Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки
Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Медицина, здоровье » Визначення вікового періоду жінки для народження дитини

Реферат Визначення вікового періоду жінки для народження дитини

Зміст

Введення

Глава 1. Літературний огляд

1.1 Поняття та критерії оцінки репродуктивного здоров'я

1.2 Репродуктивне здоров'я сучасної жінки

1.3 Вікові періоди жінки, пов'язані з репродуктивною функцією

1.4 Проблеми охорони репродуктивного здоров'я жінок

1.5 Ідеальний вік для народження дитини

Висновки

Бібліографічний список


ВСТУП

Виправлення нинішній демографічній ситуації в країні залишається пріоритетним завданням. На загальний рівень фертильності впливає безліч факторів, найважливішим з яких є здоров'я, від стану якого залежить, скільки в сім'ї народжується дітей, яка частка з них виживає. У число основних складових здоров'я, поряд з соматичним, фізичним і психічним компонентами, як це зафіксовано у визначенні ВООЗ, входить і репродуктивне здоров'я.

В початку XXI століття народжуваність в Росії досягла рекордно низьких показників. Кількість народжених зменшилася до 1,3 млн. в рік, коефіцієнт сумарної народжуваності - до 1,25 на 1 жінку в репродуктивному віці. Це означає, що кожне покоління батьків відтворює себе в дітях трохи більше ніж наполовину. Причинами цього найчастіше називають соціально-економічний положення. Але чи тільки низький рівень життя впливає на те, що народжуваність сьогодні не перевищує смертність? Як позначається на народжуваності стан здоров'я жінок? І чи готова до материнства сьогодні слабка половина людства? Провідними чинниками зниження народжуваності більшість російських і зарубіжних дослідників вважають фактори погіршення рівня життя населення і, в цілому, загострення соціально-економічної обстановки в країні. У той же час всі ці процеси відбувалися і відбуваються на тлі вельми помітного погіршення репродуктивного здоров'я російських жінок, про що свідчать численні публікації (Альбіцький В.Ю., Баранов А.А., Бодрова В.В., Ваганов Н.Н., Гребешева І.І., Каткова І.П., Рімашевський Н.М., Храпиліна Л.П. та ін.) Незважаючи на значне число досліджень окремих компонентів репродуктивного здоров'я жінок, ця проблема не аналізувалася з позицій її впливу на народжуваність і виявлення резервів пом'якшення депопуляції в Росії.

Об'єкт роботи - жіноче населення репродуктивного віку (15-49 років).

Предмет дослідження - репродуктивне здоров'я російських жінок.

Тому метою нашого дослідження є визначення вікового періоду жінки для народження дитини.

Поставлена мета визначає завдання дослідження:

1. розглянути репродуктивне здоров'я сучасної жінки;

2. виявити проблеми охорони репродуктивного здоров'я жінок;

3. визначити ідеальний вік для народження дитини, з точки зору зарубіжних і російських фахівців.

Робота складається з вступу, одного розділу, висновку, списку літератури


Глава 1. Літературний огляд

1.1 Поняття та критерії оцінки репродуктивного здоров'я

В Нині існують дві основні концепції оцінки здоров'я. До першої з них відноситься, стала вже традиційною, оцінка негативних тенденцій в відхиленні здоров'я у вигляді захворюваності, інвалідності та смертності досліджуваного населення. Охорона здоров'я всіх країн світу успішно використовує цю концепцію в якості основної для оцінки планування своєї діяльності. Здоров'я населення, його рівень та зміни підлягають постійному спостереженню і вивченню. Поняття В«здоров'яВ» багатосторонньо, тому воно не може бути зведене до однозначної характеристиці. Загальноприйнято, що з кількісної сторони здоров'я населення визначається сукупністю взаємопов'язаних статистичних показників. Основними з них є: медико-демографічні характеристики, показники захворюваності та інвалідності.

Безперервний пошук, адекватних завданням охорони здоров'я, чинників здоров'я призвів до появи нового напряму в медичної демографії - позитивної концепції здоров'я, орієнтованої на оцінку факторів, що впливають на підтримання динамічного рівноваги здоров'я (балансу здоров'я): ​​факторів навколишнього середовища, поведінки, індивідуальних особливостей організму, потенціалу здоров'я для підтримки його балансу в мінливих умовах життя.

Визначення поняття здоров'я знаходиться в центрі уваги лікарів з моменту появи наукової медицини і до сьогоднішнього дня залишається предметом дискусій. Можна сказати, що здоров'я - це відсутність захворювання. Саме так на побутовому рівні і розуміють здоров'я окремої людини - сьогодні ти не хворий, отже, здоровий. Відомий лікар Гален з Пергама ще в II столітті писав, що здоров'я - це те стан, при якому ми не страждаємо від болю і не обмежені в нашій життєдіяльності. Але відсутність зовнішніх симптомів хвороби зовсім не є гарантією того, що в організмі людини вже не йде або не починається патологічний процес. [24, с. 7]

Здоров'я - Це не тільки медична, але значною мірою соціально-економічна категорія, яка визначається рівнем економічного розвитку суспільства, санітарної культурою населення, природними факторами, якістю та доступністю медико-соціальної, правової та реабілітаційної допомоги. Поряд з цим, здоров'я людини визначається генетичним, фізичним і душевним статусом його батьків. А в число основних складових здоров'я, поряд з соматичним, фізичним і психічним компонентами, як це зафіксовано у визначенні ВООЗ, входить і репродуктивне здоров'я.

Здоров'я нації, насамперед, визначається здоров'ям осіб фертильного віку, їх здатністю до відтворення, і якістю потомства. Саме це обов'язкова умова розвитку людського суспільства і зумовило необхідність виділення, як однієї зі складових здоров'я населення, поняття репродуктивного здоров'я. Це поняття було введено в 1980-і роки.

Репродуктивне здоров'я означає можливість людей мати доставляють задоволення і безпечне статеве життя, і здатність відтворювати себе. Люди можуть самі приймати рішення про те, чи мати їм дітей, якщо мати, то коли і як часто. Це передбачає право чоловіків і жінок мати інформацію про безпечні, ефективних, доступних і прийнятних методах планування сім'ї, а також інших методах регулювання дітонародження за їх вибором, які не суперечать законом. Крім того, у жінок є право на відповідні послуги в області охорони здоров'я, які дозволили б їм благополучно пройти через етап вагітності та пологів і привести на світ здорове немовля.

Виходячи зі свого широко відомого визначення здоров'я, ВООЗ запропонувала наступну дефініцію: В«Репродуктивне здоров'я - це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг у всіх питаннях, що стосуються репродуктивної системи, її функцій і процесів, включаючи відтворення і гармонію в психосоціальних відносинах в родині В». [17, с.5]

Важливим гідністю даного визначення вважається акцент на взаємозв'язку репродуктивного здоров'я та відтворення поколінь. Разом з тим, поняття відтворення, будучи демографічної категорією, характеризує процеси, відбуваються в населенні, а не в родині, тому більш точно, на нашу думку, визначити репродуктивне здоров'я як стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і недуг у всіх питаннях, що стосуються репродуктивної системи, її функцій і процесів, включаючи гармонію в психосоціальних стосунках у сім'ї, що дозволяє сім'ї повністю реалізувати наявні в неї репродуктивні плани.

Репродуктивна система характеризується тільки їй притаманною функцією - забезпеченням репродуктивного процесу. Вона складається з сукупності конкретних структурних елементів - певних структур гіпоталамуса і гіпофіза, гонад, органів-мішеней (маткові труби, матка і ін), що забезпечують реалізацію дітородної функції. Елементи репродуктивної системи пов'язані між собою інформаційними сигналами, що дозволяють їй функціонувати як єдине ціле. [5, с. 13]

Спектр складових репро...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок