Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Коммуникации и связь » Оцінка можливости виток акустічної інформації для контрольованого приміщення

Реферат Оцінка можливости виток акустічної інформації для контрольованого приміщення

МІНІСТЕРСТВО освіти и науки України

Львівський державний інститут новітніх технологій

та Управління ім. В. Чорновола

Курсова робота

з дісціпліні: В«Методи та засоби Захист інформації В»

по темі: В«Оцінка можливости виток акустічної інформації для контрольованого приміщення В»

Виконала:

студент групи ІБ-31

Данилко О.Ю.

прийнять:

Шандра З.А.

Львів 2011


Зміст

Вступ

1. Особливості технічних каналів виток и несанкціонованого доступу до інформації

2. Постановка Задачі

2.1 Просторово и структурна Моделі приміщення

2.2 ІНФОРМАЦІЯ, ціркулююча в пріміщенні

2.3 Джерела інформації

2.4 Модель зловмісніка

2.5 Найбільш вірогідні канали просочування інформації з даного приміщення

2.6 Мета побудова системи ЗАХИСТУ

3. Методика оцінкі можливости акустічної мовної розвідкі по перехопленню мовної інформації за допомог мікрофонів

4. Методика оцінкі можливости акустічної мовної розвідкі по перехопленню мовної інформації з використаних оптико-Електронної (лазерної) апаратури

5. Розрахунок словесної розбірлівості мови для ненавмісного прослуховування

5.1 Розрахунок розбірлівості мови через стіну № 1 і 2 (бічні)

5.2 Розрахунок розбірлівості мови через стіну (з дверіма)

5.3 Розрахунок розбірлівості мови через підлогу и настелюю

5.4 Розрахунок розбірлівості мови чере

загрузка...
з Вікно

6. Розрахунок зони Зняття акустічної інформації за допомог спрямованих мікрофонів

6.1 Розрахунок зони можливого Зняття інформації для вікна за допомог трубчасто мікрофону

6.2 Розрахунок зони можливого Зняття інформації для вікна за допомог рефлекторного мікрофону

7. Розрахунок зони Зняття акустічної інформації за допомог оптико-Електрон засобів розвідкі

7.1 Розрахунок зони можливого Зняття інформації для вікна

Висновки за наслідкамі оцінніх розрахунків

Список літератури


Вступ

Неспріятліва кріміногенна Ситуація, недобросовісна конкуренція, актівізація Дій терорістів прімушують суспільство Повернутися лицем до проблеми забезпечення безопасности, одним з найважлівішіх аспектів якої є інформаційна безпека.

Основні надії фахівці пов'язують з Впровадження інтегральніх підходів и технологій. Необхідною умів реалізації інтегрального підходу є Блокування Всіх технічних каналів виток и несанкціонованого доступу до інформації, тому для Створення ефективних систем безопасности, в дерло Черга, необхідно досліджуваті можліві канали виток и їх характеристики. Дослідження Варто проводитись програмно-апаратного Засоба, Що є в наявності, а так само за допомог математичних розрахунків (Різні методики оцінкі), на підставі якіх слід Зробити оцінку захіщеності інформації по різніх каналах.

Мета роботи - проведення аналізу захіщеності віділеного приміщення (ВП) від просочування інформації по акустично каналу за допомог оцінніх розрахунків и розробка рекомендацій по підвіщенню рівня захіщеності ВП.

Мовна ІНФОРМАЦІЯ є одним з основних джерел Отримання даніх про фінансову, науково-дослідну, виробничу діяльність організації, тобто відомостей, Що не підлягають широкому розголосу (іноді и зовсім секретний). Чи не дівлячісь на однозначно збільшену роль автоматизованих інформаційніх систем (АІС), мовна ІНФОРМАЦІЯ в потоках повідомлень Як и раніше носити превалюючій характер (До 80% Всього потоку). Людина, Що говорити, середовище розповсюдження акустично, віброакустічніх и електромагнітніх Коливань, Лінії розповсюдження електричних Коливань, технічні засоби Виявлення и ОБРОБКИ вказаніх Коливань утворюють канал несанкціонованого доступу до відомостей, які потребують захист.

Для її перехоплення особа, зацікавлена ​​в отріманні інформації (В«СупротивникВ»), Може вікорістовуваті широкий арсенал портативних засобів акустічної мовної розвідкі, Що дозволяють перехоплюваті мовня інформацію по прямому акустично, віброакустічному, електроакустічному и оптико-Електрон (Акустооптичних) каналах. Для протідії просочуванню інформації по перерахованого каналах існує ряд організаційніх и технічних Мір, які не раз опісані у відповідній літературі и у правових актах. Дамо оцінку и сістематізуємо дану інформацію, а кож застосуємо її на практіці в даного проекті.


1. Особливості технічних каналів виток и несанкціонованого

доступу до інформації

У загально плані оволодіння інформацією, Щодо якої встановлено обмеження доступ, Може здійснюватісь шляхом її мімовільної Втрати, розголошення або несанкціонованого доступу до неї.

У сучасній літературі поняття "виток інформації" подається Досить неоднозначно, альо тут воно розглядається Як мімовільне Поширення інформації за рахунок технічних або експлуатаційних особливая Певного обладнання, Втрати, Пошкодження, Знищення документальних та програмних носіїв інформації в результаті дії стіхійного лиха, Поширення інформації через потрапляння в Інформаційні Мережі комп'ютерних вірусів, Інші випадки, які НЕ мают навмісного характером.

Розголошення інформації віявляється в Умисне або необережному її повідомленні, опублікуванні, оголошенні, переданні, наданні для ознайомлення, пересіланні, втраті особами, Якиме така ІНФОРМАЦІЯ Була відома у зв'язку з їх професійною діяльністю и коли у цьому Не було службової необхідності.

Несанкціонованій доступ до інформації тут розуміється Як доступ до інформації, Який здійснюється з порушеннях установлених правил розмежування доступу.

Усі зазначені Вище шляхи Отримання інформації можут вікорістовуватісь конкурентами, Промислова Шпигун, спецслужбами за допомог Створення так званні каналів виток та передання інформації. У свою Черга, ці канали передбачають Створення відповідніх умів для переходу інформації від її носія до Споживача. Відомо, Що взагалі ІНФОРМАЦІЯ переноситися чі передається енергією або матеріальнімі носіямі. У фізічній природі можліві Такі шляхи перенесеного інформації: Світові промені, звукові Хвилі, електромагнітні Хвилі, матеріали и речовіні. Вікорістовуючі ті чі Інші фізічні поля, створюють відповідні системи передавання інформації, які складаються з джерел інформації, передавачів, каналу передавання, пріймачів та отримувачів інформації. Подібне існує у разі передання інформації та у взаємовідносінах людей. Носії інформації (джерела) через "передавачі", а в Деяк випадка і "пріймачі" передають її отримувачам. Джерело інформації можут буті люди, документи, Публікації, технічні засоби забезпечення виробничої діяльності, продукція, промислові та виробничі відходи.

передавача та приймач можут буті різноманітні технічні засоби, тайники, кур'єрі, зв'язківці та ін. Серед отримувачів можна розглядаті спецслужб, конкурентів, Кримінальні елементи, ЗМІ, Різні Інформаційні, детектівні агентства ТОЩО.

У випадка мімовільного виток інформації зазначеним отримувачем вікорістовуються відповідні технічні засоби, які можут сприйматися та переробляті інформацію від так званні паразитних віпромінювань технічних засобів та мереж, механічніх Коливань будівельних конструкцій, створеня від дії на них звукових Коливань. Крім того, для Отримання так званої віпадкової інформації організовується спостереження за різнімі офіційнімі Джерело: Інтернет, ЗМІ, конференції, сімпозіумі, Вивчення технічних відходів и т. п.

Як у разі мімовільного виток інформації, так и за несанкціонованого доступу до неї існують відповідні канали Отримання інформації: візуально-Оптичні (Спостереження, відео-, фотозйомка), Акустичні та акустоперероблювальні, електромагнітні (у тому чіслі й магнітні та електричної), матеріально-речові (Магнітні носії, папір, Фотографії и т. д.).

Візуально-Оптичні канали створюються Як оптичні шлях від об'єкта інформації...

загрузка...

Страница 1 из 7 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...