Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Маркетинг » Розробка засобів комунікації, спрямованих на формування візуального іміджу організації сфери спорту і туризму

Реферат Розробка засобів комунікації, спрямованих на формування візуального іміджу організації сфери спорту і туризму

Введення

Ефективний, а значить конкурентоспроможний бізнес сьогодні - це складна багаторівнева система, що включає в себе різні елементи і зв'язки як суто економічного характеру, так і іншого механізму функціонування. Відомо, що крім обов'язкової наявності в тій чи іншій мірі розгалуженої мережі фінансових, економічних служб на сучасному підприємстві, в його складі можуть присутніми спеціальні структури, що відповідають за розробку та реалізацію маркетингових та PR-технологій. Причому число російських фірм, які усвідомили цінність подібних ланок у своєму власному складі, з кожним роком неухильно зростає. Подібна тенденція стала наслідком посилення конкурентної боротьби між вітчизняними підприємствами в усіх сферах економічної діяльності, насиченістю падаючого ринку товарами та послугами. В даному випадку впровадження прогресивних ринкових технологій у рамках формування і зміцнення візуального іміджу компанії стає необхідним інструментом у справі висунення власного бізнесу на якісно нові позиції. Особливе значення імідж набуває для сфери послуг, головним чином, спорт і туризм, де в силу специфіки самих послуг споживачі при виборі їх виробника все більше спираються на його імідж, ділову репутацію.

Варто відзначити, що ступінь вивченості даної теми є не достатньою, обмежуючись в основному розробкою проблем політичного і особистісного іміджу. Навпаки, дослідження глибинних механізмів і принципів впливу корпоративного іміджу на свідомість споживачів залишається недостатньо вивченим. Сукупність позначених моментів визначили актуальність даної курсової роботи.

Об'єктом дослідження є основні підходи менеджменту організації. Предметом дослідження виступив впроваджена система іміджу підприємства сфери туризму і спорту.

Мета роботи - розробка засобів комунікації, спрямованих на формування візуального іміджу організації сфери спорту і туризму.

В Відповідно до позначеної метою необхідно вирішити наступні завдання: візуальний імідж готель

- вивчити теоретичні

загрузка...
аспекти формування іміджу організації

- розглянути особливості формування та управління іміджем у сфері спорту та туризму на прикладі готельного справи;

- проаналізувати основні напрями діяльності менеджменту фірми по управління іміджем;

- розробити рекомендації з управління іміджем як найважливішої складової ефективності компанії.

В процесі написання курсової роботи були використані праці як вітчизняних авторів - Г.В. Іванченко, Ф. Гурова, Ю. Борисова, А.Ю. Панасюк, так і зарубіжних фахівців - У. Аги, Г. Кемерона, Ф. Котлера та інших. Крім того, значну роль при дослідженні проблеми відіграли статті з періодичних видань, головним чином, російських, а також дані інформаційно-аналітичних джерел вітчизняних та іноземних електронних ЗМІ.


1. Теоретичні аспекти формування візуального іміджу організації сфери спорту і туризму

1.1 Сутність імідж-технології, властивості і задачі

Одним з важливих аспектів загального сприйняття й оцінки організації є враження, яке вона справляє, тобто її імідж (образ). Незалежно від бажань, як самої організації, так і фахівців зі зв'язків з громадськістю, імідж - об'єктивний фактор, що грає істотну роль в оцінці будь-якого соціального явища або процесу.

Поняття "Імідж" походить від латинського imago, пов'язаного з латинським словом imitari, що означає "імітувати". Згідно з тлумачним словником Вебстера, імідж - це штучна імітація або підношення зовнішньої форми якого-небудь об'єкта і, особливо, особи. Він є уявним уявленням про людину, товар або інституті, цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою громадськості, реклами або пропаганди. Наближену до повсякденній лексиці формулювання поняття "імідж" дав міністр закордонних справ РФ С.В.Лавров на прес-конференції за підсумками діяльності російської дипломатії в 2010 р.: "образ - це те ж саме, що імідж, тільки по-російськи".

Є інша розширена трактування іміджу - це все і всі, хто має хоч якесь ставлення до компанії і пропонованим нею товарам і послугами. Це твір, постійно створюється як словами, так і образами, які химерно переміщаються і перетворюються в свідомості громадськості в єдиний комплекс [1].

Імідж може розглядатися як, сукупність ряду змінних, з переважною над змістом формою, варіант самоподачі, який акцентував увагу на кращих якостях, що підвищують самооцінку і авторитет у потенційних споживачів, а також, ключ до успіху в правильності концепції розвитку суспільних зв'язків.

Говорячи про часу, і місце народження серйозних розробок в області іміджу, дослідники називають Західну Європу, Північну Америку і Японію початку 50-х років. Спочатку іміджем займалися лише великі комерційні структури, і він зводився до досить обмеженого набору графічних елементів графічного стилю в поєднанні з єдиним підходом до оформлення інтер'єрів, продукції; до створення комплексу словесних прийомів (назва, слоган) з метою позначення своєї індивідуальності [2]. Однак зі зростанням числа бажаючих стати унікальними розвивається тенденція переходу від очевидних формальних прийомів до складних концептуальним рішенням, а імідж з політики в області дизайну або системи ідентифікації перетворюється на тотальну комунікацію. Сьогодні він використовується саме в такій якості на ринках світу. Чому комунікація супроводжується словом тотальна? Тому що вона здійснюється у всіх сферах діяльності, а не тільки в зовнішньому оформленні; враховує безпосередні та опосередковані, реальні і передбачувані, справжні, минулі і майбутні чинники, здатні вплинути на успіх фірми.

Як правило, якщо ми говоримо про імідж організації, ми маємо на увазі корпоративний імідж.

Корпоративний імідж - це образ організації, який потрібно транслювати потенційним клієнтам (те, яке враження ви хочете справити). Ефективний корпоративний імідж може будується тільки на основі цілісної мікрокультури, існуючої компанії [3].

Корпоративна культура - це внутрішній стан організації. У найбільш загальному вигляді вона зазвичай визначається як система колективно поділюваних цінностей, переконань, традицій, стереотипів і норм поведінки. Якщо розшифрувати це поняття, ми отримаємо конкретні прояви елементів корпоративної культури тієї чи іншої організації. Наприклад, в якості цінності може бути прийнятий тезу "Якісне обслуговування", в якості формальної філософії - "клієнт завжди прав ", в якості групових норм - звернення по іменах чи ненормований робочий день. У ході спільної діяльності в організації виробляється система оцінок, що впливають на сприйняття ситуації, людей і картини світу в цілому. Виникають корпоративні правила гри, порушення яких розглядається як девіація і оцінюється як "некорпоративних поведінку". Освоєння і виконання цих корпоративних "правил гри" є як умовою корпоративного членства, так і, в кінцевому рахунку, фактором кар'єрного росту. Корпоративні ритуали, корпоративний тезаурус, корпоративні символи і метафори - всі ці компоненти окреслюють межі даної корпорації і складають основу її ідентичності. Вони створюють основу для формування спільності на основі опозиції "ми - вони", яка при більш різкій поляризації трансформується в опозицію "свої - чужі "[4].

Імідж - це образ організації, який існує у свідомості людей. Можна навіть сказати, що у будь-якої організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює, і чи працюють над ним узагалі. У разі відпускання питання іміджу на самоплив він складеться у споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде адекватним і сприятливим для фірми. Тому реально можна вибирати не в площині "хочу імідж - не хочу імідж", а між керованим і некерованим іміджем. І формування сприятливого іміджу для організації - процес більш вигідний і менш трудомісткий, ніж виправлення спонтанно сформувався несприятливого...

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...