Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Краеведение и этнография » Закономірності внутрішнього і зовнішнього порядку в організації та побудови просторово-часового континууму народів Сибіру

Реферат Закономірності внутрішнього і зовнішнього порядку в організації та побудови просторово-часового континууму народів Сибіру

ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Теоретичний аспект дослідження

Глава 2. Ландшафтно-топографічна і топографо-кліматична характеристика місцеперебування мансі в XVIII-XX століттях

Глава 3. Сакральний просторово-часовий континуум в міфологічному світогляді мансі

3.1 Поділ сакрального простору-часу в міфах мансі

3.2 космізаціі простору-часу в рамках обрядів життєвого циклу

3.3 Структура сакрального просторово-часового континууму в рамках святилищ і будинків мансі

3.4 Побудова систем сакрального простору-часу в міфах і обрядах мансі

ВИСНОВОК

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА


Введення

Проблема, заявлена ​​в темі дослідження, не нова. Раніше вже робилися спроби дослідити сакральний просторово-часовий континуум різних товариств, що знаходяться на різних етапах історичного розвитку. Однак ступінь исследованности сакральних простору і часу в міфах і обрядах Хант і мансі залишається сьогодні недостатньою. Такі дослідники, як Н. В. Лукіна, В. М. Кулемзін, Є. Г. Федорова, А. В. Головнев, І. Н. гему та ін стосувалися так чи інакше у своїх дослідженнях проблем, пов'язаних з простором і часом в міфах і обрядах Хант і мансі. Але дослідження сакрального просторово-часового континууму не стояло в задачах їх досліджень. Єдиною роботою, в якій в якості предмета дослідження фігурують В«закономірності в характері і розміщенні комплексів культової атрибутики В»[1] мансі залишається монографія І.М. Гемуева В«Світогляд мансі: Будинок і КосмосВ». В ній, зокрема, порушені проблеми організації сакрального простору в будинку і на культових місцях мансі. Крім того, під редакцією І. М. Гемуева видана під егідою В«Енциклопедії уральських міфологійВ» у 2 томі видання В«Міфологія мансі В». Однак велика частина матеріалів носить довідковий характер і по

загрузка...
більшій частини не розкриває притаманних міфології мансі закономірностей.

Сьогодні, коли культура мансі опинилася на межі знищення особливо гостро постає питання про дослідження їх оригінального світогляду. Особливо важливим видається дослідження закономірностей в організації сакрального просторово-часового континууму в зв'язку з тим, що залишається слабо вивченим механізм адаптації [2] різних параметрів світогляду в певних топографічно-кліматичних умовах. Саме вивчення механізмів адаптації виступає в даній роботі в Як предмета дослідження . В якості об'єкта дослідження виступають міфи мансі, записані в XIX-початку XX ст.

Метою дослідження полягає в виявленні закономірностей внутрішнього і зовнішнього порядку в організації та побудові сакрального просторово-часового континууму в міфах і обрядах мансі.

Звідси, завдання курсової роботи:

1. Проаналізувати і осмислити ключові поняття теоретичного порядку: простір - час - просторово-часової континуум.

2. Наповнити змістом поняття практичного порядку: міф, обряд, сакральність щодо конкретного народу мансі.

3. Дати топографо-кліматичну характеристику місцеперебування народу мансі в XVIII-XX ст.

4. Проаналізувати міфи та обряди мансі.

5. Зробити висновок про закономірності зовнішнього і внутрішнього порядку в характері організації просторово-часового континууму в міфах і обрядах мансі.

Поставлені завдання послідовно реалізуються в роботі системним методом .

Структурно робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і трьох графічного додатка.

У зв'язку з тим, що спеціальних досліджень з проблеми сакрального просторово-часового континууму в міфах і обрядах мансі досі не вироблялося, перша глава даної курсової роботи присвячена роботі над поняттями.

У другому розділі дається топографо-кліматична і ландшафтно-топографічна характеристики місцепроживання народу мансі в XVIII-XX ст. Обгрунтуванням цього служить гіпотеза : прихід мансі на дану територію привів до синкретизму міфології прийшлого та місцевого населення.

У третьому розділі дається аналіз просторово-часового континууму в міфології мансі. Потім, грунтуючись на проведеній роботі, проводиться аналіз організації простору-часу в рамках життєвого циклу людини. В кінці дається характеристика відображення міфологічних поглядів та обрядових практик на житлах мансі кінця XIX-XX ст.

Проведене дослідження дозволило зробити висновки про організацію сакрального просторово-часового континууму в міфах і обрядах мансі.

профан життя мансі всюди стикається з сакрльностью в різних її проявах. Співпереживання міфічних сюжетів, що виражається в обрядовій практиці і організації житлового та господарського простору - характерна риса світогляду мансі. Особливо примітно, що мансі не відмовилися ні від одного елемента своєї культури. Всі елементи сакрального були перенесені в зменшеному масштабі в оселі мансі. Це має змусити задуматися російський народ, адже він сам добровільно відмовився від своїх традиційних цінностей, підмінив їх цінностями, які ніколи не були для нього характерні.

У майбутньому планується продовжити дослідження на більш глибокому рівні, з залученням лінгвістичних та археологічних джерел. Цікава проблема зіставлення способів і методів адаптації різних етносів в рамках різних просторово-часових континуумів.


Глава 1. Теоретичний аспект дослідження

Для того щоб виявити закономірності певних сегментів світогляду народу - в даному випадку просторово-часовий континуум - потрібно окреслити теоретичні рамки дослідження.

В першу чергу потрібно наповнити сенсом поняття В«просторово-часової континуум В». Для цього потрібно розібрати окремо складові частини даного поняття: простір, час, континуум. Це категорії філософські. Тому сенс їх апріорі невичерпний. Для того щоб не втратити те єдине і неповторне розуміння цих категорій для досліджуваного нами об'єкта, потрібно задати правильний критерій дослідження. Для історика критерієм є суспільства минулого як відкриті саморозвиваються системи і людина як найменша таксономічна одиниця цих систем. Відповідно, в людині істориків хвилює в першу чергу його світогляд . Отже, критерієм в дослідженні будь-яких понять, пов'язаних з минулими, померлими товариствами стає світогляд цього товариства .

Щоб наповнити змістом поняття простору, потрібно визначитися, що не є простором. Простором не є хаос ( Caos ). Під хаосом розуміється звичайно щось нерозчленованим, неструктуроване, необмежене, безформне, невизначене. Зокрема, у Мансі хаос розуміється таким чином: В«Всюди водаВ», [3] В«По двох сторонах будинку суцільна вода, землі зовсім немаєВ». [4] Значить, хаос мислиться, в першу чергу, як відсутність кордону . Тоді простір - це те, що керує світом, намічаючи межі [5].

Повернемося тепер до критерію дослідження суспільних систем. Що для суспільства може служити в якості кордону хаосу? Суспільство в період розкладу первіснообщинних відносин, яким можна вважати і мансі, встановлює межі простору і хаосу у відповідності з межами свого місцеперебування, кордонами звідані території, за межами якої простір лише намічено, але не може бути структурованим. Різні сюжети міфів, пов'язані з людьми, що живуть за межами житлового простору етносу, на це чітко вказують. Зокрема, у Мансі це одноокі, однорукі, одноногі і т. д. люди [6]. Але, з плином часу, кордони розширюються у зв'язку із зовнішніми контактами. Таким чином, саме час стає кордоном простору . Поки жива традиція, простір і час нерозривні. У момент порушення традиції відбувається колапс простору-часу, притаманних даній традиції.

Простір місцеперебування сприймається в тій чи іншій мірі організованим. Організація простору являє собою діяльність не тільки фізичну, але й духовну і може розглядатися не тільки зі своєю ...

загрузка...

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...