Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Коммуникации и связь » Розробка пропозицій щодо поліпшення організації забезпечення населення послугами зв'язку на прикладі Уфімського району РБ

Реферат Розробка пропозицій щодо поліпшення організації забезпечення населення послугами зв'язку на прикладі Уфімського району РБ


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Розробка пропозицій щодо поліпшення організації забезпечення населення послугами зв'язку (на прикладі Уфімського району РБ)


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових відносин в підвищенні ефективності суспільного виробництва та вирішенні соціальних завдань істотно зростає роль зв'язку як транспортної системи для передачі інформації. Телекомунікації забезпечують управління суспільними й виробничими процесами, розширюють можливості спілкування, навчання та інформованості, дозволяють економити витрати. Цей ефект впливає на всі сфери виробничої, суспільному і особистому житті. Тому надзвичайно важливим є підвищення ефективності діяльності підприємств зв'язку Росії і, як наслідок, підвищення ефективності надаваних ними послуг.

Мета роботи полягає в обгрунтуванні наукових засад формування послуг зв'язку та розробці пропозицій щодо поліпшенню організації забезпечення району послугами зв'язку.

Завдання роботи: виявити значення сфери послуг зв'язку для населення; розглянути сферу послуг зв'язку в Уфімському районі РБ; проаналізувати вдосконалення організації забезпечення населення Уфімського району РБ послугами зв'язку.

Об'єктом мого дослідження є муніципальне утворення - Уфімський район Республіки Башкортостан.

Предметом мого дослідження є сфера послуг зв'язку населенню.

У структуру роботи входять 3 частини. У першій частині розглядається теоретична база організації забезпечення населення послугами зв'язку: особливості розвитку сфери послуг зв'язку в РФ; аналіз сучасного стану сфери послуг зв'язку в РФ; перспективи розвитку сфери послуг зв'язку в РФ. У другій частині дається загальна характеристика муніципального освіти - Уфімського району Республіки Башкортостан: загальна характеристика Уфімського району; сфера зв'язку в Уфімському районі РБ. У третій частини,

загрузка...
на основі проведеного аналізу, представлені рішення досліджуваної проблеми: перспективи розвитку сфери послуг зв'язку в Уфімському районі Республіки Башкортостан; розробка пропозицій щодо поліпшення організації забезпечення населення Уфімського району РБ послугами зв'язку.

Емпіричну базу дослідження становлять наукові видання, навчальні посібники та монографії, спеціальні журнали (В«Технології та засоби зв'язкуВ», В«Менеджмент в Росії і за Кордоном В»,В« Маркетинг послуг В»), Республіканська громадсько-політична газета В«Республіка БашкортостанВ», нормативно-правові акти (Конституція Російської Федерації, Конституція Республіки Башкортостан, Федеральний закон РФ В«Про зв'язокВ», Постанова Республіки Башкортостан В«Про заходи щодо розвитку засобів зв'язку в Уфімському районі Республіки Башкортостан В»), документи досліджуваного об'єкта дослідження (статут Уфімського району), електронні ресурси.

Методологічною базою дослідження є системно-структурний та системно-функціональний методи аналізу.

Робота має велику теоретичну і практичну значимість.

Теоретична значимість: виявлена ​​специфіка послуг зв'язку, особливості розвитку цієї сфери, розглянуто сучасний стан сфери послуг зв'язку в РФ, проведено аналіз забезпечення послугами зв'язку населення.

Практична значимість: проаналізовано забезпечення послугами зв'язку Уфімського району Республіки Башкортостан, виявлені перспективи розвитку сфери послуг зв'язку в Уфімському районі, розроблено пропозиції щодо поліпшення організації забезпечення населення Уфімського району РБ.

Зв'язок - найбільш динамічна галузь сучасної Росії. Темпи зростання вітчизняного ринку інформаційно-телекомунікаційних послуг в останні роки вище, ніж у багатьох зарубіжних країнах. В даний час в нашій країні, за статистичними даними, налічується більше 34 млн. чол., що користуються послугами стільникового зв'язку, що складає - 70 відсотків від числа абонентів звичайних дротових телефонів. На початок 2008 р. кількість постійних користувачів мережі Інтернет склало 13,8 млн. чол., а за останніми даними в 2010 р. досягає 25 млн. чол. Разом з тим відомо, що переважна частина абонентів, які користуються сучасними видами зв'язку, зосереджені у великих містах, а в майже 37 тис. населених пунктів взагалі відсутній телефонний зв'язок.

У регіонах країни в даний час функціонують як великі підприємства зв'язку, які є базовими, домінуючими, процвітаючими, так і інші - альтернативні оператори зв'язку різних розмірів, конкуруючі з першими і між собою за залучення споживачів: індивідуальних, групових, корпоративних. Обостряющаяся конкуренція викликала безліч нових явищ, процесів, обставин, пов'язаних з обслуговуванням споживачів. При цьому до цих пір маловивченими залишаються питання якісного надання послуг зв'язку різним категоріям користувачів і ефективної організації діяльності підприємств зв'язку в нинішніх умовах господарювання, у зв'язку з чим тема дослідження є досить актуальною.

Дослідження в області засобів масової комунікації здійснювалися М. Вебером, Г. Лассуел, Р. Маркузе, П. Лазарсфельдом, Р. Мертоном, Г. Гернер, Б. Вестлі, О. Хабермасом, А. Менегетті. Серед вітчизняних авторів слід виділити роботи А.А. Леоньтьева, Л.С. Виготського, Б. А. Грушина, Б. М. Фірсова, Ю.А. Шерковіна, І.Д. Фомічова, Б.М. Березина, М.М. Назарова та ін Дослідження мережі Інтернет розглядається в роботах І.М. Чернова, А.Е. Войскунского, П.К. Залеського, Г.Л. Смолян, І.С. Мелюхіна, З.Т. Голенкової та ін


1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ ЗВ'ЯЗКУ

1.1 Характеристика і особливості розвитку сфери послуг зв'язку в РФ

Зв'язок є однією з галузей суспільного виробництва. Функції зв'язку полягають у наданні споживачам послуг з передачі різного роду повідомлень: листів, телеграм, телефонних розмов, даних та інших видів інформації. Надаючи послуги зі збору, обробки та передачі інформації різним господарюючим суб'єктам і населенню, зв'язок володіє всіма характерними рисами матеріального виробництва (в галузі зв'язку створюється споживча вартість і вартість).

Споживча вартість - це корисний ефект процесу передачі повідомлень, який споживається в виробничій і невиробничій сферах, суспільному і особистому житті людей.

Створювана в галузі зв'язку вартість в частині обслуговування виробничої сфери включається у валовий внутрішній продукт, а також в ту частину цього продукту, вартість якого створюється необхідним і додатковим працею і утворює національний дохід.

Економічним ознакою зв'язку як галузі матеріального виробництва є також і те, що в створенні послуг зв'язку аналогічно промисловості та іншим галузям виробництва беруть участь засоби праці, предмети праці і працю працівників зв'язку. Зв'язок відноситься до сфери матеріального виробництва [20].

Разом з тим економічній природі зв'язку притаманні специфічні риси, що випливають з її галузевих особливостей.

Перша особливість визначається специфікою створюваного продукту, який не є новим речовим продуктом, а являє собою кінцевий корисний ефект процесу передачі інформації, виступаючий у формі послуги.

Друга особливість зв'язку характеризується невіддільністю в часі процесу споживання послуг зв'язку від процесу їх виробництва.

З цієї особливості випливають вимоги максимального наближення засобів зв'язку до споживачів, підвищення щільності мережі пунктів зв'язку колективного (відділень зв'язку, переговорних пунктів) та індивідуального (абонентських пунктів) користування.

Третя особливість галузі зв'язку полягає в тому, що у виробничому процесі інформація як предмет праці повинна зазнавати тільки просторового переміщення.

У зв'язку з цим особливе значення мають достовірність передачі інформації, точність її відтворення і забезпечення в процесі передачі всіх якісних і кількісних параметрів, характеризують її споживчі властивості.

Четверта особливість зв'язку полягає в тому, що процес передачі інформації за...

загрузка...

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...