Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Маркетинг » Особливості управління торговельно-технологічним процесом в організаціях роздрібної торгівлі

Реферат Особливості управління торговельно-технологічним процесом в організаціях роздрібної торгівлі

Курсова робота

на тему: Особливості управління торговельно-технологічним процесом в організаціях роздрібної торгівлі


Зміст

торгівля технологія роздрібний купівельний

Введення

1.Теоретические основи управління торговельно-технологічним процесом в роздрібних торговельних організаціях

1.1 Сутність та цілі управління торговельно-технологічним процесом в роздрібній торговельній організації

1.2 Принципи управління торгово-технологічним процесом

1.3 Вибір планувальних рішень в роздрібних торговельних організаціях. Умови

1.4 Складові управління технологічним процесом

1.5 Складові управління торговим процесом

2.Путі вдосконалення управління торговельно-технологічним процесом в роздрібній торговельній організації

Висновок

Список використаної літератури


Введення

У процесі товароруху від виготовлювача до споживача кінцевою ланкою є роздрібна торгівля. Роздрібна торгівля включає продаж товарів населенню для особистого споживання, організаціям, підприємствам, установам для колективного споживання або господарських потреб. Товари продаються в основному через підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування.

Роздрібна торгівля включає в себе наступні функції:

- досліджує кон'юнктуру, що склалася на товарному ринку;

- визначає попит і пропозиція на конкретні види товарів;

- здійснює пошук товарів, необхідних для роздрібної торгівлі;

- проводить відбір товарів, їх сортування при складанні необхідного асортименту;

-

загрузка...
здійснює оплату товарів, прийнятих від постачальника;

- проводить операції по прийманню, збереженню, маркіруванню товарів, установлює на них ціни;

- надає постачальникам, споживачам, транспортно-експедиційні, консультаційні, рекламні, інформаційні та інші послуги.

Завершальною стадією процесу товароруху є торгово-технологічний процес в роздрібній торговельної організації.

У зв'язку з розвитком ринкових відносин важливе значення має більш раціональна організація роздрібної торгівлі з метою задоволення потреб суспільства, одержання прибутку торговими організаціями, розширення асортименту пропонованих товарів і поліпшення їх якості, вдосконалення процесів, пов'язаних з торгівлею. Так, торгово-технологічний процес в роздрібній торговельній організації є невід'ємною частиною організації торгівлі в цілому. Торгово-технологічний процес в роздрібній торговельній організації являє собою комплекс взаємопов'язаних торгових (комерційних) і технологічних операцій і є завершальною стадією всього торгово-технологічного процесу товародвижения.

Структура торгово-технологічного процесу, послідовність виконання різних операцій залежать від ступеня господарської самостійності торгового підприємства, застосовуваного методу продажу товарів, типу, розміру роздрібній торговельній організації та інших факторів.

Отже, тема курсової роботи є досить актуальною, так як без правильної організації торгово-технологічного процесу неможливе досягнення головної мети роздрібній торговельній організації (як правило, отримання максимального прибутку), найбільш повне задоволення суспільних потреб, лідирування за економічними показниками.

Метою даної курсової роботи є вивчення управління та організації торгово-технологічного процесу в роздрібній торговельному підприємстві та його результативності.

Для вирішення поставленої мети вирішуються наступні завдання:

- розкривається сутність і цілі управління торгово-технологічним процесом в роздрібній торговельній організації;

- розглядаються принципи управління торговельно-технологічним процесом;

- описуються планувальні рішення в роздрібних торговельних організаціях;

- Розбираються складові управління торговим і технологічним процесом;

- пропонуються шляхи вдосконалення управління торгово-технологічним процесом в роздрібній торговельній організації.


1.Теоретіческіе основи управління торговельно-технологічним процесом в роздрібних торговельних організаціях

1.1 Сутність і цілі управління торговельно-технологічним процесом в роздрібній торговельної організації

Важливим чинником подальшого прискорення науково-технічного прогресу в торгівлі виступає постійне вдосконалення її технології. Технологія (грец. В«Наука про майстерністьВ») - це сукупність знань про різні способи і процесах обробки (переробки) виробів, вантажів і т. п. Технологія торгівлі включає сукупність послідовних взаємопов'язаних способів, прийомів і трудових операцій, спрямованих на збереження споживчих властивостей то варів і прискорення доведення їх до торгової мережі і споживачів. Специфічна особливість технології торгівлі полягає в тому, що тут не тільки здійснюється процес руху товарів з сфери виробництва в сферу споживання, але і відбувається зміна форм вартості. Тому в торгівлі виконуються як торговий, так і технологічний процеси [7, 49c.].

Торговий процес забезпечує зміну форм вартості. Особливість цього процесу полягає в тому, що предметом праці тут є не тільки товари, але й покупці. Працівники роздрібній торговельній організації здійснюють продаж товарів і обслуговування покупців, а покупці беруть участь у торговому процесі. Забезпечуючи безпосереднє доведення товарів до споживачів, торговельний процес включає і такі види організації комерційної роботи, як вивчення попиту населення, формування асортименту і рекламу товарів, надання покупцям додаткових послуг, поточне поповнення запасів то варів та ін

Технологічний процес забезпечує обробку товарних потоків, починаючи з надходження товарів в роздрібну торгову організацію і кінчаючи повною підготовкою їх до продажу. Технологічний процес включає такі операції, як приймання товарів за кількістю та якістю, зберігання, фасування й упакування товарів, їх переміщення та викладка в торгових залах роздрібній торговельній організації та ін Він здійснюється без участі покупців.

Таким чином, торгові і технологічні процеси в роздрібній торговельній організації - це сукупність послідовних взаємопов'язаних операцій, метою яких є доведення товарів в широкому асортименті і належній якості до споживачів з найменшими витратами тру так і часу при високому рівні торговельного обслуговування [5, 67c.].

В основу організації торгово-технологічних процесів покладені товарні потоки. Під товарним потоком у роздрібній торговельній організації розуміється рух товарів від моменту їх надходження до вручення проданого товару покупцеві (малюнок 1).

Рис. 1.Двіженіе товару в роздрібній торговельній організації.

Всі операції торгово-технологічного процесу взаємопов'язані, мають чітку логіку їх виконання і прямий вплив на результативність комерційної роботи підприємства роздрібної торгівлі.

У торговій практиці склалися три основні схеми технологічного процесу (малюнок 2).


Рис. 2. Варіанти технологічного процесу в залежності від ступеня підготовленості товарів до продажу.

Перша схема включає розвантаження товарів з автотранспорту, приймання їх за кількістю та якістю і продаж. Це найбільш прогресивна схема. Вона можлива при доставці товарів, повністю підготовлених до продажу і надходять у тарі-устаткуванні і піддонах.

Друга схема торгово-технологічного процесу передбачає направлення товару після приймання на зберігання, а потім у торговельний зал. У цьому випадку необхідно спеціальне приміщення для зберігання товарів.

Третя схема є найбільш складною і передбачає попередню підготовку товарів до продажу (Фасування, прасування, чищення і т.д.). Ця схема вимагає наявності приміщень для підготовки товарів до продажу.

У більшості роздрі...

загрузка...

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...