Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Математика » Визначення законів розподілу і числових характеристик випадкової величини на основі дослідних даних

Реферат Визначення законів розподілу і числових характеристик випадкової величини на основі дослідних даних

Самарський державний аерокосмічний університет імені академіка С.П.Корольова Кафедра вищої математики


Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботі з математики


р. Самара


Визначення законів розподілу і числових характеристик випадкової величини на основі дослідних даних

Завдання

В протокол внесено n = 100 вимірів випадкової величини Х.

1. За вибіркою побудувати статистичний ряд і гістограму.

2. Знайти статистичну функцію розподілу і побудувати її графік.

3. Обчислити числові характеристики статистичного ряду.

4. Вирівняти отримане розподіл за допомогою нормального закону.

Побудувати графік теоретичної кривої розподілу в одній системі координат з гістограмою.

Побудувати графік теоретичної функції розподілу в одній системі координат з графіком функції.

5. Знайти довірчий інтервал, в якому знаходиться точне значення математичного очікування m випадкової величини Х з довірчою ймовірністю.

6. За допомогою критерію згоди перевірити узгодженість статистичного і вибраного теоретичного (нормального) розподілу.

Генеральна сукупність і вибірка, статистичний ряд і гістограма

Генеральною сукупністю- називається сукупність всіх підлягають вивчення об'єктів або можливих результатів усіх спостережень, вироблених в однакових умовах над одним об'єктом.

Вибірковою сукупністю або вибіркою називається сукупність об'єктів або результатів спостереження над об'єктом, відібраних випадковим чином з генеральної сукупності.

Обсягом вибірки називається число об'єктів або спостережень у вибірці.

Конкретні значення

загрузка...
вибірки називаються спостережуваними значеннями випадкової величини Х. Спостережувані значення заносяться в протокол. Протокол являє собою таблицю. Складений протокол є первинною формою запису обробки отриманого матеріалу. Для отримання достовірних, надійних висновків вибірка повинна бути досить представницької за обсягом. Велика вибірка - це неврегульована безліч чисел. Для дослідження вибірку призводять до наочного впорядкованого вигляду. Для цього в протоколі знаходять найбільше і найменше значення випадкової величини. Вибірка, відсортована за зростанням, наведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Протокол

-8,66 -5,49 -4,11 -3,48 -2,9 -2,32 -1,82 -1,09 -0,44 0,64 -8,31 -4,71 -3,92 -3,41 -2,85 -2,31 -1,82 -1,01 -0,43 0,71 -8,23 -4,68 -3,85 -3,33 -2,83 -2,29 -1,8 -0,99 -0,43 0,73 -7,67 -4,6 -3,85 -3,25 -2,77 -2,27 -1,77 -0,95 -0,31 0,99 -6,64 -4,43 -3,81 -3,08 -2,72 -2,25 -1,73 -0,89 -0,3 1,03 -6,6 -4,38 -3,8 -3,07 -2,67 -2,19 -1,38 -0,7 0,04 1,05 -6,22 -4,38 -3,77 -3,01 -2,6 -2,15 -1,32 -0,56 0,08 1,13 -5,87 -4,25 -3,73 -3,01 -2,49 -2,09 -1,3 -0,51 0,15 1,76 -5,74 -4,18 -3,59 -2,99 -2,37 -2,01 -1,28 -0,49 0,26 2,95 -5,68 -4,14 ​​ -3,49 -2,98 -2,33 -1,91 -1,24 -0,48 0,53 4,42

Розмахом вибірки називається різниця між найбільшим і найменшим значенням випадкової величини Х:


Розмах вибірки розбивають на k інтервалів - розрядів. Число розрядів встановлюють залежно від величини розмаху вибірки від 8 до 25, в цій курсовій роботі приймемо k = 10.

Тоді довжина інтервалу буде дорівнює:

У протоколі підрахуємо число спостережуваних значень, що потрапили в кожний інтервал, позначимо їх m1, m2, ..., m10.

.

Назвемо mi частотою попадання випадкової величини в i інтервал. Якщо будь спостережуване значення випадкової величини збігається з кінцем інтервалу, то це значення випадкової величини за домовленістю відносять до одного з інтервалів.

Після того як визначили частоти mi, визначимо частості випадкової величини, тобто знайдемо відношення частот mi до загальної кількості спостережуваних значень n.

- частость, умова повноти -

Знайдемо середину кожного інтервалу:

.

Складемо таблицю 2

Таблиця значень границь інтервалів і відповідних частостей, де i = 1, 2, 3, ..., k, називається статистичним рядом. Графічним зображенням статистичного ряду називається гістограма. Вона будується наступним чином: по осі абсцис відкладають інтервали і на кожному такому інтервалі, як на підставі, будується прямокутник, площа якого дорівнює відповідній частості.

, - висота прямокутника,.

Таблиця

Номер інтервалу Ліва межа інтервалу Права межа інтервалу Інтервал Середина інтервалу

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...