Фізична Реабілітація Хворов на ревматічній артрит » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Медицина, здоровье » Фізична Реабілітація Хворов на ревматічній артрит

Реферат Фізична Реабілітація Хворов на ревматічній артрит

Зміст

Вступ

Глава І. Етіологія та патогенез ревматоїдніх артрітів. Фізична Реабілітація Хворов (аналіз літературніх даніх)

Розділ 1. Етіологія и патогенез ревматоїдного артриту

1.1 Клінічна характеристика ревматоїдного артриту

1.2 Класифікація ревматоїдного артриту

Розділ 2. Використання методів фізічної реабілітації

2.1 лікувальна фізична культура

2.2 Масаж при артріті

2.3 Фізіотерапія

Глава ІІ. Власна дослідніцька робота

Розділ 1. Загальна характеристика піддослідніх

Розділ 2. Методи проведення Дослідження

2.1 Методи проведення Дослідження

2.2 Проведення математичного-статистичного підрахунку результатів за крітерієм t-Ст'юдента

Розділ 3. Хід проведення Дослідження

3.1 Програма фізічної реабілітації

3.1.1 Лікарняній етап. Гострий Період захворювання

3.1.2 Лікарняній Період реабілітації. Підгостра фаза Під годину постільного режиму

3.1.3 Лікарняній етап. Напівпостільній режим

3.2 Проведення Дослідження

Розділ 4. Оцінка проведеного Дослідження

4.1 Статистичний аналіз результатів Дослідження

4.2 Оцінювання результатів Дослідження

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

масаж фізіотерапія Реабілітація крітерій

ревматоїдний артрит - хронічне, системне захворювання з'єднальної тканин Із прогресуючім враженням переважно періферійніх (сіновіальніх) суглобів за типом ерозивних-діструктівного поліартріту.

РА характерізується НЕ передбачуванім перебігом та різноманіттям клінічніх проявів. Встановлено, Що найбільш Висока швідкість наростання рентгенологічніх змін у Суглобов віявляється Протяг дере двох РОКІВ захворювання, а 70-ти% віпадків ерозивних-діструктівні Зміни вінікають у Суглобов Протяг дере 3-х - 6-ти місяців від дебюту захворювання, Що корелює з неспріятлівім перебігом процесу.

Актуальність тими. РА - основна проблема сучасної ревматології у зв'язку Із значний Поширення Серед доросли населення (близьким 0,5-2,0%), Що становіть 50-100 нових віпадків захворювання на 100 000 населення. Співвідношення Між жінками та чоловікамі, які хворіють на РА, становить 2-3:1, при цьому вражаються Представники Всіх віковіх груп, включаючі ДІТЕЙ та ОСІБ Похил віку, однак ПіК захворювання пріпадає на 30-55 РОКІВ. Враження ОСІБ працездатного віку з Швидко інвалідізацією, зменшеності трівалості життя пацієнтів виробляти до Великої кількості соціальніх проблем. Економічні Втрати через РА можут буті порівняні з витратами на Лікування при ішемічній хворобі серця та пухлина захворюваннях.

На протязі останніх РОКІВ широко обговорюється зв'язок негативних факторів НАВКОЛИШНЬОГО середовища РОЗВИТКУ запально-дегенеративних ревматічніх захворювань.

У Донецькій області сконцентровані десь 2000 промислових підпріємств (800 з них крупні) Чорної и кольорової металургії, вугледобувальної, хімічної (коксохімічної машино будівнічої та інших галузях промісловості. Коженов рік валовий викидом небезпечних речовін усіх джерел забруднення в атмосферу містіть 4000000 тон.

Мета

1. Вікорістаті комплекс методів фізічної реабілітації для повернення Хворов на ревматоїдний артрит в нормальний стан и оцініті Його Ефективність.

2. Сприяти Попередження утворення нових запальний ділянок.

3. Попередіті вволікальня нових суглобів при Наступний загостренні.

4. Сприяти ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ стійкої ремісії.

Завдання

5. Розглянуті Будова суглобів, функції, які полягають на Суглобов; Вплив дістрофічніх и запальний хвороб суглобів на виконання функції.

6. Описати клінічну характеристику ревматоїдніх артрітів.

7. Візначіті відомі методи фізічної реабілітації, які використовують для Хворов ревматоїднім артритом.

8. Підібраті групу Хворов на РА.

9. Провести Дослідження впливим пропонованого нами комплексу фізічної реабілітації оцініті Ефективність її Використання в групі Хворов.

10. Порівняті результати Дослідження Експериментальної групи з контрольною.

Робоча гіпотеза. Мі вважаємо, Що покращення загально стану пацієнтів, функції суглобів, зв'язочного апарату и м'язів, кровообігу в області враженніх суглобів, пріскорення процесів регенерації, а кож застереження розвітку з'ієднально-тканин зрощень, контрактур и м'язових атрофій, зниженя ризиків ускладнень буде зв'язано з використаних пропонованого нами комплексу методів фізічної реабілітації. Цей комплекс включає: дієтотерапію, фізіотерапію, масаж, ЛФК.

Предметом нашого Дослідження є фізична Реабілітація при ревматоїдному артріті. Об'єктом дослідження - хворі на ревматоїдний артрит.


Глава І. Етіологія та патогенез ревматоїдніх артрітів. Фізична Реабілітація Хворов (аналіз літературніх даніх)

Розділ 1. Етіологія и патогенез ревматоїдного артриту

Не зважаючі на ті, Що Вчені однозначно просунув у з'ясуванні етіології артриту, первінні патогенетичні фактори до цього часу не знайдені. Що стосується ВЛАСНА патогенетичних механізмів, то скоріш Усього слід Казати про імунну природу цього захворювання. Можливости, не ідентіфікованій галі фактор (бактерії, вірус) спонукає плазмоциди сіновіальної мембрану сінтезуваті проти нього спеціфічні Антитіла. Комплекс В«антиген-АнтитілаВ» досі по не з'ясованім причин спріймається організмом у ЯКОСТІ інородніх тіл, які необхідно подавитися за рахунок віроблення ревматічного фактору.

Цей ревматоїдний фактор, Який знаходится у крові и сіновіальній рідіні, кож представляє собою Антитіла, альо Вже проті комплексів В«антиген-антітілоВ». Їх Взаємодія реалізується через клітінній фагоцитоз и визволення ензімів, які лежати в Основі описаних ураження тканин. Цю гіпотезу підтверджує тій фактор, Що при ревматоїдному артріті в сіновіальній рідіні або в крові пацієнта Майже Завжди знаходять ревматоїдний фактор.

Важливе Значення при роз В¬ витку захворювання прідають психоматичних фактору, за власне емоційному стреса.

Дослідження показали, Що враженіх артритом Хворов можна розділіті на Дві групи. У Хворов Першої групи хвороба настає несподівано, частіше Усього Під впливим стреса, альо без віраженої генетичної схільності. У Другій підгрупі Хворов ревматоїдний артрит вінікає Повільно и поступово. У більшості ціх віпадків очевидна роль спадковий факторів [5].


1.1 Клінічна характеристика ревматоїдного артриту

Велика різноманітність у клінічній картіні та протіканні хвороби обумовлюється Складаний етіопатогенезом ревматоїдного артриту, вірішальну роль у якому грає Індивідуальна реактівність хворого. Клінічна картина відображає Його Загальну характеристику, а самє інфекційно-алергічне запалений з хронічнім рецідуючім протіканням. Чи не дівлячісь на велику індівідуальну різноманітність, клінічну картину можна роздівлятіся у залежності від трьох основних періодів розвітку патологічного процесу: допріступній Період, напад або атака та міжпріступній Період.

Допріступній Період. Цей Період характеризує ознайо зміненої реактівності оформлення патологічніх реакцій, вражаючіх загально недомаганням, фізічною та псіхічною слабкістю, диспепсичні порушеннях, Втрата ваги, пітлівістю, Коливань пульсу, порушеннях термоізоляції з підвіщенням температури тіла. З боці органів руху відмічаються Біль у м'язах (Головним чином кінцівок), Відчуття отерпнення.

Приступ. Клінічну картину періоду приступу, або атаки, визначаються наступні Основні синдроми: суглобові реакції, зволікання внутрішніх органів, імунобіологічні Порушення та ряд загально реакцій.

Міжпріступній Період. Практично качаном міжпріступного періоду можна рахувати момент стійкої стабілізації лабораторних показників. При ціх умів на початково етапі міжпріступного періоду всі галі мают Місце НЕ зовсім стіхлі запальні р...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок