Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Маркетинг » Розробка комплексу заходів щодо просування товару

Реферат Розробка комплексу заходів щодо просування товару

Категория: Маркетинг

Зміст

Введення

1. Просування продукції як один з найважливіших компонентів маркетингової політики підприємства

1.1 Поняття, структура і цілі маркетингової політики підприємства

1.2 Розробка маркетингової стратегії та її складових

1.3 Комунікаційна політика

1.4 Збутова політика

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності

2.2 Аналіз маркетингової політики підприємства

2.3 Аналіз конкурентного середовища підприємства

3. Розробка рекламної кампанії за підсумками аналізу заходів щодо просування товару в ІП Коротаев.Д.В.

3.1 Використання методу особистих продажів

3.2 Ефективність запропонованих заходів

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3


Введення

Принципово важлива роль маркетингу є вже давно відомої істиною. Причому це твердження актуальне для підприємств будь галузі економіки. Одним з найважливіших елементів організації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії. Стратегію маркетингу можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкий і стабільний ринок.

Важливу роль у діяльності підприємства відіграє маркетингова політика, яка визначає повний комплекс маркетингу.

Однією з найважливіших складових маркетингової політики стає політика просування продукції/послуг компанії на ринку.

Просуванням можна вважати будь-яку форму повідомлень, за допомогою яких фірма інформує і переконує людей, а також нагадує їм про свої товари, послуги, ідеях, громадській діяльності або інших діях, що роблять вплив на суспільство.

Потрібні їй повідомлення фірма може передавати через свої фірмові назви, упаковку, вітрини магазинів, виставки, засоби масової інформації, а також за допомогою прямих контактів торгових представників фірми з покупцями.

Мета дипломної роботи - розглянути теоретичний аспект формування маркетингової політики підприємства, структури просування і на прикладі підприємства ІП Коротаєв Д.В. провести аналіз його маркетингової діяльності, запропонувати шляхи вдосконалення просування його продукції на ринок.

Актуальність теми дипломної роботи обгрунтована тим, що на більшості підприємств гостро стоїть проблема просування товарів. Багато в чому, це пов'язано з посиленням конкуренції на товарних ринках, конкуренція з боку іноземних виробників, і з боку найбільших вітчизняних виробників, а також з боку численних дрібних підприємств.

Для досягнення мети роботи необхідно вирішити ряд наступних завдань:

в”Ђ Розглянути структуру маркетингової політики та її ролі в діяльності підприємства;

в”Ђ Вивчити теоретичні питання щодо просування товарів і послуг;

в”Ђ Розглянути і проаналізувати існуючу маркетингову діяльність на підприємстві ІП Коротаєв Д.В.;

в”Ђ Розробити ряд заходів щодо вдосконалення просування продукції підприємства (пластикові вікна) на ринку.

У першому розділі розглянуті основні теоретичні питання формування маркетингової політики підприємства, її структури та політики просування як однією зі складових маркетингової діяльності підприємства.

У другому розділі розглянута діяльність підприємства по виробництва пластикових вікон ІП Коротаєв Д.В. Проведено аналіз фінансово-економічних показників, а так само докладно розглянута маркетингова діяльність і питання просування продукції.

Компанія "Вікна - Град" (ІП Коротаєв Д.В.), існує на Набережночелнінскій ринку вже більше 4 років і одна з перших налагодила власне виробництво вікон з ПВХ. На сьогоднішній день компанія виробляє і встановлює вікна з ПВХ - профілю REHAU.

Основними видами діяльності компанії є: виробництво і продаж готової продукції з ПВХ (вікна, двері, лоджії); доставка і монтаж продукції з ПВХ; внутрішня і зовнішня обробка віконних і дверних прорізів після установки; надання послуг по виміру віконних і дверних прорізів. Компанія стабільно розвивається і має великий потенціал для подальшого розвитку.

У третьому розділі наведені результати маркетингових досліджень ринку пластикових вікон Росії і республіки Татарстан, запропоновані методи удосконалення просування продукції на підприємстві ІП Коротаєв Д.В., а також розглянуто ефективність від застосування деяких з них.

Для написання дипломної роботи використана навчальна літератури таких авторів як: Голубков Є.П., Котлер Ф., Маслова Т.Д., Божук С.Г., а також статті періодичних видань та ресурси мережі Інтернет.


1. Просування продукції як один з найважливіших компонентів маркетингової політики підприємства

1.1 Поняття, структура і цілі маркетингової політики підприємства

Забезпечення ефективного розвитку і функціонування, як великих, так і малих підприємств в умовах ринкової системи господарювання в даний час є складною комплексною проблемою. В першу чергу це стосується таких її сторін, як менеджмент і маркетинг.

Маркетинговий підхід - загальновизнаний напрям у створенні і реалізації фірмами продукції і послуг різного напрямку. У країнах з розвиненою ринковою економікою маркетинговій сфері приділяється велика увага, оскільки неефективна маркетингова система підприємства може привести не тільки до втраченої прибутку, але і прямим збиткам. Маркетингова система як підсистема організаційного управління існує в будь-якій фірмі, однак, ступінь її розвитку та ефективності може мати значні відмінності. В організаційному відношенні у великих і середніх фірмах керуюче ланка маркетингової системи - спеціальні служби і підрозділи. У малій фірмі це може бути безпосередньо один з керівників.

Термін "маркетинг" - в буквальному сенсі процес просування на ринок - не відображає повною мірою внутрішньої подвійності процесу і акцентує більш "активну" строну маркетингу в порівнянні з "аналітичної". Щоб охарактеризувати цю подвійність, застосовують терміни "стратегічний" і "операційний" маркетинг. Стратегічний маркетинг являє собою процес аналізу, який включає в себе аналіз потреб, сегментацію ринку, аналіз конкурентоспроможності, і в укладенні, вибір стратегії розвитку підприємства. Операційний маркетинг являє собою процес вибору цільового сегменту з наступним складанням плану маркетингу та застосуванням комплексу маркетингових комунікацій на обраних сегментах ринку, виходячи їх бюджету маркетингу. [15, C.45]

Під управлінням маркетингом розуміють аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення і підтримання обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких як отримання, прибутку, зростання обсягів збуту, збільшення частки ринку. Завдання управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомагало організації в досягненні поставлених перед нею цілей, тобто управління маркетингом - це управління попитом.

Існує п'ять різних підходів в управлінні маркетингом:

1. Концепція вдосконалення виробництва, яка стверджує, що споживачі віддають перевагу товарам з низькими цінами, отже, треба знижувати витрати у виробництві.

2. Концепція вдосконалення товару виходить з того, що споживачі віддають перевагу якісні товари і в цьому випадку стимулювання збуту не вимагається.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль базується на те, що товари не будуть купувати без значних зусиль у сфері збуту і стимулювання.

4. Концепція маркетингу будується на твердженні, що фірма повинна виявити за допомогою досліджень запити і потреби точно окресленого ринку і забезпечити їх бажане задоволення.

5. Концепція соціально-етичного маркетингу проголошує своїм принципом досягнення цілей організації та її здатність заб...


Страница 1 из 15Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок