Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Математика » Філософія космізму: від давнини до наших днів

Реферат Філософія космізму: від давнини до наших днів

Железняк Галина Василівна

Стан сучасного світу поставило перед людство цілий комплекс філософських проблем: проблему суб'єкта та об'єкта пізнання, аспекти філософського поняття часу, простору, розвитку світу. Виникає необхідність загальнотеоретичного, філософського осмислення досягнень і перспектив діяльності людства, яке в даний час переживає етап переходу в інший стан як мислення, так і буття. Двадцять перше століття виносить на порядку денного такі важливі поняття як єдність світу, пізнання і науково-технічний прогрес, розширення меж впливу людської цивілізації. Перед людством стоять не тільки питання поширення, але й збереження цивілізації. У період освоєння космосу особливе місце у філософській проблематиці займає питання розвитку суспільства в часі (А.Е.Фурман, Ю.К.Мельвіль, І.С.Шкловскій та ін) Ряд авторів дотримуються точки зору, що будь-яке суспільство у Всесвіті, в тому числі і людство, загине. Інші вважають, що освоєння космосу забезпечить безмежний прогрес у часі. Вельми цікаво розглядати діяльність людства під кутом взаємодії суспільства і природи. Створення загальної теорії взаємодії суспільства і природи є однією з найважливіших завдань сучасної філософії. Розум, мислення, інтелект самі по собі є філософськими категоріями. Цивілізація може подолати кризу тільки змінюючи ситуацію всередині самої себе, повинен спрацювати принцип діалектики пізнання.

Поняття "Космізм" включає в себе всі напрямки світоглядного порядку: це і сприйняття, і роздуми, і вміння будувати логічні ланцюжки, і передбачення. Об'єктом дослідження в моїй роботі стане категорія космізму як прояв розумності, інтелектуального зростання, прояв єдності і універсальності загальнолюдського мислення і зв'язок категорії космізму з науковими, історичними та поетико-культурними досягненнями. Мені хотілося б відобразити в роботі, що хоча поняття космізм пов'язують, як правило, словосполученням "Російський космізм" (наприклад, робота Гуренко "Русские космісти ", посилаючись на найцікавіші роботи філософів (Федоров Е.С., Соловйов

загрузка...
В.С. , Флоренський П.А. , Бердяєв Н.А. , Гумільов Л.М. ), Тим не менше космізм можна вважати категорією властивою різним народам, країнам і часами. Історія питання дозволить нам заглянути в будь часові пласти, зробить дослідження надзвичайно цікавим. Особливої вЂ‹вЂ‹уваги заслуговують глобальні концепції древніх. (Арістотель, Анаксимандр, Демокрит, філософи-орфики, Птолемей, Піфагор та ін) Ще в процесі перетворення найдавнішого міфологічного свідомості почали складатися елементи науково-філософського розуміння світу. Специфіка цього розуміння полягає в тому, що воно вимагає обгрунтування і перевірки, в той час як міфологія приймає їх на віру. Звичайно, дана риса філософського мислення сформувалася не відразу, але все ж вона була присутня вже у всіх найдавніших філософських системах і програмах світорозуміння. Древні філософи відкидали міфологічне вирішення реальних проблем життя, творці древньої, перш за все античної, філософії спробували запропонувати свої підходи до вирішення проблем людства, що відповідали їх рівню знань. В ході обговорення таких проблем, до числа яких належить і проблема єдності світу, вони виробили нові поняття. Можна знайти співзвуччя стародавніх філософських принципів з тими ідеями, які висувалися позитивістською філософією дев'ятнадцятого века.На вчені давнину багато закони космосу виводили чисто емпіричним шляхом, тільки завдяки спостереженням і застосовуючи філософські методи пізнання. Ідея Космосу, як єдиного замкнутого в собі цілого, лягла в основу наукових моделей Всесвіту, перша з яких була створена Евдоксом. На мій погляд, ідеї космізму застосовувалися в філософсько-науковій школі Піфагора (ок.580-500 р.до н .. е.). Учень Сократа Платон у своїй ідеалістичної філософії широко застосовував ідею "духовних сутностей ". За Платоном, Всесвіт - єдина, вічна, жива і досконала сфера, обдарована душею і рухом. (тв. "Республіка"). У роботі я хочу показати як принцип космізму формувався на загальних принципах цілісності і всеедінства.В широкому сенсі показатькак принципи побудови моделей Людина-Космос виходять на прооблеми сучасності (екологія, глобалізм і ін) Спираючись на духовне і наукову спадщину, можна надати ідеям космізму всегражданское звучання, стерти гносеологічні проблеми протистояння Людина - Природа. Актуальність і новизна теми полягає в тому, що космізм мислення приваблював людей в епохи великих переломів.

Абсолютно несподівано прозвучали в Середньовічній Європі ідеї Миколи Коперника, Дж.Бруно, Сванте Арреніуса. Можна простежити як удосконалювалися оцінки свідомості людства. Добре відомі праці з космізму Ціолковського К.Е., Вернадського В.І., Чижевського А.Л. Концепція руху по спіралі змушує нас сьогодні по-іншому поглянути на основи світогляду вчених минулого. Без космічного, всевселенского, всеохватного мислення людство не зможе подолати нинішній кризовий стан. Накопичення знань сприяє переходу в нову систему. Спрацьовує принцип філософії про перехід кількості в якість. Багато вчених сучасності (А.Ейнштейн, А.Д. Сахаров, Хопкінс і ін) розглядають пізнання світу через призму космічного сприйняття Зараз поряд з вузькоспеціалізованими дослідженнями все більше говорять про інтеграцію, об'єднання галузей науки. Проявляє себе принцип герметизму - "велике в малому, мале - в великому ". Тому цікаво відстежити вплив різних культур одна на одного. Наприклад, багато ідей східної філософії були легко сприйняті в Європі. Дуже яскраво проявив себе принцип космізму в мистецтві Багато композитори, художники, поети несли своїми творами ідею єдності світу Формування сучасного культурного, високодуховного людини неможливо без його знайомства з філософсько-поетичними роботами (Брюсов В.Я., Волошин М.А., Блок А.А., Заболоцький Н.А., Платонов А.П., Гете Г, Шиллер Ф., Чюрльоніс Н.К. , Бах І.С. та ін) На мій погляд, сучасна філософія приділяє недостатню увагу темі космізму З 80-х років ХХ століття практично не виходило фундаментальних досліджень в по даному напрямку. Хоча в окремих роботах філософів можна зауважити, що тема носить актуальний сучасний відтінок (Урсул А.Д., А.Т.Спіркін, Рассел Б, Казютінскій В.В. та ін) 2006р.

Директор Харківського планетарію ім. Ю.О.Гагаріна, Железняк Галина Василівна

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту planetarium-kharkov.org


загрузка...

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...