Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Медицина, здоровье » Специфіка реабілітаційної роботи з інвалідами

Реферат Специфіка реабілітаційної роботи з інвалідами

Введення

Реабілітація є не розкішшю або надмірністю для соціально залежних осіб, а важливою практичним завданням.

В "Доповіді наради ВООЗ" (Женева, 1973р.) Підкреслюється, що метою лікування хворого є не тільки збереження його життя, але і здібності до незалежного існування. Звідси випливає цілеспрямований характер усієї системи реабілітації в інтересах перш за все самого хворого, його близьких і всього суспільства. В даний час реабілітація зайняла міцне місце серед провідних медико-соціальних напрямків, що розробляються у всьому світі.

Кількість інвалідів в більшості країн зростає, що пов'язано з ускладненням виробничих процесів, збільшенням обсягу транспортного потоку, виникненням військових конфліктів, погіршенням екологічної обстановки, аваріями і катастрофами (Богомолов В.М., 1993 р). У Росії за різними статистичними підрахунками мається 7-8 млн. інвалідів, хоча на думку фахівців ця цифра занижена (Ромашин О.В., Іванов І.Л. 2003.

Ця проблема актуальна і з економічної точки зору. Вчені підрахували, наприклад, що одиниця капіталовкладень в реабілітацію дітей-інвалідів окупається в 10-30 кратному розмірі (Євсєєв С.П., 2000).

В Санкт-Петербурзької Державної Академії Фізичної Культури і Спорту ім. Лесгафта; та в Москві в Російському Державному Університеті Фізичної Культури, а також в Уфі в Східному інституті економіки, гуманітарних наук, управління та права і в інших навчальних закладах Російської Федерації введена нова спеціальність (Фізична культура для осіб з відхиленнями у стані здоров'я, яка більшою мірою спрямована на підготовку фахівців для реабілітації інвалідів, хоча охоплює майже всі розділи фізичної реабілітації хворих при різних формах патології.

Готують фахівців з адаптивної фізичної культури для роботи в лікарнях, поліклініках, лікарсько-фізкультурних диспансерах, в стаціонарних центрах реабілітації різного профілю, санаторіях, будинках відпочинку, інтернатах

загрузка...
для дітей-інвалідів та фізкультурно-оздоровчих клубах інвалідів та ін

Об'єктом дослідження є комплекс реабілітаційних заходів, використовуваних у центрі реабілітації.

Предмет - Особливості реалізації програми реабілітації інвалідів в центрі.

Мета дослідження:

Метою нашого дослідження було визначення шляхів вдосконалення реабілітаційної роботи з інвалідами.

Завдання дослідження:

1) вивчити сучасний стан питання реабілітації роботи з інвалідами

2) вивчити структурний склад інвалідів г.Кумертау;

3) розглянути основні напрямки діяльності міського реабілітаційного центру;

4) визначити міру включеності фізичної реабілітації в систему медико-соціальних заходів з інвалідами;

5) розробити рекомендації щодо покращення роботи з інвалідами.

Гіпотеза: виконання поглибленого аналізу роботи Кумертауского реабілітаційного центру, дозволить обгрунтовано оптимізувати роботу цього центру.

Практична значимість :

поглиблений аналіз проведеної роботи з наступною розробкою практичних рекомендацій щодо оптимізації діяльності центру;

Новизна: вперше в Кумертауском реабілітаційному центрі проводиться поглиблений аналіз роботи з використанням анкетного методу;


Глава I. Огляд літературних джерел

1.1 Медико-соціальні проблеми інвалідності

Метою державної політики є забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей в реалізації громадянських, економічних, політичних і інших прав і свобод, передбачених Конституцією Російської Федерації, а також відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародними договорами Російської Федерації.

Інвалід- особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, призводить до обмеження життєдіяльності та викликає необхідність його соціального захисту.

Обмеження життєдіяльності-повна або часткова втрата особою здатності або можливості здійснювати самообслуговування, самостійно пересуватися, орієнтуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку, навчатися і займатися трудовою діяльністю.

В Залежно від ступеня розладу функцій організму та обмеження життєдіяльності особам, визнаним інвалідами, встановлюється група інвалідності, а особам у віці до 18 років встановлюється категорія "Дитина-інвалід".

Медико-соціальна експертиза визначає в установленому порядку потреби освидетельствуемого особи в заходи соціального захисту, включаючи реабілітацію, на основі оцінки обмежень життєдіяльності, викликаних стійким розладом функцій організму.

Медико-соціальна експертиза здійснюється виходячи з комплексної оцінки стану організму на основі аналізу клініко-функціональних, соціально-побутових, професійно-трудових, психологічних даних особи, яка оглядається з використанням класифікацій та критеріїв, що розробляються і затверджуються в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

Реабілітація інвалідів-система медичних, психологічних, педагогічних, соціально-економічних заходів, спрямованих на усунення або можливо більш повну компенсацію обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму. Метою реабілітації є відновлення соціального статусу інваліда, досягнення ним матеріальної незалежності та його соціальна адаптація.

Реабілітація інвалідів включає в себе:

1) медичну реабілітацію, яка складається з відновлювальної терапії, реконструктивної хірургії; протезування і ортезування;

2) професійну реабілітацію інвалідів, яка складається з професійної орієнтації, професійної освіти, професійно-виробничої адаптації та працевлаштування;

3) соціальну реабілітацію інвалідів, яка складається з соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється на основі рішення Державної служби медико-соціальної експертизи. Це комплекс оптимальних для інваліда реабілітаційних заходів, що включає в себе окремі види, форми, обсяги, строки і порядок реалізації медичних, професійних та інших реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення, компенсацію порушених або втрачених функцій організму, відновлення, компенсацію здібностей інваліда до виконання певних видів діяльності.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою для виконання відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також організаціями незалежно від організаційно-правових форм і форм власності.

Координація діяльності у сфері реабілітації інвалідів здійснюється Міністерством соціального захисту населення Російської Федерації.

реабілітаційних є установи, які здійснюють процес реабілітації інвалідів в Відповідно до реабілітаційними програмами.

Фінансування реабілітаційних заходів здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, федерального і територіальних фондів обов'язкового медичного страхування, Державного фонду зайнятості населення Російської Федерації, Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонду соціального страхування Російської Федерації (відповідно до положеннями про зазначені фондах), інших джерел не заборонених законодавством Російської Федерації (Закон РФ "Про соціальний захист інвалідів на 01.11.2002р.).

1.2 Психолого-педагогічні особливості роботи з реабілітації інвалідів

Процес гуманізації суспільного життя на сучасному етапі розвитку людської цивілізації потребує невідкладного вирішення благородного завдання - знайти шляхи підвищення "Цінності життя" інвалідів. Робота з реабілітації інвалідів спирається на принципи гуманістичної педагогіки і психології, найважливішими з яких є:

- розуміння людини як вищої соціальної цінності;

- принцип діяльнісного підходу до розвитку ос...

загрузка...

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...