Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Математика » Єдине поле силового просторового взаємодії матеріальних тіл

Реферат Єдине поле силового просторового взаємодії матеріальних тіл

Категория: Математика

В.В. Сидоренков, МГТУ ім. Н.Е. Баумана

На основі аналізу фізичних характеристик силового просторового взаємодії матеріальних тіл встановлена ​​об'єктивність існування Єдиного Поля Взаємодії в реальному просторі фізичного вакууму, обумовленого його поляризацією при наявності в ньому Матерії. Отримано аналітичний співвідношення для зазначеного поля, тотожне описує поля різних по фізичній природі електричних, магнітних і гравітаційних сил.

Відомо, що будь-який матеріальний об'єкт і, по суті, всі його фізичні характеристики сукупно реалізуються за допомогою електричних, магнітних і гравітаційних полів силової взаємодії частинок, його складових [1]. У цьому зв'язку цілком логічно поставити і спробувати аргументовано відповісти на концептуально важливе питання про причини такого реально спостережуваного взаємопов'язаного єдності вказаних полів. Як видається, тут принципово головним і основним є той факт, що В«ПровідникомВ» зазначених взаємодій, та й В«середовищем проживанняВ» самої Матерії служить простір фізичного вакууму, яке, згідно з сучасними дослідженням, порожнечею в буквальному сенсі цього слова бути не може.

Якщо виходити з фізично природної теорії блізкодействія [1], то саме за допомогою фізичного вакууму, завдяки його властивостям здійснюються різного роду взаємодії між просторово рознесеними матеріальними тілами. Наприклад, наелектризовані тіло якимсь чином поляризує навколишній простір, і це реєструється як електричне поле цього тіла, силовим чином чинне на інші заряджені тіла. Аналогічно, маса реального тіла створює в просторі вакууму обурення у вигляді його поляризації, сприймане іншими тілами як поле сили тяжіння. Отже, здатність фізичного вакууму поляризуватися при наявності в ньому Матерії породжує передбачуване нами як об'єктивно існуюче, шукане силове Єдине Поле Взаємодії рознесених у просторі матеріальних тіл, яке, як очікується, має бути тотожно різним по фізичній природі з позиції загальноприйнятих в даний час уявлень полях електричних, магнітних і гравітаційних сил.

Аналіз проблеми пошуку Єдиного Поля Взаємодії матеріальних тіл почнемо з того, що представимо симетрію аналітичних виразів відомих полів електричних, магнітних і гравітаційних сил в структурно тотожною формі:

a), b), c), (1)

де, і m - відповідно, електричний, магнітний та гравітаційний (маса) заряди. Оскільки всі зазначені взаємодії відбуваються в просторі фізичного вакууму, то присутні у формулах (1) розмірні в системі одиниць СІ фізичні постійні, і будемо називати електричної, магнітної і гравітаційної проницаемостями вакууму, де остання константа виходить з постійної гравітаційної взаємодії, записаної у вигляді.

На нашу думку, буде вельми корисним не тільки для подальшого, але і з пізнавальної точки зору, провести детальне обговорення розмірностей зазначених вище констант. Так, наприклад, величина і розмірність електричної постійної, в наших уявленнях електричної проникності вакууму, рівні (Фарада/метр), де електроємність - Фарада = Кулон/Вольт відповідає відношенню електричного заряду В«КулонВ» до електричного скалярному потенціалу В«Джоуль/Кулон = ВольтВ». Аналогічно, характеристики магнітної постійною - магнітної проникності вакууму будуть рівні (Генрі/метр), де індуктивність - Генрі = Вебер/Ампер визначається відношенням магнітного заряду (потоку) В«Вольтсек = ВеберВ» до магнітному скалярному потенціалу В«Джоуль/Вебер = АмперВ». Звернемо особливу увагу на те, що представлене тут логічно очевидне фізичне поняття магнітного скалярного потенціалу - Ампер як у науковій літературі, так і в навчальних посібниках поширення не має, на відміну від симетричного йому базового в теорії електрики електричного скалярного потенціалу - Вольт.

Відповідно, розглянемо гравітаційну проникність вакууму Гл/м, де в чисельнику розмірності даної константи фізична величина, названа нами Галілей, визначальна гравіемкость (аналог електроємності), дорівнює відношенню основних фізичних величин: Гл = кгсек2/метр2 = кг/v2, що в підсумку являє собою відношення величин гравітаційного заряду В«кгВ» до гравітаційному потенціалі В«Джоуль/кг = метр2/сек2В». Зазначений потенціал визначається роботою по переміщенню одиничної маси з даної точки поля на нескінченність (за межі поля) і вимірюється в В«Джоуль/кг = v2В». Згідно визначенням, гравітаційний потенціал в області свого існування негативний і у центру поля досягає фізично можливого мінімуму Дж/кг, відповідно на В«кордоніВ» поля (на нескінченності) максимальний і дорівнює нулю. В Зокрема, на поверхні Землі даний потенціал становить величину Дж/кг, тобто дорівнює квадрату першої космічної швидкості: м/c. Зауважимо до речі, що властивості гравітаційного поля як сил тяжіння якісно відрізняють його від властивостей електростатичного поля сил тяжіння і відштовхування електричних зарядів, оскільки джерела поля тяжіння - гравитирующих мас мають тільки один знак і притягуються, а електричні заряди одного знака відштовхуються. У результаті ми отримали нетривіальний і корисний методичний результат: розмірності фундаментальних постійних, і - фізично різних проницаемостей простору фізичного вакууму виявилися структурно тотожними.

Оскільки нам відомо аналітичний вираз для фундаментальної маси, званої масою Планка, складене з комбінації інших фундаментальних фізичних констант 2, 17610-8 кг (- модифікована постійна Планка, - швидкість світла), то скориставшись цим виразом, розглянемо формулу (1c) сили гравітаційного взаємодії двох тіл масою m1 і m2, яку запишемо для виявлення її суті і наочності в скалярному вигляді для модуля цієї сили:

. (2)

Тут - безрозмірний амплітудний множник. Щоб підкреслити його фізичну сутність, назвемо В«амплітудою поляризації В»простору фізичного вакууму, оскільки вона визначає величину силового просторового взаємодії гравитирующих мас матеріальних тіл.

Аналогічно, на основі аналітики електричного заряду Планка 1, 87510-18 Кл перетворимо формулу (1a) для модуля сили Кулона взаємодії електричних зарядів і :

, (3)

де - безрозмірна В«амплітуда поляризації В»фізичного вакууму, коли наявність такого ефекту породжує силове просторове взаємодія електрично заряджених матеріальних тел.

Відповідно, з урахуванням виразу для магнітного заряду (полюса) Планка 7, 06610-16 Вб можна записати формулу (1b) модуля сили Кулона взаємодії магнітних зарядів і:

, (4)

де - безрозмірна В«амплітуда поляризації вакууму В», за допомогою якої створюється силове поле просторового взаємодії намагнічених матеріальних тіл.

Зробимо загальне зауваження про взаємодіючих зарядах (Тілах), тому що розглядаються тут закони сил справедливі тільки для нерухомих відносно один одного точкових зарядів (тел). Звичайно, буквально математично точкові заряди в фізиці абсурдні (при нульовому обсязі щільність), однак фізично точковий заряд реальний: це заряджене тіло, спостережуване на таких відстанях, коли при перерозподілі заряду в цьому тілі сила, діюча на В«пробнийВ» заряд, розміщений на цих відстанях, незмінна в межах точності проведених вимірювань. При цьому тіло звичайних розмірів представляється сумою його точкових частин. І ще. Сили в обговорюваних законах діють по лінії, що з'єднує центри мас (зарядів) взаємодіючих тіл, а тому такі сили називають центральними.

Цілком очевидно, що аналітичні співвідношення для сил взаємодії матеріальних тіл (2) - (4) можна було б побудувати і чисто формально, якщо вихідні співвідношення (1) помножити на. У результаті вийдуть ті ж формули (2) - (4), де вираження фундаментальних фізичних констант Планка:, і тут з'являться з необхідністю.

Оскільки, як уже говорилося, будь-який матеріальний об'єкт сукупно реалізується за допомогою електричних, магнітних і гравітаційних полів силового просторового взаємодії складових його частинок, то немає фізичних законів і логічних заперечень проти можливого ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок