Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Математика » Рішення задачі про оптимальну інтерполяції за допомогою дискретного перетворення Фур'є (ДПФ)

Реферат Рішення задачі про оптимальну інтерполяції за допомогою дискретного перетворення Фур'є (ДПФ)

Введення

Запропонована мені тема «гшення задачі про оптимальної інтерполяції за допомогою дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) В»написана на основі книги В. Н. Малоземова і С. М. МашарскогоВ« Основи дискретної гармонійного аналізу В». Дискретний гармонійний аналіз - це математична дисципліна, результати якої активно використовуються в цифровій обробці сигналів. По ходу вивчення книги виникли нові завдання, дві з яких наведені в розділі «гшення задачВ». В даній роботі також порівнюється ДПФ з безперервним перетворенням Фур'є. У додатках у разі класичного перетворення доводиться наближено замінять інтеграли деякими сумами. При цьому основна складність пов'язана з необхідністю оцінки похибки на кожному з наступних етапів. ДПФ тим вигідніше і відрізняються, що тут з самого початку замість інтегралів маємо справу з сумами. При цьому основні цілі використання ДПФ також досягаються.

Розглядаються різні перетворення - періодичних векторів, серед яких центральну роль відіграє ДПФ. Завдання про оптимальної інтерполяції є додатком ДПФ.

Окремі завдання в рамках дипломної роботи мені вирішити не вдалося. Вони не увійшли в дипломну роботу.

Основна робота звелася до викладу основних фактів з докладними доказами. На початку дипломної роботи є розділ В«Допоміжний матеріалВ», в якому коротко викладено факти, необхідні для читання основного тексту. Ці факти добре відомі і стосуються тих понять і термінів, які зустрічаються в теорії чисел, в теорії лінійних комплексних просторів і в лінійній алгебрі. Всі ці поняття використовуються для отримання більш важливих результатів в наступних параграфах.

Далі вводиться простір - періодичних векторів і встановлюється той факт, що - лінійне комплексне простір.

Над елементами цього простору визначаються пряме і зворотне ДПФ.

Розв'язано задачі, складена і апробована програма, яка реалізує оптимальну інтерполяцію. Також складені програми, які обчислюють з

загрузка...
гортку двох періодичних векторів і ДПФ.

При вирішенні задачі оптимальної інтерполяції спочатку переходимо до нових змінним за допомогою ДПФ. Далі полеченную завдання вирішуємо методом множників Лагранжа. І, нарешті, переходимо до вихідним змінним за допомогою формули звернення.

2

В§ 1. Допоміжний матеріал

У даній роботі використовуються наступні позначення:

Z, R, C - множини цілих, дійсних і комплексних чисел відповідно;

m: n - безліч послідовних цілих чисел {m, m +1, ..., n}.

1.Корні з одиниці. Припустимо - натуральне число,. Введемо комплексне число

(1)

За формулою Муавра при натуральному k отримуємо

(2)

Зокрема, Число називається коренем - го ступеня з одиниці.

Формула (2) вірна при k = 0. Покажемо, що вона вірна і при цілих негативних ступенях. Дійсно,

Значить, отримали, що формула (2) справедлива при всіх

Відзначимо, що і при натуральному. З (2) і властивостей тригонометричних функцій слід також, що при всіх цілих і

Застосовуючи формулу Ейлера, маємо

2.Комплексное унітарна простір. Будемо говорити, що в комплексному лінійному просторі визначено скалярне множення, якщо всякої парі векторів a, b поставлено в відповідність число, що позначається символом (a, b) і зване скалярним добутком векторів a і b. Причому (a, b) буде, взагалі кажучи, комплексним числом.

3

При цьому повинні виконуватися аксіоми:

1., де риса позначає, як зазвичай, перехід до сопряженному комплексному числу;

2.

3.

4.Якщо а в‰  0, то скалярний квадрат вектора а строго позитивний, тобто

(а. а)> 0, а якщо (а, а) = 0, то а = 0.

