Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Математика » Вища математика

Реферат Вища математика

Категория: Математика

Федеральне агентство з освіти

ГОУ ВПО

Філія Уральського державного економічного університету

в м. Березники

Кафедра В«Математичних і природничих дисциплінВ»

Контрольна робота

з дисципліни: В«Вища математикаВ»

Тема: В«Варіант № 18 В»

Виконав:

студент I курсу, групи ЕКПС-091

Лоскутова Ірина Петрівна.

Перевірив:

оскільки ф-м. н., професор.

Кобзєв Віктор Миколайович.

Березники

2010


Зміст

1. Завдання № 1

2. Завдання № 2

3. Список літератури


Варіант № 18

№ 1

Скласти оптимальний добовий раціон для відгодівлі великої рогатої худоби, що має найменшу вартість. Раціон складається з силосу і концентратів. Вміст каротину і кормових од. в 1 кг силосу 0 і 4 од. відповідно, а в 1 кг концентратів 1 і 3 од. відповідно. Для кожної тварини добова норма каротину 5 од., А кормових од. 31. Ціна 1 кг силосу 20 руб., А 1 кг. концентратів 30 руб.

а) Записати математичну модель задачі.

б) Вирішити завдання графічним методом.

а) Нехай Х1 та Х2 - кількість каротину і кормових одиниць, необхідних для відгодівлі.

Тоді добовий раціон задається цільовою функцією Z (Х) = 20х1 +30 Х2

Т.к. добова норма обмежена, то Х1 і Х2 повинні задовольняти нерівностям 4х2 ≥ 5

Х1 +3 Х2 ≥ 31

Х1 ≥ 0, Х2 ≥ 0

математичний функція рівняння невідоме

Таким чином, математична модель має вигляд

Знайти значення Х1 і Х2, задовольняють системі нерівностей

4х2 ≥ 5

Х1 +3 Х2 ≥ 31

Х1 ≥ 0, Х2 ≥ 0

і при яких функція Z (Х) = 5х1 +31 Х2 досягає мінімуму.

б) Вирішимо завдання графічним методом.

1. побудуємо прямі

4х2 = 5 Х1 +3 Х2 = 31

Х2 = 1,25

Х1 0 31 Х2 10,3 0

2. Для кожної прямий виділимо полуплоскость, відповідну нерівності

- вибираємо точку не приналежну прямим (наприклад, т. (0; 0))

- підставляємо її координати в кожне нерівність

- якщо нерівність вірне, то виділяємо полуплоскость, в якій лежить дана точка.

- якщо нерівність не вірне, то виділяємо іншу полуплоскость.

т. (0; 0) 4 * 0 = 0 <5 (В)

1 * 0 +3 * 0 = 0 <31 (в)

3. виділимо загальну частину полуплоскостей, отримуючи ОДР задачі.4. Сроім вектор n = {5; 31} і пряму (Лінію рівня) Z = 0 n

5. Просуваємо лінію рівня Z = 0 в напрямі вектора n до тих пір, поки вона не перестане перетинати ОДР, тобто поки не будуть торкатися цієї області.

6. Знайдемо координати т. З вирішивши систему рівнянь

4х2 = 5 Х2 = 1,25 Х2 = 1,25

Х1 +3 Х2 = 31 Х1 = 30 - 3х2 Х1 = 27,25

т. З (27,25; 1,25)

7. Знайдемо значення цільової функції в т. С

Z (Х) = 5 * 27,25 +31 * 1,25 = 136,25 +38,75 = 175 (грн.)

Відповідь: для отримання оптимального добового раціону вартістю 175 руб. необхідно 27,25 кг силосу і 1,25 кг концентрату.

№ 2

Вирішити транспортну задачу методом потенціалів.

