Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Маркетинг » Процес популяризації "Будинку дитячої творчості № 2" м. Новокузнецька засобами PR

Реферат Процес популяризації "Будинку дитячої творчості № 2" м. Новокузнецька засобами PR

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

НОУ ВПО Санкт-Петербурзький ІНСТИТУТ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Гуманітарний факультет

Кафедра гуманітарних дисциплін і зв'язків з громадськістю


ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА) РОБОТА

На тему: Процес популяризації Будинку дитячої творчості № 2 м. Новокузнецька засобами PR

студента (Ки) _____ 5__курса

спеціальності 030602 Зв'язки з громадськістю

Науковий керівник: Доцент Шелуха Ольга Іллівна

НОВОКУЗНЕЦЬК

2011


Зміст

Введення

Глава 1. Значення інформаційно-аналітичної діяльності фахівців з PR, в конструюванні взаємин між установами освіти і громадськістю

1.1 Роль PR в галузі освітньої діяльності

1.2 Діяльність фахівців з PR в реалізації соціального проекту "Освіта"

Висновки по першому розділі

Глава 2. Популяризація установи додаткової освіти "Будинок дитячої творчості № 2" засобами PR

2.1 Освітній імідж р. Новокузнецька в рамках довгострокової перспективи розвитку

2.2 Програма популяризації діяльності Будинку дитячої творчості № 2 в рамках проекту "Освіта"

Висновки по другому розділі

Висновок

Список літератури

Додатка


Введення

Актуальність дослідження. Перебуваючи в умовах демографічног

загрузка...
о та економічної кризи, одним з головних умов довгострокового розвитку процесу додаткової освіти стає популяризація його освітніх послуг серед громадськості. Якщо в школах загальна освіта передбачено як обов'язковий принцип і умова діяльності дітей і підлітків і в будь-якому цивілізованому державі це необхідна сфера зайнятості дітей, то в установах додаткової освіти навчання відбувається за бажанням, у вільний від навчання час. Однією з умов досягнення високої суспільної репутації установ додаткової освіти серед учнів та їх батьків є використання PR. Застосування сучасних PR-технологій під чому забезпечить популяризацію установ додаткової освіти як координуючих, інформаційно-методичних центрів з творчому розвитку дітей, взаємодії з батьками та представниками інших соціальних інститутів виховання.

Актуальності даного дослідження сприяє впровадження національного проекту "Освіта", який своєю основною метою ставить створення оптимальних умов для розвитку дітей, підлітків та молоді щодо їх повноцінному вихованню, розвитку та освіти, створення партнерських відносин між установами додаткової освіти та громадськістю, підвищенню якості освіти в цілому.

У м. Новокузнецьку 16% загальної чисельності населення - Діти. У силу цього сфера шкільного та додаткової освіти вимагає постійного увагу не тільки батьків, але і громадськості. У міських ЗМІ, що відображають проблеми додаткової освіти, наголошується, що за останні 3 роки відбулося скорочення спектру освітніх програм, що вимагають безперервного поповнення і поновлення навчально-матеріальної бази Будинків творчості в м. Новокузнецьку.

У зв'язку з вищесказаним з'явилася необхідність провести дослідження причин зниження популярності "Будинку дитячої творчості № 2" і розширення його освітніх можливостей засобами PR.

Мета дослідження полягає в розкритті ролі PR в реалізації соціального проекту "Освіти" на прикладі МОУ "Будинок дитячої творчості № 2" в рамках довгострокової перспективи розвитку м. Новокузнецька.

Завдання дослідження:

1. Вивчити роль PR в галузі освітньої діяльності.

2. Проаналізувати зміст національного проекту "Освіта", як одного з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку м. Новокузнецька.

3. Визначити освітній імідж р. Новокузнецька в рамках довгострокової перспективи розвитку.

4. Вивчити ефективні можливостей і засобів PR, спрямовані на популяризацію, збереження репутації, формування внутрішніх і зовнішніх зв'язків у діяльності Будинку дитячої творчості № 2 м. Новокузнецька.

5. Розробити та впровадити рекомендації, спрямовані на популяризацію діяльності Будинку дитячої творчості № 2 в рамках соціального проекту "Освіта".

Об'єкт дослідження : PR-діяльність в реалізації соціального проекту "Освіта " на базі Будинки дитячої творчості № 2 м. Новокузнецька.

Предмет дослідження: процес популяризації Будинку дитячої творчості № 2 м. Новокузнецька засобами PR.

Гіпотеза дослідження полягає в наступному: при умови ефективної PR-діяльності підвищиться популярність і значимість Будинку дитячої творчості № 2, покращитися координація дій учасників освітнього процесу, їх взаємодія в рамках реалізації національного проекту "Освіти".

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному підході до вивчення процедури проведення PR-кампанії з популяризації Будинку дитячої творчості № 2 в рамках довгострокової перспективи розвитку м. Новокузнецька.

Методологічна основа дослідження базується на ідеях застосування сучасних форм, методів і засобів PR - Технологій по популяризації, збереження репутації та формуванню внутрішніх і зовнішніх зв'язків установи.

Методи дослідження. У роботі використовуються наступні методи дослідження:

1) аналітичний;

2) порівняльний;

3) метод спостереження і експеримент.

Теоретична значимість роботи визначається важливістю дослідження при використанні ефективних PR - Технологій по популяризації Будинку дитячої творчості № 2 м. Новокузнецька в рамках національного проекту "Освіта".

Практична цінність даної роботи визначається тим, що матеріали дослідження можуть бути використані для проведення популяризації будь-яких дитячих установ в рамках національного проекту "Освіта" з використанням ефективних PR-технологій.

Результати проведеного дослідження мають рекламно-інформаційне і культурно-просвітницьке значення в рамках довгострокової перспективи соціально-економічного розвитку м. Новокузнецька.

Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку літератури і додатки.


Глава 1. Значення інформаційно-аналітичної діяльності фахівців з PR, в конструюванні взаємин між установами освіти та громадськістю

1.1 Роль PR в галузі освітньої діяльності

"Паблік рілейшнз" - процес сприяння встановлення взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією і іншими людьми, групами осіб, групами людей і суспільством в цілому за допомогою розповсюдження роз'яснювальних матеріалів, обміну інформацією і оцінки суспільної реакції. В наші дні термін "Паблік рілейшнз" включає в себе такі основні напрямки:

1. Громадська думка.

2. Зв'язки з громадськістю.

3. Відносини з урядовими органами.

4. Муніципальна життя.

5. Промислові відносини.

6. Фінансові відносини.

7. Міжнародні відносини.

8. Споживчі відносини.

9. Дослідження і статистика.

10. Засоби масової інформації.

Теорія та філософія "Паблік рілейшнз" в рівній мірі застосовні до кожного з них, але деякі деталі та пріоритети змінюються в залежності від особливостей напряму [1, 2, 7].

У відповідності з темою, метою і завданнями дослідження "Паблік рілейшнз" в даній роботі буде розглядатися як процес, що забезпечує значний внесок в практику діяльності закладів освіти, оскільки спрямований на досягнення гармонії між особистими і суспільними інтересами.

Успіхи організації багато в чому залежать від конструктивності взаємин із зовнішнім середовищем, з найбільш активними її компонентами. Зовнішня Середа "наповнена" контактними аудиторіями, і кожна по своєму взаємодіє з організацією: або сприяє досягненню організаційних цілей, аб...

загрузка...

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...