Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология » Раса як соціальний і біологічний феномен

Реферат Раса як соціальний і біологічний феномен

Категория: Биология

ЗМІСТ

Введення

1. Поняття і класифікація рас

2. Характерні особливості рас яксоціально-біологічного феномена

3. Механізми расогенеза

Висновок

Список використаних джерел


ВСТУП

Сучаснийрасовий вигляд людства утворився в результаті складного історичногорозвитку груп, що жили відокремлено і змішувати, еволюціонували,зникали.

Антропологічнийрасовий матеріал має велике значення для вирішення ряду проблем походженнялюдини сучасного вигляду. Так як схожість різних груп населення поантропологічними ознаками свідчить про генетичну близькість цих груп,то антропологічні дані є більш вагомим аргументом для підтвердженнятієї чи іншої концепції етногенезу, ніж близькість мови і культури, яка можез'явитися в результаті запозичень при масовому переміщенні та культурнихконтактах. Як пише А. Азимов, подібність за антропологічним типам - церезультат тісних контактів, що супроводжуються змішанням різнорідних груп. Цьомузмішанню обов'язково супроводжують мовні та культурні взаємодії.Антропологічні дані необхідні при визначенні етнічних шарів, зяких склався даний народ, особливо коли народності формуються в зонахзіткнення великих рас (Північна Африка, Південна і Середня Азія, ЗахіднаСибір) [1]. Данірасознавства використовуються для спростування псевдонаукових расистських концепцій іформування правильного уявлення про відмінності в морфологічному зовнішностілюдей.

Специфічністьраси людини полягає в тому, що вона характеризується поєднанням ознакне у індивідуумів, а у груп людей, що живуть на певній території, ітому одна з найважливіших прийомів расового аналізу - виявлення географічногорозподілу расових ознак.


1. Поняття такласифікація рас

У першучергу варто розглянути основні поняття, які будуть використані впроцесі опису основних характеристик, як соціальних, так і біологічних.Немаловажним представляється і розгляд класифікації рас.

Якзазначає Т.Є. Россолімо, розділ антропології - расознавство узагальнює дані повивчення антропологічного складу народів земної кулі в сьогоденні і минулому,тобто за освітою і поширенню рас на Землі. Основними проблемамицього розділу є історія формування рас і етносів, взаєминиміж ними на різних етапах історичного розвитку, розкриття причин імеханізмів расової диференціації [2]. Відзначимо, щовиділення расознавства в якості самостійної частини антропології пов'язано зрядом властивих цій категорії характеристик. Не варто забувати і про проблемусучасного расизму, коріння якого можна вивчити в процесі формуванняуявлень про сутність раси.

Всісучасне людство, на думку В.І. Добренькова, відноситься до єдиногоПоліморфні увазі - Нomo sapiens - людина розумна. Підрозділами цього видує раси - біологічні групи, що відрізняються дрібними морфологічнимиознаками (тип і колір волосся; колір шкіри, очей; форма носа, губ і обличчя;пропорції тіла і кінцівок). Ці ознаки є спадковими, вонивиникли у далекому минулому під безпосереднім впливом середовища. Кожна расамає єдине походження, ареал виникнення і формування [3]. Тобто раси, зазвичайкласифікуються на основі різних ознак і характеристик людей. Найбільшшироко використовувані людські расові ознаки - колір шкіри, волосся, рисиособи та волосяна текстура. Поняття раси, а також різні шляхи групуваннялюдей, змінюються під впливом зміни типу культури і часу, на них такожвпливають громадські та політичні причини.

Отже,виділимо найбільш загальне уявлення про расу. Раса - це ознака успадкований(Тобто генетичний), на формування якого вплинули суспільні такультурні показники. [4] Зрозуміло, щоуявлення про расу формується з двох рівнозначних частин - біологічної тасоціальної. Однак розглянемо більш докладно загальні принципи сучасноїкласифікації рас.

На думкуА. Азімова, при виділенні рас першого (великі), другого (малі) і третьогопорядку (подрас), а також антропологічних типів, керуються принципомтаксономічної цінності расових ознак в залежності від часуформування расового стовбура (таксону) і території, на якій ця ознакарозмежовує групи людей. Для встановлення таксономічної цінності ознакислужить час його утворення - чим пізніше сформувався расовий ознака, тимменше він придатний для виділення основних рас. Ступінь пігментації, структурніособливості обличчя і голови є тими ознаками, за якими диференціаціягруп відбувалася з глибокої давнини. Вони лежать в основі виділення великихрас, тобто першого порядку. При виборі розмежувальної ознакивраховується також його епохальна мінливість. Таким чином, час утвореннярасового ознаки, широта його поширення, епохальна мінливість іспряженість з іншими показниками є основою для побудови ієрархічноїрасової схеми [5]. Отже, найбільшузначення в визначенні класичної структури раси є біологічні таморфологічні ознаки.

Спочаткувиділяють 3 великі раси: екваторіальну, або австралоїдну, євразійську, абоевропеоидную, азіатсько-американську і 22 малі раси, або раси другого порядку.Велику європеоїдної расу В.С. Комен підрозділив на 5 малих рас:індо-середземноморську, атланто-балтійську, середньоєвропейську, Біломоро-балтійськуі балкано-кавказьку. Монголоїдна велика раса представлена ​​9-ма расами другогопорядку: північно-азійської, арктичної (ескімоської), далекосхідної,південно-азіатській, американській, уральської, южносібірскіе, полінезійської,курильської. Екваторіальна раса першого порядку, згідно з його номенклатурі,включає 8 малих рас: австралійську, веддоідную, меланезийскую, негретянське,негрільскую, бушменську, ефіопську і південноіндійських. [6] Слід зазначити, що на даниймомент існує тенденція до змішання різних расових ознак за рахунокпоступового розмивання меж ареалу проживання рас. І можливо, в перспективівсі раси з'єднаються в одну. Проте до цього моменту вивчення расових відмінностей іїх впливу на суспільне життя залишається важливим завданням антропології.

2. Характерні риси рас як соціально-біологічногофеномена

Расознавствояк наука в нашій країні розвивалося досить слабо, оскільки штучнозатушовувалася гострота проблеми. Провідне місце у розвиток цієї науки займаютьамериканська соціологія і філософія. Однак за роки плюралістичного розвиткудуховного життя в нашій країні з'явилися фашистські та інші вкрай націоналістичніруху, що увібрали в себе ідеологічні установки расизму. Тому потрібнонауковий аналіз проблеми рас. Необхідно з'ясувати, чи є расабіологічним чи соціальним феноменом.

Рядбіологічних ознак виділяється В.В. Валових. Розглянемо їх більш докладно. негроїдноїраса - у фізичній антропології термін негроїдна раса є частиноютрьох великих рас - європеоїдної, монголоїдної та негроїдної. Відповідно до цієїкласифікації, люди діляться на групи, засновані на фенотипічних особливостях,таких як краниальная і скелетна морфологія. Таку класифікацію використовуютьсьогодні в області антропології та судової медицини, щоб допомогти визначитиетнічне походження, родовід і походження людських останків. Всучасної черепно-лицевої антропометрії, негроїдна раса має особливості,які типові для черепа чорношкірого населення. Ці особливості включають всебе широку і круглу носову порожнину, прогнатизм, прямокутної форми неба,квадратної або прямокутної форми орбіти очі, великі білі зуби. До епохиєвропейської колонізації ця раса була поширена тільки в Африці, Австраліїі на островах Тихого океану [7]. Класичніпредставники негроїдної раси живуть в Африці. Схожі люди зустрічаються по всьомуекваторіальному поясі Старого Світу. У США термін В«негроїдна расаВ» зазвичайасоціюється з застарілими поняттями про расову типології, яка була широкодискредитована в наукових колах [8]. В даний часцей термін є образливим і асоціюється з расизмом. СкороченняВ«Негро ...В» пов'язане з періодами легалізованої дискримінації афроамериканців ібуло відхилено і замінено протягом 1960-х років на термін В«чорнийВ».

Монголої...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок