Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Культура и искусство » Терміни "культура", "цивілізація" й "просвітництво" в Росії XIX - початку XX століття (Велланського, Пушкін, Гоголь, символісти)

Реферат Терміни "культура", "цивілізація" й "просвітництво" в Росії XIX - початку XX століття (Велланського, Пушкін, Гоголь, символісти)

Терміни "культура", "цивілізація" і "просвіта" в Росії XIX - початку XX століття (Велланського, Пушкін, Гоголь, символісти)

Сугай Л.А.

Слово "Культура" увійшло в російську мову досить пізно - воно стало відомо, як зазначає П.Я. Черних, лише з середини 30-х років XIX століття 1. Наявність даного слова в російській лексиконі зафіксувала випущена І. Ренофанцем в 1837 році "Кишенькова книжка для любителя читання російських книг, газет і журналів ". Названий словник виділяв два значення лексеми: по-перше, "хліборобство, землеробство ", по-друге," освіченість "2. У запропонованих тлумаченнях слова виразно проступала спадкова друк його латинського прародителя: як відомо, "cultura" по-латині - це "Обробіток", "обробка", (від colГґ - "обробляти", "Обробляю землю"), а також - "виховання", "освіта", "Шанування" 3.

До вказівки Черних на "кишенькова книжка ... "Ренофанца вважалося, що лексема "культура" вперше була зареєстрована в "Кишеньковому словнику іноземних слів, що увійшли до складу російської мови, видаваному Н. Кирилова "(СПб., 1845-1846. Вип. 1-2) - в знаменитому словнику петрашевців 4.

Оскаржити затвердилася в лінгвістичній та філософській літературі думка про порівняно пізньому появі в Росії терміну "культура" спробував О.М. Лісюткін. У статті "До питання про становлення категорії" культура " (XVIII - початок XIX століття) "5 він аналізував, якщо так можна висловитися, буття слова без конкретної словесної оболонки-розглядав, які еквіваленти вживалися в офіційних російських паперах XVIII століття при наявності в паралельних німецьких текстах слова "культура" (наприклад, у "Маніфесті про вивезення іноземців до Росії", 1703), приводив синонімічні ряди, що використовувалися росіянами для позначення даного поняття при перекладі на російську праць німецьких і французьких

загрузка...
філософів, відзначав роботи вітчизняних авторів початку XIX століття, писані по-латині і включали термін "cultura", а саме посилався на дисертацію А.С. Кайсарова "Про звільнення кріпаків у Росії" (1808). Всі зібрані приклади повинні були переконати, що освіченим росіянам рубежу XVIII-XIX століть була відома категорія "культура". Але чи варто було ломитися в відкриті двері? Те, що освічені російські володіли латинською, німецькою та французькою мовами і їм були відомі слова "cultura", "Die Kultur "," de culture "не потребує доказі, проте це не дає підстав говорити про існування в російській мові XVIII - початку XIX століття поняття "культура".

непереконливо здаються посилання О.М. Лісюткіна на словник І.Х. Аделунга 1798 і на "Повний французький і російський лексикон" 6 як на свідоцтва появи нової дефініції, бо мова йде про двомовних словниках, в яких іноземним словами давалися відповідні паралелі в російській мові. Так, "Повний німецько-російський Лексикон з великого грамматікально-критичного Словника пана Адедунга складений, з додаванням всіх для досконалого пізнання Німецької мови потрібних словоізреченій і пояснень "(СПб.: Т-во Вчених людей, 1798. Ч. I. A-L. С. 361) пропонував таку статтю: "die Cultur (множ. неуп.) Обработиваніе, поліпшення; також: просвіта, усовершенія ". Латинізований варіант написання слова - "die Cultur" замість "Die Kultur" - свідчить про те, що в німецькій мові тієї пори слово ще не знайшло повністю статусу громадянства, було неологізмом. Наприклад, І.Г. Гердер (1744-1803), що вводив в кінці 80-х років XVIII століття (то тобто незадовго до публікації словника Аделунга в Росії) у науковий обіг термін "Культура", прямо натякав на його латинське походження і на етимологічну зв'язок зі словом "землеробство". У восьмій книзі свого праці "Ідеї до філософії історії людства" (1784-1791) він, характеризуючи "Виховання людського роду" як "процес і генетичний, і органічний ", писав:" Ми можемо як завгодно назвати цей генезис людини в другому сенсі, ми можемо назвати його культурою, тобто обробітком грунту, а можемо згадати образ світла і назвати освітою, тоді ланцюг культури і світла простягнеться до самих країв землі "7.

Що ж стосується російської мови, то в XVIII столітті і в першій чверті XIX лексема "Культура" в його складі була відсутня, про що свідчить, наприклад, складений Н.М. Яновським "Новий Словотолкователь, розташований по алфавітом "(СПб., 1804. Ч. II. Від До до Н. С. 454). Двомовні словники пропонували можливі варіанти перекладу слова на російську. Двом німецьким словами, запропонованим Гердером в якості синонімів для позначення нового поняття, в російській мові відповідало лише одне - "просвітництво". До речі, праця німецького просвітителя був перекладений російською мовою і вийшов окремим виданням у 1829 році, однак процитованого вище уривка, де зіставлені і етимологічно прокоментовані два синоніма, в першому російською виданні ми не знайдемо, тому що тоді було здійснено переклад тільки п'яти книг твори Гердера 8, а обгрунтування вводиться нового терміна автор дав, як зазначено вище, у восьмий книзі дослідження.

Звичайно, робота О.М. Лісюткіна становить певний інтерес як характеристика того феномена, який досліджують лексикографи, коли "мова йде про можливе "Обгоні" понять, про можливе вираженні поняття за допомогою інших слів, перш ніж будуть знайдені слова, за якими дані поняття закріпляться пізніше "9. Але, висуваючи завдання розкрити історію становлення наукової категорії і освятив в деталях передісторію становлення, дослідник міг би (Хоча б в якості заключного акорду) відповісти на запитання, коли, під пером яких авторів, в якому контексті народжується в Росії сам термін.

За рік до виходу в світ словника Ренофанца, з визначень якого випливає, що слово "культура" ще не увійшло у свідомість суспільства як науковий термін, як філософська категорія, в Росії з'явилася робота, автор якої не тільки звернувся до понятті "культура", але й дав йому розгорнуте визначення і теоретичне обгрунтування. Мова йде про творі академіка і заслуженого професора Імператорської Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії Данила Михайловича Велланського (1774-1847) "Основні накреслення загальної та приватної фізіології або фізики органічного світу "(СПб.: Гуттенберговская тип., 1856. 502 з.). Саме з даного натурфілософського праці вченого-медика і філософа-шеллінгіанца слід вести відлік не тільки введенню в науковий обіг терміну "культура", а й становленню власне культур-філософських ідей в Росії.

"Природа, писав Велланського, - оброблені духом людським, є Культура, відповідна Натурі так, як поняття згідно речі. Предмет Культури складають ідеальні речі, а предмет Натури суть реальні поняття. Діяння в Культурі виробляються з сосведеніем, твори в Натурі відбуваються без сосведенія. Тому Культура Тобто ідеального властивості, Натура має реальну якість. - Обидві, за їх змістом, знаходяться паралельними; та три царства Натури: копалина, рослинне і тварина, відповідають областям Культури, яке б містило в собі предмети Мистецтв, науки і моральності Освіти "10. Кінцевий висновок, до якого приходить філософ, наступний: "Речовим предметів Натури відповідають ідеальні поняття Культури, які, за змістом їх знань, суть тілесного якості і душевного властивості. Об'єктивні поняття відносяться до дослідження фізичних предметів, а суб'єктивні стосуються пригод духу людського і естетичних його творів "11.

Безперечна заслуга З.І. Каменського, автора монографії про росіян послідовниках Ф. Шеллінга (1775-1854), який вказав на вживання Велланського терміну "культура" 12. На жаль, в рамках великої праці про шеллінгіанства в Росії дослідник не приділив належної уваги культурфілософской ідеям Велланського як таким. Між тим, "Основні накреслення загальної і приватної фізіології ... "Велланського не тільки вводили в Росії у вживання слово "Культура" як філософський термін (факт, досі не врахований лексикографами), але і давали перший у вітчизняній літературі науково-філософський ескіз ("погляд і щось") на власне культ...

загрузка...

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...