постачальник споживач Запаси вантажу В1 В2 В3 В4 А1 5 9 11 3 7 А2 19 8 7 5 17 А3 4 6 3 1 10 Потреба 11 19 20 3

1. Визначимо тип завдання: для цього знайдемо сумарні запаси

3 4

постачальників ОЈ Аi і сумарні запаси споживачів ОЈ Вj

i ≥ 1 j ≥ 1

3

ОЈAi = 7 +17 +10 = 34

i ≥ 1 4 березня

ОЈAi в‰  ОЈ Bj завдання відкритого типу.

4 i ≥ 1 j ≥ 1

ОЈ Bj = 11 +19 +20 +3 = 53

j ≥ 1

Наведемо задачу до закритого типу:

Введемо фіктивного постачальника А4i із запасом вантажу в 19 од. (53-34) та вартістю перевезень С4j = 0.


Отримаємо таблицю 1.

Bj

Ai

11 19 20 3 7

5

(7)

9

7

11

7

3

1

U1 = 0 17

19

11

8

(4)

7

(13)

5

0

U2 = 3 10

4

0

6

5

3

(7)

1

(3)

U3 = -1 19

0

(4)

0

(15)

0

1

0

3

U4 = -5 V1 = 5 V2 = 2 V3 = 4 V4 = 2

2. Складаємо початковий опорний план методом найменшої вартості: починаємо завантажувати з клітини з найменшою вартістю (С34 = 1), в яку пишемо min (3, 3) = 3 (т.к. у постачальника А2 -3 од. Вантажу, а споживачеві В потрібно 3 од. вантажу), далі з решти клітин завантажуємо знову клітку з найменшою вартістю і так до тих пір, поки всі запаси не будуть вичерпані, а всі запити - Задоволені. Загалом має бути завантажено 4 +4-1 = 7 клітин.

Знайдемо значення цільової функції при отриманому плані перевезень

Z (X) = 7 * 5 +4 * 0 +4 * 8 +15 * 0 +13 * 7 +7 * 3 +3 * 1 = 35 +32 +91 +21 +3 = 182

3. Перевіряємо план на оптимальність

- кожному постачальнику ставимо у відповідність число Ui , А кожному споживачу - число Vj , Звані потенціалами.

- для кожної В«завантаженоїВ» клітини складемо рівняння Ui + Vj = Cij. В результаті отримаємо систему, що складається з 7 рівнянь з 8-ма невідомими. Щоб знайти рішення цієї системи однієї із змінних надаємо конкретне числове значення (наприклад, U1 = 0), тоді всі інші змінні знаходяться однозначно.


U2 = 3

U1 + V1 = 5 V1 = 5 U3 = -1

U2 + V2 = 8 U1 = 0 V2 = 3 U4 = -5

U2 + V3 = 7 V3 = 4

U3 + V3 = 3 V4 = 2

U3 + V4 = 1

U4 + V1 = 0

U4 + V2 = 0

- для кожної В«порожнійВ» клітини обчислюємо оцінку

Sij = Cij-(Ui + Vj)

S12 = 9 - (0 +2) = 7 S21 = 19 - (3 +5) = 11 S32 = 6 - (-1 +2) = 5

S13 = 11 - (0 +4) = 7 S24 = 5 - (3 +2) = 0 S43 = 0 - (-5 +4) = 1

S14 = 3 - (0 +2) = 1 S31 = 4 - (-1 +5) = 0 S44 = 0 - (-5 +2) = 3

Т.к. серед оцінок немає негативних, то отриманий план є оптимальним.

Відповідь: план перевезень витрати на перевезення

7 0 0 0

Х = 0 4 13 0 Z (Х) = 182.

0 0 3 7


Список літератури

1. Вища математика. Керівництво вирішення задач. частина 1. Лунгу К.Н., Макаров Є.В. 2005 м., 216с.;

2. Конспект лекцій з вищої математики: повний курс. Письмовий Д.Т., 2006 р. 4-е изд., 608 с.;

3. Практикум з вищої математики для економістів. Кремер Н.Ш., 2002 р., 423 с.Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
загрузка...
Наверх Зворотнiй зв'язок