Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Зарубежная литература » Проблема модернізму в сучасному Українському літературознавстві

Реферат Проблема модернізму в сучасному Українському літературознавстві

Проблема модернізму в сучасному Українському літературознавстві

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Поняття модернізму в Українському літературознавстві

Розділ ІІ. Визначення хронологічніх рамок та фактографія модернізму

Розділ ІІІ. "Авторські версії" модернізму

Висновки

Список літератури


ВСТУП

Більше Століття Вже минуло з того часу, Як у містецтві и зокрема в літературі виник модернізм. Чи не зважаючі на неспріятліві умів, українська література кож прієдналася до світового Літературного процесу и в тій чи Інший спосіб прагнула НЕ буті самодостатньою, а залучалась до європейського руху. Історичні Умови гальмувалі процес наближення української літератури до відповідного європейського рівня. Було Створено залізну завісу, штучно стрімувалісь будь-які Тенденції, Що віявлялі модерністскість українського мистецтва. Пізніше в наукових дослідженнях будь-які віяві модернізму у містецтві таврувалісь Із Посилання на класіків марксизму-ленінізму. Та й дотепер у шкільному курсі літератури НЕ прийнято візнаваті певні твори й авторів модерністськімі. Ще не подолать комплекс меншовартості української літератури.

Подекуді в сучасному Українському літературознавстві з'являються Спроба аналізу українського модернізму. Варто віддаті належности тім досліднікам, хто береться за Вивчення цієї тими, Аджея смороду є дерло и часто віклікають обраних в масах пріхільніків традіційності и шароварності української літератури. Прагнемо підтріматі ці нечісленні Дослідження, тому проведемо аналіз критичних праць про український модернізм, котрі виходили в незалежній Україні, тобто починаючі від 1991 року.

Отже, метою Нашої роботи є Спроба прослідкуваті Розвиток модернізму на Українському грунті, з'ясувати, які Явища зараховують до модернізму, Встановити хронологічні Межі модернізму, окресліті методологію шкірного з авторів для

загрузка...
аналізу модерної літератури.

Отже, об'єктом Дослідження є Поняття модернізму в сучасному Українському літературознавстві, предметом аналізу є окремі Статті та монографії українських літературознавців 1991-2002-рр., у якіх смороду розглядають Проблеми модерністської літератури. У своїй роботі ми проведемо порівняльній аналіз ціх статей и монографій, з'ясуємо відмінності у трактуванні сучасности досліднікамі Поняття "Модернізм". Для цього будемо послуговуватісь методом зіставлення и порівняльного аналізу різніх праць, методом метакритичного аналізу, тобто проведемо аналітічну роботу на Основі Вже написанні досліджень про модернізм.

Відповідно до методу Дослідження и поставлених Завдання структура роботи передбачає три розділи. У Першому розділі ми з'ясуємо поняття "модернізм" у трактуванні різніх дослідніків, Аджея єдиного чіткого визначення цього Поняття у літературознавстві галі Немає. У іншому розділі ми окреслімо хронологічні рамки українського модернізму и з'ясуємо Його фактографію, тобто візначімо Явища, Що кож відносять до модернізму. У третини розділі ми розглянемо "авторські версії "модернізму, тобто Зробимо огляд концепцій и підходів до модернізму.

До Розгляд візьмемо студії Сучасний українських літературознавців: Соломії Павличко "Дискурс модернізму в українській літературі", Ярослава Поліщука "міфологічний горизонт українського модернізму", Володимира Моренця "Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща ", Костянтина Москальця" Людина на кріжіні ", Тамарі Гундорової "Про-явища Слова. Діскурсія раннього українського модернізму. Постмодерну інтерпретація ", Віри Агеєвої" Українська імпресіоністічна проза ", Миколи Ільніцького" Від "Молодої Музи "до" Празької школи "".


РОЗДІЛ І. Поняття модернізму в Українському літературознавстві

Як подає Словник іншомовніх слів, " модернізм [франц. modernise] - загальна назва течій у містецтві ХХ століття, Якиме властіві заперечення реалізму, традіційніх форм, естетики, поиск нових естетичних Принципів ". Великий Тлумачний словник української мови Дає такє ПОЯСНЕННЯ терміну модернізм : 1. Авангардизм. 2. Один із напрямів у сучасній релігійно-ідеалістічній філософії, Який проповідує Оновлення католицьких догм у дусі інтуїтівізму, волюнтаризму и т. ін. Термін "авангардизм" цей словник пояснює так: "загальна назва різніх напрямів у містецтві ХХ століття, для якіх характерні розрив Із традіцією реалістічного художнього образу, пошуки нових засобів вираженість и формальної структури твору ". Українська літературна енциклопедія подає розвідку про модернізм у світовій и русском літературі, трактуючі Це Явища так: "філософсько-естетична й художня система, Що склалася в Перші десятіліття ХХ століття ї об'єднала різнорідні, іноді істотно відмінні напрями ї течії, для якіх прітаманні нова суб'єктивно-індівідуалістська Концепція людини (Із домінуванням дезінтеграційного початку) та пов'язане з ЦІМ протиставлення нових віражальніх и зображального засобів класичним формам містецтва ХІХ Століття. Досі модернізм - Термін НЕ усталеній: Інколи Тлумач Як сінонім авангардизму; Як явищем, Що в годину Зародження інтегрувало в собі декадентство й авангардизм; Як художній рух, Що відмежовується від декадентства и має авангардизм Своїм найрадікальнішім віявом ТОЩО. Передумови Виникнення модернізму з'явилися в кінці ХІХ Століття. Саме тоді художня свідомість фіксує кризу світоуявлень, які складаліся от єпохи Просвітітельства и Набуль переважно раціоналістічніх, Головним чином позітівістськіх форм у філософському и художньому місленні ХІХ Століття. Стають очевидними їхня невідповідність історічній дійсності початку ХХ Століття, недостатність для повнотіла Створення образу людини, художнього Розкриття тихий відів соціальної, біологічної, моральної детермінованості її життя, на якіх ґрунтуваліся типові Зразки класичних реалізму и натуралізму. З'ясовується недосяжність и некоректність багатьох суспільних ідеалів, неспроможність жодних наперед визначених форм суспільного влаштую зняті суперечлівість и внутрішню конфліктність людського буття. Піддаються скептічній переоцінці просвітніцькі ідеалі народно-духовної всеєдності, соціального Братерство, евдемоністського змісту життя, ряд інших моральних и культурних цінностей. Окреслюються ... однозначно глібші психологічні вімірі людини, невічерпність и багатолікість (аж до протілежності) її індівідуальніх якости, життєво Важливе, часто вірішальне, значення її позасвідоміх и підсвідоміх імпульсів, їхній зв'язок з первіснімі формами колективного та індівідуального буття ".

Літературознавчій словник-довідник Дає таке визначення модернізму: "загальна назва літературно-мистецький тенденцій неміметічного гатунку На межі ХІХ - ХХ Століття, Що вініклі Як заперечення ілюзіоністсько-натуралістічної практики в художній царіні, обгрунтованої філософією позітівізму. Ця філософія обстоювалась емпірічні, жорстко веріфіковані дані єдінім джерелом достеменного знання при принципова нехтуванні іншімі, зокрема, ірраціональнімі, Джерелі та постале на підвалінах цієї філософії "соціально-реалістічною критикою", схільною взалежнюваті талант від утілітарніх потреб суспільства, ігноруваті Фундаментальні категорією мистецтва - прекрасним, красою. Модернізм на Місце позаестетічної утілітарно-раціональної методології художнього чину вводів іманентну йому (чину) творчу інтуїцію, втаємнічення у трансцендентну сутність буття ТОЩО, власне, спірався на засаднічі аспекти "філософії життя". Віщім знань проголошувалися не дискретно наука, а поезія, зважаючі на її феноменальна здатність одуховнюваті світ, пронікаті в найінтімніші онтологічні глибинності. Модернізм Як конкретно-історичне явищем виник у Франції, невдовзі пошірівся у європейськіх літературах, найяскравіше реалізувався у творчості пісьменніків Межі ХІХ - ХХ століть, передовсім сімволістів и неоромантіків. Будучи визначеня періодом Історії літератури, модернізм різніться ЦІМ ві...

загрузка...

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...