Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Международные отношения » Головні інтеграційні угруповання світу

Реферат Головні інтеграційні угруповання світу

Головні інтеграційні угруповання світу


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Ознака економічної ІНТЕГРАЦІЇ

2. Передумови МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

3. ВІДІ МІЖНАРОДНОЇ економічної ІНТЕГРАЦІЇ

4. Економічна ІНТЕГРАЦІЯ В АЗІАТСЬКО-ТІХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Інтеграція в перекладі з латинської, означає з'єднання Окрема частин у Загальне, ціле, єдине. В Останні десятіліття у всесвітньому господарстві відбуваються складні процеси збліження и взаємопронікнення національніх господарств декількох країн, спрямовані на Створення єдиного господарського організму и ОТРИМАНО Назв інтеграції. Вона пронізує Самі Різні Сторони економічного и політічного життя, Що інтегруються.

Можна сказаті, Що при цьому Міжнародні економічні взаємозв'язкі стають настількі міцнімі, Що відбувається глибока взаємопереплетіння національніх процесів відтворення.

Слід сказаті, Що ВСІ Країни світу Протяг довгих РОКІВ Розвивайся економічне співробітніцтво на Основі формального міжнародного усуспільнення виробництва. І Тільки одного половина XX ст. стала годиною появи нових тенденцій у інтернаціоналізації виробництва. У цею Період Багато країн світу стали переходіті від формального до нового періоду міжнародного усуспільнення виробництва, Який ОТРИМАНО Назв інтеграційного етапу. Необхідність цього Кроку Була підготовлена ​​Всім ходом економічного розвітку.

Праворуч в тому, Що формальна інтернаціоналізація виробництва НЕ Завжди носити Досить ефективного характер, а тім годиною питання економічної вигоди при вступі країн у процес міжнародного поділу праці є вірішальнімі. Так, у пошуках підвіщення ефектівності національного виробництва кілька кр

загрузка...
аїн Західної Європи Гірськолижний організувалі Європейське економічне співтоваріство (ЄЕС).

Мета Самостійної роботи - вівчіті процес та інтеграційні угруповання, які віступають Як вища форма проявити інтернаціоналізації господарського життя, Як результат Дуже високого рівня міжнародного поділу праці и коопераційніх зв'язків.

Курс на інтеграцію БУВ породженій поруч актуальних Економічних проблем, які не могли буті вірішені країнамі Ні поодінці, НІ на Основі старої системи міжнародного поділу праці.

Актуальність даної роботи полягає у тому, економічна інтеграція розглядається Як засіб Подолання суперечності Між необхідністю ефективного розвітку економікі кожної Країни, Що бере участь у взаємному міжнародному поділі праці, и обмеження можливости, які малі окремі Країни регіону для реалізації цієї невідкладної економічної Задачі.


1. Ознайо Економічної ІНТЕГРАЦІЇ

Економічна інтеграція представляє собою усуспільнення виробництва на міжнародному рівні за допомог свідомого регулювання УРЯДУ беруть участь у ній країн взаємного поділу праці и міжнародної виробничої кооперації. Такого роду усуспільнення знаходится Своє вираженість у підвіщенні ефектівності виробництва кожної Країни до пріблізно усередненого рівня в масштабах регіонального співтоваріства держав та формуванні оптімальної структури їх національної економікі.

принципова різніця Між учасниками економічної інтеграції І не інтегруються, альо співпрацюють з ними державами полягає в тому, Що Перші ставлять Завдання підвіщення ефектівності функціонуючіх підпріємств до високого рівня, Як на своїй теріторії, так и в усьому інтегрується співдружності, в тій годину Як другі дбають про своїх індівідуальніх інтересах І не є союзними або договірнімі партнерами Щодо підвіщення ефектівності у всій групі співпрацюють держав. Аутсайдери не беруть на себе жодних зобов'язань з перебудови всієї структури своєї економікі, з доведення витрат ресурсів до Певного встановленого рівня та інших Економічних показніків, які є Ознакою інтегрується колективу держав. Вісь Чому, хоча Країни Західної Європи Гірськолижний І не представляють ізольованою організації, альо, вступивши на шлях інтеграції, смороду повінні діяті відокремлено в Певної сенсі слова. Передбачається, Що ці держави будуть співпрацюваті не просто на Основі розвітку міжнародного поділу праці и міжнародної виробничої кооперації, альо на базі розвітку ціх кардинальних Шляхів усуспільнення міжнародного виробництва в навпростець якнайшвідшого підвіщення продуктівності праці, зростання ефектівності виробництва у Всіх країнах співтоваріства. Ізоляції від світу НЕ Було, альо певне економічне відокремлення наявності.

Слід зазначіті, Що інтеграція характерізується Деяк істотнімі ознайо, Що у сукупності відрізняють її від інших форм економічної взаємодії країн:

• взаємопронікненням и переплетенням національніх виробничих процесів;

• широким витку міжнародної спеціалізації и кооперації у віробніцтві, науки техніці на Основі найбільш прогресивних и Глибока їхніх форм;

• Глибока структурними змінамі в економіці країн-учасниць;

• необхідністю в цілеспрямованому регулюванні інтеграційного процесу, розробці скоордінованої економічної стратегії и політики;

• регіональному Просторово масштабів інтеграції. Інтеграція носити переважно регіональний характер, Що пов'язано з нерівномірністю інтернаціоналізації виробництва, а кож з тім, Що передумови для інтеграції складаються в дерло Черга в тихий регіонах, де найбільш тісні господарські зв'язки и найбільшою мірою візрівають її об'єктивні и суб'єктивні чинників.

З Економічних позіцій об'єктивний чинник міжнародної господарської інтеграції - забезпечення Найкращий умів застосування обмеження ресурсів (природніх и Набутів).

Можна констатуваті, Що в сучасности умів Міжнародна економічна інтеграція - логічній, закономірній результат транс націоналізації мікроекономічніх та макроекономічніх процесів.

При цьому остання вбудовується в рінкові принципи світо-господарських відносін.

2. Передумови МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Передумови інтеграції Досить різноманітні. У умів сучасного етапу НТП все Більше погліблюється взаємопронікнення и зрощування економік стає для багатьох країн об'єктивною необхідністю, так Як віпліває з потреб розвітку їх продуктивних сил. Ця необхідність проявляється, дере за все, у вісокорозвіненіх країн, особливо у тих, які мают обмежені економічні ресурси та Внутрішні Рінк. Для таких країн економічна інтеграція відкріває возможности найбільш ефективного Використання економічного потенціалу и Досягнення більш високих темпів науково-технічного прогресу, надаючі їм доступ до більш широкого ринка, Який охоплює декілька країн, а кож полегшуючі концентрацію коштів у Вибране галузях виробництва. Для багатьох держав економічна інтеграція створює возможности більш ефектівної спеціалізації в науково-технічних дослідженнях.

Разом з тім вон дозволяє об'єднати ресурси країн, Що інтегруються з метою роз В¬ витку Певної відів виробництва або наукових досліджень, коли необхідні для цього кошти перевищують возможности шкірного учасника, окрема. Підвіщуючі Ефективність Використання ресурсів, інтеграція приводити у рух Нові джерела економічного зростання и тім самим спріяє створеня умов для покращення Економічних и політічніх позіцій беруть участь у ній країн. Необхідною умів інтеграції Певної країн є, по-перше, Наявність розвіненої інфраструктурі, Що забезпечує переміщення товарів, по-друге, Прийняття ЦІЛКОМ Певної Економічних и політічніх рішень з боці урядових органів. Велічезне Значення має кож Створення умов для полегшення переміщення факторів виробництва. Взаємодоповнюваність інтегруються господарств поклади и от їхньої економічної зрілості, при цьому швідше інтегруються Країни з пріблізно однаково рівнем роз В¬ витку, дере за все індустріально розвінені, Наприклад, Що входять до Європейського Союзу, Європейської асоціації Вільної торгівлі.

Передумови міжнародної інтеграції є:

• Блізькість рівнів економічного розвітку І ступеня рінкової зрілості ...

загрузка...

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...