Автобіографічність творчості М. Цвєтаєвої » Українські реферати
Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Зарубежная литература » Автобіографічність творчості М. Цвєтаєвої

Реферат Автобіографічність творчості М. Цвєтаєвої

ЗМІСТ

Введення

I. Хроніка родини Цвєтаєвої в документах, спогадах та свідченнях сучасників

1. Особистість, світогляд, життєвий і творчий шлях Івана Володимировича Цвєтаєва Марини Олександрівни Мейн

2. Сім'я Цвєтаєвих - союз творчих індивідуальностей

II. Автобіографічна проза М.І. Цвєтаєвої в аспекті осягнення витоків її творчої самобутності

1. Характеристика сімейного укладу та осмислення ролі матері в нарисі В«Мати і музикаВ»

2. Нарис В«Батько і його музейВ». Значення батька у формуванні побутового і душевно-духовного укладу життя М.І. Цвєтаєвої

3. Вплив Пушкіна на цветаевское бачення речей (В«Мій ПушкінВ» як унікальний досвід оцінки)

III. Сімейна тема в поезії М.І. Цвєтаєвої

Висновок

Бібліографічний список


Введення

Початковою структурною одиницею суспільства, що закладає основи особистості, є сім'я. Вона пов'язана кровними і родинними відносинами і об'єднує подружжя, дітей і батьків, що включають одночасно два, три, а іноді і чотири покоління: тато, мама, їхні діти, бабуся і дідусь, онуки і правнуки ...

Саме батьки є першими вихователями, маючи самий сильний вплив на дітей; саме їм самою природою віддано перевагу у вихованні дітей. З перших днів після народження, коли дитина ще безпорадний і потребує елементарному догляді, він засвоює батьківські інтонації, сприймає емоційну атмосферу сім'ї, вчиться слухати і чути, відгукуватися на ласку, цінувати красу.

Перші вимоги до особистості людини і її поведінки як результату сімейного виховання ми знаходимо вже в біблійних заповідях: не вбий, не вкради, будь шанобливим до батьків і старших та інші.

Таким чином, сім'я - це взаємодія батьків і дітей, спрямоване на формування кращих людських якостей у дитини. Батьки для дітей - це, як правило, життєвий ідеал, нічим не захищений від дитячого пильної очі; діти хочуть бути схожими на своїх батьків, хочуть пов'язати своє доросле життя з людиною, схожим на маму, тата.

Кожен дитина мимоволі і несвідомо повторює своїх батьків, наслідує їх. Саме діти несуть у собі заряд тієї соціальної, духовної, моральної середовища, в якій живе сім'я.

Від того, як налагоджене виконання всіх сімейних правил і традицій, як складаються взаємини, залежить спрямованість і характер сімейного виховання. Відносини в родині формують у дитині відповідні риси характеру і особистісні якості. Фактор особистого життя батьків, характер їх відносин між собою і з дітьми є визначальним у процесі становлення дитини як особистості.

Сім'я - це вічна загальнолюдська цінність, В«початок всіх початківВ» для дитини, своєрідний мікросвіт зі своїми закономірностями і правилами.

Всі перерахованими нами вище характеристики сім'ї не є вимогою моменту - це істини, усталені протягом довгого часу; вони були, є і будуть. Сім'я в цьому відношенні, досить статична одиниця, і значення її в будь-яку історичну епоху і в будь-якій соціальній обстановці незмінно.

Сім'я, будучи платформою для будівництва гармонійно розвиненої особистості, накладає відбиток на емоційно-моральне сприйняття світу, формуючи і психічну В«середовищеВ» людини.

Безсумнівний той факт, що особистість взагалі формується в першу чергу в рамках сім'ї.

Марина Іванівна Цвєтаєва - літературний геній ХХ століття. Весь її нелегкий творчий шлях увінчаний легендами і представляє перед нами як незвичайна історія життя. Серед багатьох імен в російській літературі вона відрізняється тим, що глибоко індивідуальна і особистісна у своїй творчості. За кількістю форм і течій вона не втратила того, що відрізняє людину і художника. Це порив душі поета.

Метою нашої роботи є розгляд родини Марини Цвєтаєвої в двох аспектах:

1. Сім'я як фактор і середу формування творчої особистості;

2. Сім'я як осереддя мотивів творчості художника Марини Цвєтаєвої.

Ми виявляємо всі реалії, факти і свідчення сучасників Марини Іванівни, дійсні переживання членів сім'ї і її самої, які згодом знайдуть своє поетичне переломлення в творчості Марини Іванівни Цвєтаєвої.

Вивчення сім'ї художника не тільки як реально існувала формуючої середовища, але й як осередку мотивів його лірики - ось ракурс розгляду питання про роль сім'ї у житті людини.

У даній роботі зроблена спроба дослідження фактів історії сімейного життя Цвєтаєвих; умов, які послужили основою для формування сім'ї, особливостей укладу і світосприйняття цветаевского будинку.

У цьому зв'язку були вивчені і фрагментарно відтворено спогади сучасників Марини Цвєтаєвої: В.В. Розанова, А. Жернакова-Ніколаєвої, М. Сломіна, С.І. Ліперовской, Е.Л. Міндліна, Н.В. Резникової - а також членів її сім'ї - Валерії Цвєтаєвої, Анастасії Цвєтаєвої, Аріадни Ефрон.

Сім'я, займає чільне місце в житті в період дитинства і юності, заломлюючись через особистісне сприйняття, стає темою творчості Марини Цвєтаєвої.

Проза Цвєтаєвої, в цьому випадку, не що інше, як біографія творця. Героями її творів стають реально існуючі люди, більше того, люди, що зробили величезний вплив на формування її як творчо обдарованої особистості - Це Марія Олександрівна Мейн (нарис В«Мати і МузикаВ»), Іван Володимирович Цвєтаєв (нарис В«Батько і його музейВ»), Олександр Сергійович Пушкін (нарис В«Мій Пушкін В»). Ці твори дають повну картину середовища, В«народилаВ» генія. Говорити про достовірність і індивідуальності образів дозволяє той факт, що в своїй автобіографічній прозі Марина Цвєтаєва виступає як дослідник свого дитинства, батьків, середовища, часу.

Примітно, що прозу і поезію Марини Цвєтаєвої об'єднує спорідненість мотивів: поезія і проза - Різне втілення одних і тих же переживань, сприйняття дійсності. Автобіографічна проза вимагає від письменника максимальної об'єктивності в відображенні життєвих реалій, а поезія - засіб саморозкриття.

Через автобіографічне оповідання Марина Цвєтаєва вводить нас у світ своєї родини, щоб показати, як її накрила В«стихіяВ», яка забрала в світ поезії.

Світ сім'ї, а разом з тим і дитинства - здавалося б, дуже замкнутий - у творчості Марини Іванівни існує всередині кола її основних роздумів тих років: Про Поета, Часу, Людину з його співвіднесеністю з дійсністю.

Поетичне творчість Цвєтаєвої освітлено вибірково: перш усього вірша, присвячені темі сім'ї, відображають дійсні події та переживання поета, мотиви, загальні для автобіографічної прози і поезії; психологічна сторона цветаевского творчості, обумовленість вибору художньо-зображальних засобів, прийомів, окремих образів.

Вивченням Марини Цвєтаєвої як поета, прозаїка займалися відомі літературознавці В. Швейцер, А. Саакянц, І. Кудрова, Г. Сєдих, А. Бєлова, М. Маслова; результати дослідження яких відображені в даній роботі.

Таким чином, для свого дослідження ми обрали три групи об'єктів:

пЂ­ документальні свідоцтва про сім'ю Цвєтаєвих;

пЂ­ автобіографічна проза Марини Іванівни Цвєтаєвої, відтворює сім'ю як формуючу середу і дитинство як пору становлення;

- окремі поетичні тексти, що розкривають сімейну тему.

В процесі роботи вирішуються наступні взаємопов'язані завдання:

- здійснити огляд документальних свідчень про сім'ю М.І. Цвєтаєвої;

- розглянути окремі прозові твори М.І. Цвєтаєвої з точки зору автобиографизма;

- на основі аналізу автобіографічної прози виявити найбільш значимі фактори становлення особистості художника М.І. Цвєтаєвої;

- зіставити ідейну і жанрово-стильову специфіку нарисів-есе В«Мати і МузикаВ», В«Батько і його музей В»,В« Мій Пушкін В»;

- позначити наскрізні мотиви прози і поезії М.І. Цвєтаєвої, обумовлені і пов'язані темою родини.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновку та переліку літератури.


<...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Товары
Наверх Зворотнiй зв'язок