Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология » Квіткові рослини правого корінного берега долини р.. Сула в околицях с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області

Реферат Квіткові рослини правого корінного берега долини р.. Сула в околицях с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області

Категория: Биология

Дипломнаробота

Квітков и рослини правого корінного берега долини р..Сула в околицях с. Пустовійтівка Роменського району Сумської областіЗміст

квіткова рослина флора

Вступ

1. Аналітічній огляд літератури

2. Фізико - географічна характеристика районуДослідження

3. Методика Дослідження

4. Квіткові рослини правого корінного берегадолині р. Сула в околицях с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області

4.1 Конспект флори квітковіх рослин

4.2 Систематичність аналіз флори

4.3 Екологічний аналіз флори

4.4 Господарське значення, Використання таПроблеми охорони квітковіх рослин району Дослідження

5. Використання результатів Дослідження привівченні біології в загальноосвітніх школах

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

починаючих галі з середини Сілурійського періоду,коли Вперше з'явилися судінні рослини, смороду НЕ перестають приносити корісті планетії тепер людіні. Квіткові рослини НЕ можут залішіті нікого байдужим з естетичноїточки зору, Аджея Своєю невблаганною красою милують око кожного, захоплюють, заспокоюють,дарують Відчуття радості й умиротворення, дають натхнення для Створення містецтв.

На особливая УВАГА заслуговують ті угрупування,які формують переважно судінні рослини - ції лісі, зокрема діброві, які досліджуютьсяу даній роботі. Лісі - безцінній дар природи. Смороду є надійнім Захисник полів.Це смороду пом'якшують Клімат, поліпшують водний режим полів, захіщають від суховіїви Пілов бур, а ріки и водойм від замулювання та пересіхання.

Ліс - ції Чудова лабораторія, гігантська фабрикацілющого Повітря. Це легені наших міст и селищ. Лісове Повітря корисне для людей- Воно Позбавлення пилку та шкідлівіх мікроорганізмів, насічене озоном, наповненеароматом лісовіх рослин та їх корисностей віділеннямі (фітонцідамі). Ліс - ції Домівкаи пріхісток для одноклітінніх, комах, земноводних, плазунів, птахів и ссавців, акож джерело достатку для людини.

З годині своєї появи людина широко вікорістовуєчісленні віді природної флори. Дікоростучі рослини з найдавнішіх часів булі чи неєдінім джерелом виживаності людини, а кож Передумови Виникнення землеробства.

Судінні рослини з відділу Покріонасінні відіграютьВажливим роль Як автотрофами, а самє у Великій мірі збагачують кисня Повітря. Їм належитьсяздійснення ґрунтоутворюючіх процесів, покращення родючості грунтів. Деякі дібровнірослини перебувають у мутуалістічніх зв'язках Між собою. Крім того велічезна рольрослин Як кормової базуватися, смороду є неодміннім джерелом їжі для тварин и людини, такЯк рослини є вмістіліщамі білків, вуглеводів, жірів, вітамінів. Широко застосовуютьсясудінні рослини в медицині, Як у традіційній, так и в народній, Аджея містять ефірніолії, ароматічні ї екстрактівні речовіні, фітонціді, антібактеріальні речовіні,смоли.

Дібровні рослини забезпечуються людину неоціненніміблагами, смороду є и матеріалом для БУДІВНИЦТВА, и постачальником матеріалів та сировинидля промісловості, зокрема целюлозно-паперової та іншої. З Деревини Судін рослиншляхом хімічної переробки одержують спирт, глюкозу, скипидар, шовк, оцтову кислоту,каучук, а з відходів - патоку, дьоготь, Вугілля ТОЩО.

У результаті Такої спожівацької діяльностілюдини угрупування рослин різніх біотопів опінію у катастрофічному положенні.Стрімкий Розвиток цівілізації та пріскорене зростання чісельності населення однозначнопосілюваліВплив антропогенних чінніків на біологічне різноманіттярослин. На сьогоднішній день розораність суші земли досягла 57 в„…, на теріторіїУкраїни - 56,9%, у Сумській області - 56,83%.Крімтого велику Частину теріторії займають забудови, Сільськогосподарськіугіддя,пасовища ТОЩО. В результаті Такої діяльності людини більшість Рослін покрививдеградована. Там, де колись буялі шірокі степу та темні лісі зараз вісочіють будинкибагатотісячніх міст, пролягають автотраси. Велику теріторію природніх багатств займаютьрекреаційні зони. Останнім годиною збіднення різноманіття є чи не найважливішою екологічноюГлобальні проблеми Всього людства. Втрата біорізноманіття виробляти до непоправноїекологічних, Економічних и інших НАСЛІДКІВ [12, 19, 23, 28,29,39,47].

Усвідомлення світовою громадськістю подальшоїВтрати біорізноманіття та необхідність застосування дійовіх заходів Щодо Його Збереженняспонукалі Прийняття конференцією ООН з Довкілля та розвітку (Ріо-да-Женейро, червень1992 р.) Конвенції про біологічне різноманіття, до якої прієдналась і Україна. Преамбулаконвенції візнає сомобутність біорізноманіття, Екологічне, генетичне, соціальне,економічне, наукове, виховний, рекреаційне та естетичне Значення Його та Його компонентів.Стаття 13 Конвенції говорити про необхідність освіти й широкого інформування громадськостіпро Завдання и цілі Конвенції, на необхідності Залучення її до справи Збереженняї збалансованності Використання біорізноманіття. Збалансованності Використання біорізноманіття- Ції Використання Його компонентів так и з такою швідкістю, щоб у Майбутнього НЕпривести до віснаження и кож зберегтись Природні багатства для задоволення потребпотомків [23].

Для Збереження біологічного та ландшафтногобіорізноманіття, а кож реалізації Національної Програми є Його інвентарізація:опис географічних та екологічних умов Місцезнаходження об'єктів, їх ідентіфікація,колекціонування, каталогізація, повторне картування через Певний проміжок часу,узагальнення інформації, Яка є Важливим компонентом для подалі спостережень зазмінамі біорізноманіття [23].

Діброва правого корінного берега р.. Суліна Сейчас знаходится не в ідеальному стані, альо все ж таки велічезна частинабіорізноманіття в ній вціліла І, на мою мнение, вімагає Збереження ї Розумного, збалансованностіВикористання, щоб у подалі радуваті ї задовольняти споживи прійдешніх поколінь.СамеТакі Дослідження, тобто проблема Збереження біорізноманіття, прикрутив нашу УВАГА.Тобто віявіті рідкісні, знікаючі, Корисні з точки зору промислового, лікувальногои Харчова значення для людини види, а кож віді, які є кормовою базою для вузькогоареалу тварин з ціллю їх Збереження.

Так Була визначена тема Нашої діпломноїроботи: В«Квіткові рослини правого корінного берега долини р.. Сула в околицях с.Пустовійтівка Роменського району Сумської області В».

Актуальність теми полягає в наявності сучасної Проблеми Вивчення, раціонального Використання та охоронивидового біорізноманіття, а кож недостатня Його вівченістю на теріторії проведеннядосліджень.

Об'єкт Дослідження - Квіткові рослини (відділ Покрітонасінні).

Предмет Дослідження - Флора квітковіх рослин правого корінного берега долини р.. Сула в околицях селаПустовійтівка Роменського району Сумської області, її таксономічна та екологічнаструктури.

Мета Дослідження :Вивчення відової різноманітності квітковіх рослин досліджуваної теріторії та встановленняїї особливая на таксономічному, екологічному та фітоценотічному рівнях.

Основні Завдання Дослідження :

Г?проаналізуваті ї узагальніті картографічнійматериал та опубліковані матеріали з інформацією про фізико-географічні умів, флорута рослінність регіону, до Якого входити досліджувана нами територія;

Г?провести власні Польові дослідження на обранійтеріторії по вивченості видового різноманіття квітковіх рослин, їх екологічних особливаяи Поширення.

Г?провести камеральну обробка зібраніх матеріалів;

Г?за результатами Дослідження скластись конспектфлори квітковіх рослин, Зробити систематичність и екологічний аналіз флори;

Г?зібраті ї узагальніті Відомості про народногосподарськеЗначення виявленості відів рослин;

Г?дати Рекомендації Щодо Використання результатівпроведеного Дослідження в роботі вчителя біології загальноосвітньої...


Страница 1 из 18Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок