Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Международные отношения » Розвиток економічних відносин Росії з країнами СНД

Реферат Розвиток економічних відносин Росії з країнами СНД

ВСТУП

Співдружність Незалежних Держав є одним з діючих у світі міждержавних регіональних економічних об'єднань, розвиток якого лежить в руслі найважливіших світових тенденцій - глобалізації та регіоналізації.

Ефективне використання комплексу можливостей внутрішнього і зовнішнього характеру, включаючи взаємовигідне економічне співробітництво, відкриває перед державами - учасниками СНД реальні перспективи динамічного економічного зростання та посилення їх впливу на розвиток світової господарської системи.

В Нині перед СНД гостро постають питання визначення місця в мінливій конфігурації сучасного світу, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, перетворення Співдружності в регіональне економічне об'єднання, здатне відігравати істотну роль у світовій економіці.

Співдружність Незалежних Держав володіє значним ресурсним потенціалом. Воно займає 16,4% світової території, на якій проживає приблизно 4,4% світового населення. На частку СНД припадає приблизно 20% світових запасів нафти, 40% природного газу, 25% вугілля, 10% виробництва електроенергії, 25% світових запасів ліси, майже 11% світових поновлюваних водних ресурсів і 13% орних земель. Транспортно-комунікаційні системи держав - учасниць СНД грають всі велику роль у світових транспортних зв'язках.

В 2007 році в СНД було вироблено 3,1% світового валового внутрішнього продукту (За курсами національних валют до долара США), а експорт товарів з держав - учасниць СНД становив 3,6% загальносвітового показника.

Наявний значний потенціал є достатньою основою для збільшення обсягів виробництва, забезпечення економічної стійкості і підвищення добробуту громадян держав - учасниць СНД.

Актуальність теми зумовлена ​​тим, що в сучасних умовах перспектива динамічного розвитку економічних відносин Росії з країнами СНД набуває особливої значимість, визначаючи в чималому ступені її геостратегічні позиції

загрузка...
на пострадянському і євразійському просторі.

Мета роботи полягає у виявленні та аналізі основних проблем розвитку економічних відносин Росії з країнами СНД.

Для досягнення цих цілей в курсовій роботі поставлені наступні завдання:

- розглянути економічне співробітництво Російської Федерації з країнами СНД;

- вивчити цілі, завдання та етапи економічного співробітництва Росії з державами-членами СНД;

- визначити основні сфери економічного співробітництва Росії з державами-членами СНД;

- виділити системоутворюючі аспекти економічного співробітництва Росії з державами-членами СНД;

- розглянути міжрегіональне і прикордонне співробітництво із державами-членами СНД.

Предметом дослідження є розвиток економічних відносин Росії з країнами СНД та формування більш досконалого механізму економічної взаємодії в рамках Співдружності.

Об'єктом курсової роботи є економічні відносини Росії з державами-членами СНД.

Період дослідження 2007-2009 роки.

Теоретичною і методологічною основою курсової роботи є праці вітчизняних вчених з досліджуваної теми.

Методи дослідження - аналіз, індукція, дедукція.

Інформаційну базу курсової роботи становлять: федеральні закони, накази, положення.

Структура курсової роботи передбачає вступ, п'ять теоретичних питань, укладення і список використаних інформаційних джерел.


1. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СНД

До теперішнього часу як у Росії, так і в рамках СНД прийняті основоположні документи, які визначають основні підходи, пріоритети та перспективи роботи на просторі Співдружності. У Росії це схвалені Урядом Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації на період до 2020 року і Основні напрямки зовнішньоекономічної політики Російської Федерації на період до 2020 року. Поряд з Концепцією зовнішньої політики Російської Федерації ці документи визначають основні інтереси Росії в СНД, ключові принципи і пріоритети зовнішньоекономічної політики в регіоні.

Згідно Концепції зовнішньої політики Російської Федерації, наша країна вибудовує дружні відносини з кожною з держав Співдружності на основі рівноправності, взаємної вигоди, поваги і врахування інтересів один одного. З державами, які проявляють готовність до цього, розвиваються відносини стратегічного партнерства і союзництва. Ми послідовно дотримуємося ринкових принципів в якості важливої вЂ‹вЂ‹умови розвитку справді рівноправних взаємин. Ці базові принципи є об'єктивною передумовою для просування сучасних форм інтеграції на просторі Співдружності.

В листопаді 2008 року схвалено Стратегію економічного розвитку СНД до 2020 року.

Стратегія - Комплексний документ, що являє собою систему узгоджених державами - учасницями СНД поглядів на загальні цілі, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку для поглиблення міждержавних економічних відносин і перетворення Співдружності Незалежних Держав в повноправного значущого учасника системи міжнародних економічних відносин.

Країни СНД - це важливий ринок збуту російських несировинних товарів і послуг, в першу чергу машин та обладнання, пріоритетний майданчик для російських інвестицій, регіон, що дозволяє реалізовувати транзитний потенціал Росії та країн-партнерів.

До пріоритетним питань економічного співробітництва Росії з країнами Співдружності на майбутній період можна віднести формування спільних ринків праці, транспортних послуг, міжрегіональне і прикордонне співробітництво, створення спільних підприємств і промислово-фінансових груп, транснаціональних корпорацій. З цією метою належить:

- продовжувати роботу з удосконалення нормативної правової бази співробітництва, подальшої лібералізації взаємної торгівлі, завершення формування митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану і елементів єдиного економічного простору;

- запропонувати країнам Співдружності ефективні антикризові програми, а можливо і антикризові кредити, спрямовані на мінімізацію наслідків впливу кризи на реальний сектор економіки, фінансову та банківську сфери;

- активізувати участь російських підприємців у приватизаційних процесах в країнах СНД, в тому числі в Україні, Білорусії (промислові і сільськогосподарські підприємства), Казахстані (головним чином, організації банківської сфери), і з цією метою забезпечити вітчизняному бізнесу всебічну підтримку;

- сформувати більш активну економічну повістку двосторонніх відносин, у тому числі засідань міжурядових комісій з країнами СНД (підтримка реалізованих і намічуваних проектів за участю російського бізнесу, створення вигідних умов для участі російського бізнесу в процесах приватизації і конкурсах по держзакупівлях і ін);

- ефективно використовувати як важлива конкурентна перевага транспортний і транзитний потенціал Співдружності Незалежних Держав, обумовлений багато в чому вигідним географічним положенням. Йдеться про розвиток системи трубопровідного транспорту для розширення ринку збуту енергоносіїв, про створення міжнародних транспортних коридорів для наближення регіонів, в першу чергу прикордонних, до міжнародних ринків сировини, товарів і послуг;

- приступити до розробки і реалізації великих інвестиційних проектів у галузі енергетики, в тому числі атомної, транспорту, досліджень космосу, націлених на реалізацію конкурентних переваг Росії та держав-учасниць СНД. Позначити лідируючу роль Росії в їх фінансуванні.

Світової фінансова та економічна криза робить істотний негативний вплив на економічну ситуацію в країнах СНД, які аж до останнього часу були одним з найбільш динамічно розвиваються регіонів світу. Сила впливу кризи на економіку країн СНД проявляється по-різному в залежності від ступеня їх інтеграції в глобальну економіку, стану фінансової і банківської систем, фондового ринку. До кінця 2008 року економіка ряду країн Співдружності в повній мірі відчул...

загрузка...

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...