Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Зарубежная литература » Сучасна система освіти у Франції

Реферат Сучасна система освіти у Франції

Зміст

Вступ

1. Загальний огляд освіти у франції

1.1 Історія французької освіти

1.2 Ритм и цикл навчання

1.3 Етап навчання

1.4 Довгострокові Програми універсітетського навчання

2. Огляд сучасної французької системи освіти

2.1 Школи Франції

2.2 Коледжі Франції

2.3 університети Франції

2.4 Мовні школи Франції

Висновки

Список використаної літератури


Вступ Сучасна епоха розвітку цівілізації характерізується бурхлівімі інтеграційнімі процесами в Галузі культури й освіти. За Умови глобалізаційніх тенденцій та переходу до Використання новітніх науково-інформаційних технологій суттєво змінюються парадигми суспільного прогресу. Конкурентоспроможність кожної держави покладів передусім від людського фактора, у формуванні Якого освіта відіграє провідну роль. Саме ця обставинних вімагає визнання Галузі освіти загальнонаціональнім пріорітетом розвітку. Інтернаціоналізація освітнього простору, культурне збліження країн за Умови Збереження власної ідентічності стають Головними тенденціямі суспільного роз В¬ витку європейськіх країн на качанах третього тисячоліття. Для нас Важливим є Досвід країн Європи Гірськолижний у розробленні загально Принципів організації віщої освіти, демократичних засад діяльності УНІВЕРСИТЕТІВ, їх автономії, прозорості навчально систем и контролю навчально Досягнення студентів, відкрітості та доступності віщіх навчально закладів для Власний громадян та іноземніх студентів, мобільності працівніків освіти и науковців, покращення ЯКОСТІ універсітетської освіти й реального доступу до світовіх рінків праці. Наше ознайомлення з результатами досліджень про становлення и Розвиток універсітетської освіти Франції показало, Що Цю проблему розроблено недостатня. Узагальнювальні праці зарубіжніх авторів Ж.Верже, К.Шарля, А.Проста, Л.Ліара, А.Антуана, Ж.-К.Пассерона, П.Бурдьє, Ж.Пальмеро та ін. з харчуванням Історії віщої освіти звичайна складаються Як Зведені підбіркі з окремого тим чі аспектів або є опис авторських концепцій дидактичних підходів до універсітетського навчання, обгрунтованих на засідках відповідніх філософсько-педагогічних теорій, де відсутнє цілісне бачення тенденцій розвітку Протяг достатності трівалого періоду. Попереднє Вивчення вітчізняніх наукових історико-педагогічних Праця і досліджень Л.П.Пуховської, О.В.Сухомлінської, К.В.Корсака, О.Ю.Кузнецової, О.В.Матвієнко, О.В.Алексєєвої, О.А.Бочарової, Г.Г.Поберезської, Т.Г.Харченко, Б.Л.Вульфсона, О.Н.Джурінського, З.О.Малькової та ін., Прісвяченіх системам освіти зарубіжніх країн, показало, Що цілісного Дослідження, його призначення та б передбачало характеристику теоретико-методологічних засідок, історико-соціальніх чінніків и тенденцій становлення та роз В¬ витку системи універсітетської освіти Франції у ХІХ-ХХ ст. Під кутом зору Його теоретичної и практичної цінності та доцільності потенційного Використання окремого ідей и практичних здобутків, не проводиться. Однак здійснювана в Нашій державі робота Щодо Розробка стандартів середньої и віщої школи, їх узгодження, віроблення стратегії розвітку на найбліжчі рокі обґрунтовують важлівість такого Поиск. Враховуючі Значення універсітетської освіти в роз В¬ витку держави и суспільства, її вагомість у умів глобалізації и конкурентності, Вивчення зарубіжного досвіду Допоможи розвітку української Теорії и практики розбудови універсітетської олениці освіти в контексті Європейської інтеграції освітніх систем. Таким чином, Актуальність Дослідження зумовлена ​​політічнімі, економічнімі ї соціальнімі Вимоги Поиск Шляхів удосконалення системи універсітетської освіти в Україні за нових суспільно-політичних умов, його призначення та винне здійснюватіся з урахування и оптимальним Використання досвіду розвинення європейськіх країн; Завдання інтеграції Нашої Країни в Європейський економічний, культурний и освітній простір, Що вімагає від власної системи освіти адекватної конкурентоспроможної фахової підготовкі. Мета дослідження - об'єктивно розкрити процес становлення и розвітку системи освіти у Франції та віявіті Головні чинників генези, сутність и провідні Тенденції розвітку системи універсітетської освіти в зазначеним Період. Відповідно до мети та Концепції Дослідження Було поставлено Такі завдання: віявіті ї охарактеризувати суспільно-політичні, соціально-економічні ї історико-педагогічні передумови, чинників та Тенденції становлення и розвітку системи освіти Франції на Основі аналізу автентичних джерел; Розробити та теоретично обгрунтувати періодізацію становлення и розвітку французької системи освіти в ХІХ-ХХ ст. візначіті сутність и дінаміку реформування універсітетської освіти в зазначеним Період; розкрити Особливості сучасної стратегії розвітку освіти з урахування нових соціокультурних преференцій та змін у жітті Французька суспільства. Об'єкт дослідження - система освіти Франції (ХІХ-початок ХХІ ст.). Предмет Дослідження: сутність и Головні Тенденції становлення та роз В¬ витку системи освіти у Франції, її інтеграція до європейського простору віщої освіти.

освіта франція школа университет


1. Загальний огляд освіти у франції 1.1 Історія французької освіти Система освіти Франції об'єктивно відіграє роль своєрідної лабораторії, дослідного поля, де проходять перевірку життям Сучасні Тенденції розвітку освіти. В освітніх проблемах цієї Країни знаходять відображення важліві педагогічні процеси, Що віходять за межи національніх кордонів и становляться Інтерес для вітчізняніх педагогів [7, с.18-21].

Після Великої Французької революції 1873 р. в Країні БУВ започаткованій принцип В«освіта для Всіх и шкірного без обмежень, незважаючі на соціальний статус и прибуток В». Альо треба Було дочекатіся галі часів III РЕСПУБЛІКИ, щоб закон Жуля Фері (1881 - 1882) ввів цею принцип у реальне життя, і освіта Була суспільно доступною. Педагогам відводілася роль "чорних гусарів" РЕСПУБЛІКИ, які повінні перемогті байдужість и працюваті на Користь демократії и развития.

Три великих принципи Жуля Фері й досі залішаються в сілі:

1. ПУБЛІЧНА освіта є обов'язковою, починаючі з 6 РОКІВ до (з 1959 р.) 13 РОКІВ. ЯКЩО бацьки стояти на заваді до навчання своєї дитини, то на них буде накладі штраф або їм відмовлять у батьківськіх правах.

2. ПУБЛІЧНА освіта є Безкоштовно. Уряд кож забезпечує учнів підручнікамі. Батьки вітрачають гроші Тільки на Шкільні Речі, обіді и групу подовженого дня. ПУБЛІЧНА освіта має нейтральний або світській статус по відношенню до політики та релігії. Альо за батьками залішається право вірішуваті, Куди відправляті дітей - до приватності шкіл чі релігійніх.


1.2 Ритм и цикл навчання

Навчальний рік почінається 10 вересня и тріває до середини червня. ВІН поділяється на три триместри: Перший - від вересня до Різдва, потім до Великодня у квітні, и до червня. Триместрі мают Короткі канікули по 10 днів и Великі на 2,5 місяців.

Класна натішиться збірається раз на триместр и в прісутності Батьків, учнівськіх делегатів розглядається успішність шкірного учня, щоб зорієнтуваті Його подалі навчання и виховання у найоптімальнішому руслі. Грамоти та Інші заохочення практикують Ліше в кількох школах и Дуже рідко. У 1990/91 навчальному году загальна кількість учнів становила Майже 12 мільйонів.

Цикл навчання. У процесі історічного розвітку система освіти у Франції зізналася кількох реформ, проти основних структура залиша без змін. Весь навчальний цикл поділяється на Чотири Великі етапи: дошкільна освіта або "Материнська школа," початкова або фундаментальна школа, вторинна або середня школа и вища освіта [7, с.18-21].

1.3 Етап навчання

1.Дошкільна освіта - розрахована на ДІТЕЙ віком від 2 до 6 РОКІВ.

"Матерінські школи" розглядаються НЕ Т...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок