церква ". За словами П.П.Шибанова, "Петро Олексійович Овчинников був незрівнянно культурніше, всічас поповнював свою освіту, дружив з ученими. Нерідко, будучи в Москві,ходив у Рум'янцевський музей за довідками та для порівняння купленого ним списку зтим, що знаходиться в музеї ". Цікава й характеристика, дана І.Кириловим: "П.О. Овчинников - проста російська людина, горя лише полум'ямстарої руської віри, створив у далекому від всяких "університетськихцентрів "селі прекрасний пам'ятник російської культури".

Книгосховище,книжкове зібрання П.О Овчинникова було добре відомо в учених колах Москви. Зрукописами його зібрання уважно працював історик С.А. Белокуров. Длянаписання книги про бібліотеку московських государів в XVI столітті він використовувавтри книги: Збірник XVII в., Слова Максима Грека кінця XVII - початку XVIII в. іСлова Максима Грека другої половини XVII ст.

В1902 С.А. Белокуров опублікував одну з книг зборів П.А. Овчинникова -"Послання інока Сави на жидів і на єретики". У передмові до книги,починається з опису рукопису, він зазначав, що "друковане нижчепослання ченця Сави знаходиться в рукописі, що належить нині Петру ОлексійовичуОвчинникову (в с. Городці Нижегородської губернії) ".

ВНаприкінці свого життя П.А. Овчинников звернувся до книговидавничої діяльності. Зрукописів власного зібрання церковно-слов'янським шрифтом їм були віддрукованікниги Севастії Арменополя, Матвія Правильника, Номоканон, Три відповідістарообрядців "допускають священство безпопівців небрачним в 7387.тобто 1779 ". Повідомлення про продаж цих книг були поміщені в журналі"Церква".

Будучивже тяжкохворим і розуміючи, яку наукову цінність має зібрана ним колекція,П.А. Овчинников звернувся за допомогою і порадою про її продаж до П.П. Шибанову. Адо цього, 12 січня 1912 через посередництво І.Г. Блінова запропонував купитизбори Російському Історичному музею. Вже після смерті П.А. Овчинникова йогокниги хотіла придбати Публічна Імператорська бібліотека в Петербурзі.Подивитися їх на предмет купівлі приїжджав петербурзький антиквар-букініст ФедірГригорович Шилов. У кінцевому рахунку, унікальне зібрання рукописних книг у 1918р. було куплено Відділом рукописів Румянцевського музею.

Список літератури

Дляпідготовки даної роботи були використані матеріали з сайту .portal-slovo.ru/Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок