Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Маркетинг » Платні послуги у сфері спорту

Реферат Платні послуги у сфері спорту

Категория: Маркетинг

ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА 1. НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

1.1 Соціально-культурні послуги як основний продукт галузі В«Фізичної культури і спортуВ»

1.2 Класифікація соціально-культурних послуг галузі В«Фізичної культури і спортуВ»

1.3 Організація фізкультурно-спортивних послуг населенню в Росії на сучасному етапі

РОЗДІЛ 2. СТАН РИНКУ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У Забайкальському краї

2.1 Аналіз розвитку фізичної культури і спорту в Забайкальському краї

2.2 Напрямок та розвиток платних послуг на прикладі спортивно-оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ»

2.3 Структура спортивно-оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ»

2.4 Результати проведеного опитування

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ В«високогір'їВ»

3.1 Основні шляхи розвитку спортивних послуг в Забайкальському краї

3.2 Розробка та обгрунтування заходів щодо розвитку платних спортивно-оздоровчих та супутніх послуг на прикладі спортивно-оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ»

ВИСНОВОК

Список використаної літератури


ВСТУП

Російське суспільство вступило у фазу поступального розвитку, в умовах якого соціально-економічні та політичні перетворення спрямовані на утвердження гуманістичних цінностей та ідеалів, створення розвиненої економіки і стійкої демократичної системи. Важливе місце в цьому процесі займають питання, пов'язані з життєдіяльністю самої людини, його здоров'ям і способом життя.

Із сукупності поняття В«Здоровий спосіб життяВ», об'єднуючого всі сфери життєдіяльності особистості, колективу, соціальної групи, нації, найбільш актуальною і універсальною складовою є фізична культура і спорт. Сфера фізичної культури і спорту виконує в суспільстві безліч різноманітних функцій і охоплює всі вікові групи населення.

До функцій сфери фізичної культури і спорту відносяться специфічні освітні та прикладні функції, а також рекреативні і оздоровчо-реабілітаційні. Впливаючи на фізичну природу людини, фізична культура сприяє розвитку його життєвих сил і загальної дієздатності. Це в свою чергу, сприяє вдосконалення духовних можливостей і, в кінцевому підсумку, призводить до всебічному і гармонійному розвитку особистості.

Фізкультурно-оздоровчі послуги на сьогоднішній день є особливим видом сервісної діяльності. У людей виникли потреби в оздоровленні, які є соціально значимі. У зв'язку з цим найбільш значиму роль в організації спортивних послуг відіграють платні послуги і тому виробництво платних послуг покликане підвищити якість надаваних послуг фізкультурними організаціями. Розширення платних послуг населенню та організація комерційної діяльності фізичної культури і спорту спрямовані на більш повне задоволення потреб населення в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом, зміцнення, збереження здоров'я, підвищення працездатності, формуванні здорового способу життя та отримання дозвілля, а також більш ефективного використання спортивних споруд та інших об'єктів оздоровчого призначення.

Вивчення процесу створення нових платних спортивних послуг є перспективний напрямок сервісної діяльності. На сьогоднішній день частка платних послуг зростає, так як вони різноманітні за такими критеріями, як ціною надання послуг, асортименту, фізичній ефекту, а також за віковими категоріями. Тому слід зазначити, що в Забайкальському краї спостерігається позитивна динаміка зростання пропозиції спортивних послуг. Сьогодні загострюється конкуренція між підприємствами на грунті того, хто краще і якісніше виробляє послуги. Це і зумовило актуальність випускної кваліфікаційної роботи на тему: В«Надання платних послуг у сфері фізичної культури і спорту, як особливого виду сервісної діяльності В».

Метою даного дипломного проекту є аналіз надання послуг у сфері фізичної культури і спорту в Забайкальському краї. Поставлена ​​мета обумовила вирішення наступних завдань:

1. Виявити особливості надання платних послуг у сфері В«Фізичної культури і спортуВ» в умовах ринкової економіки.

2. Проаналізувати ринок платних послуг населенню на прикладі спортивно-оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ», м. Чита.

3. Розробити та обгрунтувати заходи щодо розвитку платних спортивно-оздоровчих послуг на прикладі спортивно-оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ».

Об'єктом дослідження є організація послуг у сфері фізичної культури і спорту.

Предметом дослідження є процес надання платних спортивних слуг населенню (на прикладі спортивно-оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ»).

У першому розділі роботи розглядаються особливості соціально-культурних послуг, як основного продукту галузі В«Фізична культура і спортВ», розглянута класифікація даних послуг. Робиться акцент на їх особливості, такі як, невідчутність, невіддільність від її джерела, непостійність якості, несохраняемость. Виділили найбільш актуальні проблеми в організації платних послуг населенню.

Послуги, що надаються спортивно - оздоровчими закладами носять специфічний характер в тому плані, що сам принцип їх надання відноситься до категорії соціальної підтримки та оздоровлення населення, формування здорового способу життя і тому основна напрямок - не отримання прибутку, а соціальна спрямованість розвиток фізичної культури і спорту.

У другій главі дано аналіз розвитку фізичної культури і спорту в Забайкальському краї і вивчені перспективи розвитку платних послуг населенню у сфері фізичної культури і спорту м. Чити. Розглянуто сформована ситуація у сфері фізичної культури і спорту на період 2007-2009 р., в якому спостерігається позитивна динаміка щодо наданню спортивних послуг населенню організаціями спортивно-оздоровчого напрямку. Також проведені дослідження надаваних платних послуг населенню на спортивно-оздоровчому комплексі В«Високогір'яВ», з яких можна зробити висновок, що перспективи розвитку і розширення спектру надаваних платних послуг у сфері фізичної культури і спорту існує.

У третьому розділі визначені основні заходи щодо розвитку спортивних
послуг населенню в контексті підвищення ролі фізичної культури і спорту в Росії, а також розроблені заходи з розвитку платних, спортивно-оздоровчих та супутніх послуг на прикладі спортивно оздоровчого комплексу В«Високогір'яВ». Проведено розрахунки по витратах на запропоновані спортивно-оздоровчі та додаткові послуги.

ГЛАВА 1. НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

1.1 Соціально-культурні послуги як основний продукт галузі В«фізичної культури і спорту В»

В умовах розвитку ринкових відносин в нашій країні спостерігаються істотні зміни у сфері соціально-культурних послуг, зокрема в галузі фізичної культури і спорту. Основна мета даної послуги полягає в ефективному використанні можливостей фізичної культури і спорту для оздоровлення нації, виховання молоді, формування здорового способу життя населення та гідного виступи російських спортсменів на найбільших міжнародних змаганнях.

Результатом господарської діяльності в будь-якій галузі є виробництво певного продукту. Тому необхідно розглядати соціально-культурні послуги як основний продукт у галузі В«фізична культура і спортВ».

Продукт - це підсумок людської праці, господарської діяльності, втілений у матеріально-речовій формі (інтелектуальний продукт) або у вигляді виконаних робіт і послуг. Матеріальний продукт характерний для галузей виробничої сфери, інтелектуальний продукт, а також роботи і послуги - для галузей невиробничої сфери.

А послуга являє собою специфічний продукт праці, який не набуває речовою форми, і споживча вартість якого полягає в корисному ефекті живої праці, який може бути предметом споживання.

В відміну від товару виробництво і споживання послуг відбуваєть...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок