Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Маркетинг » Організація франчайзингового торгівельного підприємства

Реферат Організація франчайзингового торгівельного підприємства

Категория: Маркетинг

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РЕСПУБЛІКИ ТАТАРСТАН

Кафедра В«Товарного консалтингу та економікиВ»

Курсова робота з дисципліни: В«Організація і управління торговим підприємствомВ»

на тему: В«Організація франчайзингового торгівельного підприємстваВ»

р. Набережні Челни 2009р.


Зміст

Введення

1. Теоретико-методологічні аспекти франчайзингу

1.1 Розвиток франчайзингу в Росії

1.2 Опорні принципи російського франчайзингу

1.3 Фактори, що сприяють розвитку франчайзингу

1.4 Російські реалії франчайзингу

2. Аналіз підприємств організованих по франчайзинговому типом в місті Набережні Челни

2.1 Перехрестя - проект субфранчайзингу

2.2 В«УнціяВ» товариство Чаєторговці

2.3 Спортландія експерт в області франчайзингу

2.4 COLUMBIA

2.5 Франшиза Sprandi

2.6 Concept Club

Висновок

Список використаних джерел та літератури

Додаток


Введення

Вважається, що кожна поважаюча себе наука повинна мати красиву легенду. У фізиці - що впало на голову Ньютона яблуко, в хімії - створення штучного золота, в кібернетиці - штучний розум. У цьому сенсі франчайзинг дуже схожий на легенду в економіці.

Багаторічна практика застосування франчайзингу в розвинених країнах переконливо довела його надзвичайну ділову ефективність, яка пов'язана з ідеєю тиражування по певної технології перевірених практикою концепцій бізнесу. Для компаній франчайзинг - це спосіб розповсюдження бізнесу. Для підприємців - це один зі способів стати власником бізнесу. На зростаючих ринках, франчайзинг є швидким способом навчання підприємців практичним стандартам, що необхідні, щоб вести прибутковий бізнес.

Франчайзинг в Росії робить перші кроки. Його не поширеність в Росії пов'язана не з небудь специфікою нашої країни, а з крайньої обмеженістю знань в цій області не тільки у широких верств населення, але й у фахівців-підприємців.

Коротко визначити франчайзинг можна як систему контрактних відносин, за яких одна сторона - франчайзер на певних умовах надає іншій стороні - Франчайзі використовувати своє ім'я (торгову марку, знак обслуговування, товарний знак, технологію ведення бізнесу і т.д.) при збереженні повної юридичної та економічної самостійності франчайзі.

Мета даної курсової роботи виявити, що являє собою франчайзинг, його особливості, переваги та недоліки для всіх сторін на основі аналізу та практичного вивчення досвіду діяльності торгових компаній на прикладі: Перехрестя, В«УнціяВ», Спортландія, COLUMBIA, Sprandi, Concept Club. Для цього будуть розглянуті наступні аспекти:

- теоретичні основи франчайзингу;

- розвиток франчайзингу в Росії;

- фактори сприяють розвитку франчайзингу.;

- аналіз підприємств організованих по франчайзинговому типу в місті Набережні Челни.

- висновок.

У цій роботі використані різні джерела інформації: навчальні посібники, інтернет-сайти, статті.

Курсова робота складається з двох розділів, вступу і висновку. У першому розділі курсової роботи розглядається теоретико-методологічні аспекти франчайзингу, у другому розділі


1. Теоретико-методологічні аспекти франчайзингу

Для розуміння того, яким чином франчайзинг може виступати в якості методу мультиплікації присутності в регіонах і значного підвищення обсягів оптових продажів, необхідно в першу чергу розібратися з термінологією, оскільки саме чітке розуміння складових цього бізнесу дозволить досягти необхідного результату.

Основними поняттями, якими ми будемо оперувати в подальшому, є франчайзинг, франчайзер, франчайзі і власне франшиза.

Франчайзинг - спосіб організації бізнесу, при якому компанія-правовласник (франчайзер) передає певній підприємцю або компанії-користувачеві (франчайзі) право на продаж продукту і послуг цієї компанії під фірмовим найменуванням (брендом). Таке право передається франчайзі за певну первинну плату (паушальний внесок), в Надалі він оплачує поточні платежі (роялті) за підтримку та право ведення бізнесу. [2]

Франчайзер - Це компанія, яка передає право користування своїми торговою маркою, В«ноу-хауВ» і бізнес-технологіями. Франчайзер має розвинений, добре налагоджений бізнес, стійкі ринкові позиції, відмінну репутацію.

Франчайзер пропонує перевірені на власному досвіді бізнес-технології, які можна неодноразово тиражувати, включаючи нових учасників під франчайзингові мережі. При цьому франчайзер як ділиться успішними рішеннями, так і застерігає від можливих помилок (і, як наслідок, збитків чи недоотримання прибутку). Франчайзер забезпечує підтримку і збереження інтересів франчайзі на закріпленій території.

Франчайзі - це підприємець або компанія, яка купує франшизу франчайзера із зобов'язанням регулярної виплати сервісної плати (роялті) за користування бізнес-технологіями, торговою маркою. Франчайзі самостійно несе витрати на створення бізнесу, організовує діяльність відповідно до франчайзинговим пакетом документації. Франчайзер забезпечує франчайзі необхідною продукцією за його замовленням на умовах пільгового ціноутворення.

Франчайзі зобов'язується продавати продукт або послуги за заздалегідь визначеними законами і правилам ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати широко відомий бренд компанії, бізнес-технології, закуповувати продукцію за пільговими цінами, користуватися маркетинговими та інформаційними технологіями, механізмами підтримки, отримувати консультації на предмет грамотної організації діяльності.

Франчайзинговий пакет, або франшиза, включає в себе комплект документації (підручник), що описує всі аспекти основної діяльності та бізнес-процеси франчайзера, пакет фірмового програмного забезпечення, а також комплекс заходів по первісному навчанню і консультуванню персоналу франчайзі при організації франчайзингового підприємства. Придбання франшизи дозволяє зацікавленому підприємцю вести свій бізнес успішно, з мінімальними ризиками, не маючи при цьому досвіду, знань або навичок у відповідній галузі.

Початковий (Паушальний) внесок, тобто вартість франчайзингового пакету, франчайзі виплачує в разовому порядку. У вартість паушального внеску включаються витрати франчайзера на продаж франшизи, початкове навчання і консультування франчайзі, вартість програмного забезпечення, розробка необхідної додаткової документації.

Сервісна плата (роялті). Франчайзі бере на себе обов'язок з обговореної періодичністю виплачувати роялті за послуги з підтримки бізнесу франчайзі, право користування торговою маркою, а також консалтінг, що надаються франчайзером. Сервісна плата зазвичай розраховується як відсоток від валових продажів, від маржі, але може також мати форму фіксованої плати. Переважно фіксована форма роялті, що пояснюється простотою розрахунків і відсутністю втручання у фінансову звітність франчайзі.

Зважаючи специфічності комерційної діяльності та тиражування технологій франчайзингу на різні формати ведення бізнесу необхідно дати деяку класифікацію видів франчайзингу.

Основних видів франчайзингу можна виділити сім.

1. Товарний франчайзинг являє собою продаж товарів, вироблених франчайзером під зареєстрованим товарним знаком. Франчайзі, як правило, здійснює їх післяпродажне обслуговування.

2. Виробничий франчайзинг має місце, якщо фірма, що володіє секрет

3. Виробництва і запатентованої технолог виготовлення, забезпечує франчайзі сировиною і передає права на використання своєї технології.

4. Сервісний франчайзинг поширений в сфері послуг. Франчайзі одержує право займатися певним видом діяльності під торговою маркою франчайзера.

5. Франчайзинг бізнес-форм...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок