Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Коммуникации и связь » Бази даних та їх порівняльні характеристики

Реферат Бази даних та їх порівняльні характеристики


РЕФЕРАТ

з дисципліни В«ІнформатикаВ»

на тему В«Бази даних та їх порівняльні характеристикиВ»


1. Класифікація моделей побудови баз даних

В Залежно від архітектури СУБД діляться на локальні та розподілені СУБД. Всі частини локальної СУБД розміщуються на одному комп'ютері, а розподіленої на декількох. За кілька десятиліть послідовно з'являлися системи (СУБД), засновані на трьох базових моделях даних: ієрархічної, мережевої та реляційної. Основні визначення теорії баз знань і баз даних представлені в таблиці 1.

Табл.1. Основні визначення

Термін Визначення База даних (БД) Базами даних називають електронні сховища інформації, доступ до яких здійснюється за допомогою одного або декількох комп'ютерів. Системи управління базами даних (СКБД) це програмні засоби для створення, наповнення, оновлення та видалення баз даних. База знань Бази знань це сховища знань, представлених у формалізованому вигляді. Система управління базами знань СУБЗ це програмні засоби для створення, наповнення, оновлення та видалення баз знань

Види знань:

Процедурні

Декларативні

Каузальні

Неточні

Знання, що відповідають на питання "Як вирішувати поставлену задачу?"

Знання, не містять в явному вигляді процедури вирішення завдань.

Знання про причинно-наслідкових зв'язках між об'єктами предметної області

Знання відрізняються неповнотою або суперечливістю.

Парадигми вирішення завдань

В СУБД

У СУБЗ

Дані + Алгоритм = Програма вирішення задачі

-->p>

Знання + Стратегія виведення = Розв'язання проблеми.

Моделі знань

Продукційна

Фреймова

Семантична мережа

Знання представлені в форматі "ЯКЩО-ТО"

Знання представлені в вигляді набору взаємопов'язаний фреймів.

Граф, вершини якого відповідають об'єктам чи поняттям, а дуги визначають відносини між вершинами.

Фрейм

Фрейм прототип

Конкретний фрейм

Структуроване опис об'єкта предметної області складається з найменування об'єкта (ім'я фрейма), атрибутів об'єкта (властивостей, характеристик) - слоти фрейму.

Це фрейм у якого значення слотів не визначені.

Це фрейм прототип з конкретними значеннями.

Enterprise JavaBeans. Стандарт для створення засобами мови Java придатних для багаторазового використання компонентів, з яких формуються прикладні програми. Компоненти Enterprise JavaBeans полегшують розробку програм, що забезпечують доступ до збереженої в базі даних інформації. Розпаралелювання обробки запиту (Intraquery parallelism). Використання декількох ЦП для обробки одного запиту. Паралельна обробка запитів (interquery parallelism) увазі паралельну обробку декількох запитів (на різних ЦП). Рівень ізоляції (Isolation level). Установчий параметр БД, що визначає, в якій мірі одночасно звернулися до бази даних користувачі можуть впливати на роботу один одного. Як правило, використовуються три рівні ізоляції: завершення читання (read committed), характеризується великою кількістю одночасно обслуговуваних користувачів і низьким рівнем ізоляції кожного з них); в установленому порядку (Serializable), невелике число одночасно обслуговуваних користувачів, високий ступінь ізоляції і повторюване читання (repeatable read), поєднання двох перших рівнів. Технологія СОМ COM - Component Object Model - Компонентна модель об'єктів, запропонована корпорацією Мікрософт. Технологія CORBA CORBA - Common Object Require Broker Architecture - архітектура з брокером необхідних загальних об'єктів, розроблена незалежною групою OMG. JDBC (Java Database Connectivity). Інтерфейс взаємодії з базами даних на мові Java. Цей стандарт, розроблений фірмою Sun Microsystems, визначає способи доступу Java-додатків до даних БД. ODBC (Open Database Connectivity). Відкритий інтерфейс взаємодії з базами даних. Запропонований корпорацією Microsoft стандарт, регулює доступ Windows-додатків до баз даних. Стандарт ODBC поступово замінюється специфікацією OLE DB. OLAP (Online analytical processing). Оперативний аналіз даних. Цей метод обробки застосовується з метою прискорення обробки запитів і передбачає попередній розрахунок часто запитуваних даних (Наприклад, сум або значень лічильника). OLE DB (Object Linking and Embedding Database). OLE для баз даних. Новий стандарт Microsoft, що регулює доступ додатків до баз даних. Має розширення для серверів OLAP і передбачає застосування спеціальних засобів обробки мультимедійних даних. Операція з'єднання (Join). Процес, який дозволяє об'єднувати дані з двох таблиць за допомогою зіставлення вмісту двох аналогічних стовпців. SQL (Structured query language). Мова структурованих запитів, мова S0L. Є прийнятим у галузі стандартом для виконання операцій вставки, оновлення, видалення і вибірки даних з реляційних БД. Процедура (Stored procedure). Програма, яка виконується всередині бази даних і може вживати складні дії на основі інформації, що задається користувачем. Оскільки збережені процедури виконуються безпосередньо на сервері бази даних, забезпечується більш висока швидкодія, ніж при виконанні тих же операцій засобами клієнта БД. Транзакція (Transaction). Сукупність операцій бази даних, виконання яких не може бути перервано. Для того щоб зміни, внесені в БД в ході виконання будь-якої з вхідних в транзакцію операцій, були зафіксовані в базі даних, усі операції мають завершитися успішно. Всі бази даних, представлені в нашому огляді, дозволяють використовувати транзакції, тоді як БД для настільних систем, наприклад Visual dBase фірми Inprise або Microsoft Access, не передбачають застосування механізму транзакцій. Тригер (Trigger). Програма бази даних, викликається щоразу при вставці, зміні або видаленні рядка таблиці. Тригери забезпечують перевірку будь-яких змін на коректність, перш ніж ці зміни будуть прийняті 2. Ієрархічна модель

Перші ієрархічні і мережні СУБД були створені на початку 60-х років. Причиною послужила необхідність управління мільйонами записів (пов'язаних один з одним ієрархічним чином), наприклад за інформаційної підтримки місячного проекту Аполлон. Серед реалізованих на практиці СУБД цього типу переважає система IMS ...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок