Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія
> Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки
> Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Українські реферати та твори » Международные отношения » Організація і техніка імпортних операцій з поставки продукції споживчого призначення (на прикладі ЗАТ "Регата")

Реферат Організація і техніка імпортних операцій з поставки продукції споживчого призначення (на прикладі ЗАТ "Регата")

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

ДЕРЖАВНЕ Освітніх установ

ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДОНСКОЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(ДДТУ)

ФАКУЛЬТЕТ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ДИПЛОМНА РОБОТА

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНІКА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

З ПОСТАЧАННЯ Продукції споживчого призначення

(НА ПРИКЛАДІ ЗАТ В«РЕГАТАВ»)

Автор дипломної роботи

Т.Г. Заяріна

група ІМЕ53

Позначення ДР

Спеціальність 080102

В«Світова економікаВ»

Керівник дипломної роботи,

к.е.н, доцент

Н.В. Бурьянова

Ростов-на-Дону

2011


ЗМІСТ

Введення

1. Теоретичні основи імпортних операцій. Особливості ринку алкогольної продукції Росії і Ростовської області.

1.1 Теоретичні основи організації та техніки імпортних операцій

1.2 Особливості російського ринку алкогольної продукції

1.3 Алкогольний ринок Ростовської області

1.4 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Росії

2. Особливості організації імпортних операцій на підприємстві ЗАТ В«РегатаВ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ В«РегатаВ»

2.2 Особливості організації і техніки ЗЕД на підприємстві ЗАТ В«РегатаВ»

3. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоторговельної діяльності ЗАТ В«РегатаВ»

3.1 Аналіз та оптимізація статей імпортного контракту

3.2 Удосконалення організації управління зовнішньоторговельною діяльністю на підприємстві ЗАТ В«РегатаВ»

3.3 Перспективні напрямки розвитку та вдосконалення ЗЕД компанії В«РегатаВ»

Висновок

Список використаної літератури

Додатка


ВСТУП

імпорт ринок зовнішньоекономічний контракт

У сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою, яка формує структуру, динаміку, стійкість національної економіки. Сьогодні жодне держава в світі не може успішно розвиватися без ефективної системи зовнішньоекономічних відносин, що дозволяють інтегруватися у світове господарство. На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна діяльність мала вплив на вирішення економічних проблем на різних рівнях: народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств.

Розвиток ринкових відносин в сучасній Росії створило широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій всіх форм власності. Відбулися за останні десятиліття зміни в сфері економічного становища країни, що характеризуються посиленням процесів глобалізації, лібералізацією зовнішньоекономічної політики країни, усуненням зовнішньоторговельних бар'єрів значно збільшили масштаби експортно-імпортних операцій. Таким чином, на сьогоднішній день зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною всієї роботи більшості підприємств Росії.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності дає підприємству нові можливості, такі як використання переваг міжнародної кооперації виробництва та свобода в прийнятті рішень для здійснення своїх виробничих завдань (вільний вибір виробничих ресурсів, свобода вибору напрямків і форм реалізації виробленої продукції, виробничого партнера по кооперації та ін)

Організовуючи ЗЕД, підприємства зобов'язані чітко визначати, які службові підрозділи виконують ті чи інші функції по здійсненню зовнішньоекономічних операцій і яким чином координується їх зовнішньоекономічна робота. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні фірми передбачає вирішення таких найважливіших завдань, як розробка стратегічних напрямків зовнішньоекономічної політики і поведінки фірми на зарубіжних ринках, складання планів зовнішньої торгівлі і формування оптимальної структури органів управління зовнішньоекономічною діяльністю, облік і контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках, інформаційне забезпечення рішень в галузі економічних відносин з іноземними партнерами.

Від системи управління ЗЕД в першу чергу залежить характер і форми роботи підприємства на міжнародному ринку. Відсутність комплексного підходу до даної проблеми істотно обмежує можливості розвитку конкурентоспроможності підприємства.

Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що в умовах глобалізації світового господарства значно підвищується роль зовнішньоекономічної сфери як на макро -, так і на мікроекономічному рівні. На сучасному етапі зовнішньоекономічні зв'язку є невід'ємною частиною діяльності галузей національної економіки, фірм та організацій. У зв'язку з цим великого значення набувають питання організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

Мета дипломної роботи - вивчити особливості організації і техніки імпортних операцій на прикладі ЗАТ В«РегатаВ», визначити результативність зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробити заходи щодо підвищення ефективності в сучасних економічних умовах.

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

1) розглянути теоретичну та нормативно-правову базу здійснення імпортних операцій

2) досліджувати стан ринку, на якому діє ЗАТ В«РегатаВ»

3) провести аналіз структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства

4) вивчити практику здійснення зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ В«РегатаВ»;

5) вивчити особливості організації управління зовнішньоекономічною діяльністю на даному підприємстві;

6) розглянути етапи проведення зовнішньоекономічних операцій і виявити основні проблеми, стримують розвиток зовнішньоекономічної складової в діяльності підприємства;

7) оцінити основні техніко-економічних показники роботи ЗАТ В«РегатаВ»;

8) проаналізувати зовнішньоторговельний контракт ЗАТ В«РегатаВ» та провести оптимізацію його статей;

9) розробити рекомендації щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства.

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ В«РегатаВ».

Предметом дослідження є система організації і техніки імпортних операцій.

Практична значимість дипломної роботи полягає у дослідженні особливостей організації і техніки імпортних операцій ЗАТ В«РегатаВ» та розробці заходів з удосконалення управління ЗЕД, реалізація яких сприятиме підвищенню її ефективності.

При написанні дипломного проекту використані методи логічного узагальнення матеріалу, економічного аналізу, графічний і табличний методи, прийоми групування показників та аргументації висновків і пропозицій.

У роботі були використані: нормативно-правові акти РФ, навчальна література та практичні посібники провідних вітчизняних фахівців у галузі зовнішньоекономічної діяльності, таких як Стровский Л. Є., Дегтярьова О.І., Воронкова О.М., Пузакова Е.П, Діденко Н.І., Ростовський Ю.М., гречка В.Ю., і інших, звіти Федеральної служби державної статистики та Адміністрації РВ, а також бухгалтерська і фінансова звітність ЗАТ В«РегатаВ».

Дана робота складається з трьох основних частин.

У першій частині міститися теоретичні основи імпортних операцій, нормативно - правова база зовнішньоторговельної діяльності, а також представлений аналіз ринку алкогольної продукції, на якому здійснює діяльність ЗАТ В«РегатаВ».

Друга - дослідна частина, присвячена аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства ЗАТ В«РегатаВ». У ній дана загальна характеристика діяльності досліджуваного підприємства, проведений аналіз фінансового стану ЗАТ В«РегатаВ», вивчені особливості організації та управління ЗЕД на даному підприємстві, розглянуті етапи реалізації імпортної угоди з постачання алкогольної продукції.

У третій частині - практичної, на основі отриманих результатів дослідження розроблені рекомендації щодо практи...


Страница 1 из 16 | Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Поиск
Товары
загрузка...