Комплексне лінійний простір називається унітарною простором, якщо в ньому задано скалярне множення.

Вектори а та b називаються ортогональними, якщо їх скалярний добуток дорівнює нулю

(а, b) = 0.

Система векторів називається ортогональною системою, якщо всі вектори цієї системи попарно ортогональні.

Назвемо вектор b нормованим, якщо його скалярний квадрат дорівнює одиниці

(b, b) = 1.

При цьому, якщо - ортонормованій база і вектори а, b

мають в цьому базі записи

а =,, то.

Також маємо рівність

(3)

3.Вичети. Нехай і - натуральне число. Існує єдине ціле число, таке, що

(4)

Воно називається цілою частиною дробу і позначається

Різниця називається вирахуванням за модулем і позначається .

4

Неважко показати, що

. (5)

Дійсно, помножимо нерівності (4) на і віднімемо.

Отримаємо, що рівносильно (5).

4.Функції комплексного змінного. На площинах комплексних змінних z і w розглянемо відповідно множини і.

Якщо зазначений закон f, по якому кожному значенню зіставляється єдине значення, то кажуть, що на безлічі Е визначена однозначна функція комплексного змінного z і пишуть w = f (z).

Функції визначаються як суми статечних рядів:

,,. (6)

З цих рівностей безпосередньо можна отримати наступні формули Ейлера:

,,. (7)

5.Матріци. Прямокутна таблиця чисел, записана у вигляді

(8)

називається матрицею.

Коротко матрицю позначають так:,;

де - елемент даної матриці, який знаходиться в i-му рядку і j-м стовпці матриці А.

5

Деякі властивості матриць:

1. сума С = А + В двох матриць А і В одного розміру mn - це матриця

С = (с), де з = a + b для всіх i, j;

сума матриць різних розмірів не визначається.

2.Проізведеніе С = О»А матриці А і елемента О»С - це матриця того ж розміру, що і А, причому при всіх i, j.

3.Проізведеніе С = АВ матриці А розміру mn і матриці В розміру np - це матриця С розміру mp така, що

Добуток матриць у загальному випадку некомутативних, т.е АВ в‰  ВА.

Транспонована матриця (по відношенню до матриці А) - така матриця, що.

Сукупність елементів квадратної матриці називається головною діагоналлю матриці.

Матриця, у якої елементи, які стоять на головній діагоналі, дорівнюють одиниці, а всі інші елементи рівні 0, називається одиничною матрицею і позначається буквою Е.

Нагадаємо, що

АЕ = А і ЕА = А.

Матриця називається ортогональною, якщо рядки утворюють ортогональну систему векторів і норма кожного рядка дорівнює одиниці.

Квадратна матриця називається симетричної, якщо

.

6.Определітелі. Усяке розташування чисел 1, 2, ..., n в деякому певному порядку називається перестановкою з n чисел.

Кажуть, що в даній перестановці числа i та j складають інверсію, якщо i> j, але i стоїть в цій перестановці раніше j.

Перестановку називають парною, якщо її символи складають парне число інверсій, і непарною - у протилежному випадку.

Всяке взаємно однозначна відображення А безліч перший n натуральних чисел на себе називається підстановкою n-го ступеня, причому, очевидно, всяка підстановка А може бути записана за допомогою двох перестановок, підписаних одна під одною.

6

Підстановка А буде парною, якщо загальне число інверсій в двох рядках будь її записи парно, і непарній - в протилежному випадку.

Визначником n-го порядку називається алгебраїчна сума n! членів, складена таким чином: членами служать всілякі твори n елементів матриці, узятих по одному в кожному рядку і в кожному стовпці, причому член береться зі знаком плюс, якщо його індекси складають парну підстановку і зі знаком мінус в протилежному випадку.

Для визначника квадратної матриці А використовується позначення | A | або detA.

Властивості визначника:

1.определітель транспонованої матриці дорівнює определителю вихідної, тобто

det (AT) = detA;

2.Якщо всі елементи...

загрузка...

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...