Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Международные отношения » Особливості зовнішньоекономічної політики митних та економічних союзів

Реферат Особливості зовнішньоекономічної політики митних та економічних союзів

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СНД - Співдружність Незалежних Держав

ЗВТ - Зона вільної торгівлі

ТС - митний союз

ЕР - єдиний ринок

ЕС - економічний союз

ЄС - Європейський Союз

ОДКБ - Організація Договору про колективну безпеку

ЄврАзЕС - Євразійське економічне співтовариство

ЦАС - Центральноазіатські співробітництво

ШОС - Шанхайська організація співробітництва

ЄЕП - Єдиний економічний простір

ГУАМ - Організація за демократію та економічний розвиток

ОЧЕС - Організація Чорноморського економічного співробітництва

зовнішньоекономічний політика митний союз


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Потреби соціального, політичного та економічного розвитку України та українського суспільства спонукають до пошуку оптимальної моделі вирішення складних питань формування і розвитку Співдружності Незалежних Держав, Митного союзу (Євразійського економічного співтовариства), Союзу Білорусі і Росії та ін. Розгляду протиріч і проблем, з якими доводиться стикатися в ході реформування пострадянського простору в галузі регулювання економічних взаємовідносин у цілому і присвячено даний дослідження.

Серед основних завдань, вирішення яких буде становити важливу частину подальшого розвитку української державності, знаходиться створення оптимальних правових умов для розвитку економічної і політичної інтеграції країн-членів СНД. Подолання політичної, правової та соціально-економічної дезінтеграції - одне з найважливіших завдань сучасного державного розвитку країни. Істотним чинником, виступаючим, з одного боку, засобом інтеграції, а з іншого, її результатом, є інтеграція держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у митній сфері.

Тому вивчення економічних основ участі Укра

загрузка...
їни в міждержавних об'єднаннях, що складаються в рамках Співдружності Незалежних Держав, виявлення позитивних і негативних складових цього процесу, своєчасна оцінка можливих наслідків, подолання перешкод на шляху інтеграції обумовлюють необхідність вивчення питань співробітництва України з країнами-членами СНД у всіх областях, в тому числі і в сфері митних відносин.

Методологічна і теоретична основа. Розгляд питань інтеграції України в економічній та митній сфері та практики її здійснення проводилося на основі використання методів наукового аналізу: системного, структурно-функціонального, соціологічного, порівняльно-правового, теоретико-прогностичного.

Мета дослідження полягає в комплексному, системному вивченні відносин, складаються в ході інтеграційних процесів в економічній та митної сфері, поданні рекомендацій, спрямованих на вдосконалення методів регулювання забезпечення інтеграції.

При досягненні поставленої мети були поставлені та вирішувалися основні завдання дослідження:

- дослідити засади здійснення інтеграції в рамках СНД;

- проаналізувати поняття, суть та основні концепції інтеграції України з державами-учасницями СНД, участь України в таких міждержавних об'єднаннях в рамках Співдружності Незалежних Держав, як Митний Союз (Євразійське економічне співтовариство) та ін;

- виявити основні напрямки та перспективи державного регулювання розвитку взаємодії України з країнами-членами СНД у митної та економічній сфері, виділити механізми відносин України зі країнами-учасницями СНД в ході економічної інтеграції;

Об'єктом дослідження є сукупність відносин, що складаються в сфері регулювання інтеграційних процесів в економічній та митної сфері.

Предметом дослідження виступили питання і процеси становлення економічних і митних союзів країн СНД.


РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН СНД НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ЕКОНОМІЧНІ І Митний союз 1.1. Поняття і роль економічних і митних союзів в міжнародній економіці

Аналіз сучасної світової економіки і що відбуваються в ній інтеграційних процесів дозволяє виділити дві основні тенденції. Одна з них - кількісний ріст країн, об'єднаних у різноманітні міжнародні економічні союзи та інші міжнародні економічні альянси, що є свідченням наростаючої глобалізації економіки. Інша тенденція - безперервне вдосконалення форм і методів реалізації світової економічної інтеграції, що говорить про що відбуваються в цьому процесі глибоких якісних змінах.

Міжнародна економічна інтеграція являє собою процес взаємодії економік окремих країн та їх внутрішньоекономічних структур, здійснюваний з метою економічної взаємовигоди. Вона відбувається в різних формах і на різних рівнях. Становлення і розвиток міжнародної економічної інтеграції починається з встановлення торгових відносин між окремими країнами і продовжується на рівні комплексного економічного співробітництва держав аж до повної інтернаціоналізації національних економік.

Хоча в світовому інтеграційному процесі беруть участь практично всі держави земної кулі, ступінь участі кожного з них неоднакова. Одні знаходяться на нижчих стадіях економічної інтеграції, інші, досягши вищих на сьогоднішній день меж міжнародних економічних зв'язків, розширюють міждержавне співробітництво до рівнів не тільки економічних, але й військових і політичних сфер.

Виділяють чотири види (етапу) міжнародної економічної інтеграції, зону вільної торгівлі, митний союз, єдиний спільний ринок, економічний та валютний союз.

Зона вільної торгівлі (ЗВТ) - перша інтеграційна щабель, передбачає домовленість між державами з приводу вільної від митних і кількісних обмежень міжнародної торгівлі товарами і послугами [10, c.43].

Позитивними моментами створення ЗВТ є стабілізація і передбачуваність торговельної політики держав - учасниць такого альянсу.

Негативні риси подібних угод полягають у тому, що відкриття кордонів певної держави для імпорту товарів і послуг з інших країн може створити певні труднощі для вітчизняних виробників. Це пов'язано з можливістю посилення конкуренції на внутрішньому ринку і, як наслідок - небезпекою банкрутств вітчизняних виробників через їх не конкурентоспроможності.

Митний союз (МС) виникає на основі угод держав-учасниць про повну скасування митних зборів при взаємообміні товарами і послугами. Крім того, ТЗ передбачає створення єдиного для всіх країн-учасниць зовнішнього митного тарифу. Як правило, єдиний тариф поширюється не на всі види товарів і послуг, а на частину з них. ТЗ є більш досконалою інтеграційної формою міжнародного економічного співробітництва, ніж ЗВТ, оскільки не тільки ліквідує митні обмеження, але і вимагає від країн-учасниць проведення єдиної зовнішньоторговельної політики [10, c.43].

Встановлення єдиного тарифу на певні товари або послуги дає ефект тому, що або дозволяє захистити країни Союзу від зовнішньої залежності, або створює умови для стимулювання виробництва конкурентоспроможної продукції всередині Союзу, що сприятливо вплине на внутріспілкову ринок і тим самим посилить розвиток інтеграційних процесів всередині ТС.

Єдиний ринок (ЕР) представляє більш досконалу форму економічної інтеграції, ніж ЗВТ і ТЗ. Крім усього, що мав місце на попередніх рівнях, він передбачає уніфікацію технічних норм, єдиних екологічних вимог, а також єдиної законодавчої бази для внутрисоюзного підприємництва [10, c.45].

Створення ЕР є тривалим, складним і суперечливим процесом. Особливу трудність, як показав досвід створення Європейського спільного ринку, представляє тут проблема квот - тобто встановлення часткою у виробництві, реалізації та покупках товарів як усередині, так і за межами кожної країни-учасниці та єдиного ринку в цілому.

Економічний Союз (ЕС) - вища форма сучасної міждержавної інтеграції.

Він являє собою об'єднання держав на основі створення єдиного економічного, правового, військового та інформаційного простору. ЕС, як правило, є складовою частиною міждержавного союзу.

В даний час в світі існує тільки один ЕС - ...

загрузка...

Страница 1 из 12 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...