Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Англія в період Першої світової війни

Реферат Англія в період Першої світової війни

Категория: История
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

"Англія в період Першоїсвітової війни "Введення

Починаючи з XIX століття світі відбулисясерйозні зміни економічного, політичного і наукового характеру. Томуна початку першої світової війни мало хто припускав наскільки складною вонавиявиться. Ясно було лише, що війна такого масштабу виявиться дуже дорогою нетільки з економічної точки зору. Особливо це було важливо для Англії, аджевона як найбільш економічно розвинену державу серед своїх союзників повиннабула надавати їм фінансову допомогу.

Умонастроївсіх класів британського суспільства в роки першої світової війни займало питання провідношенні до втручання держави в економіку. Ця проблема не була новоюдля Британії, проте до війни вона піднімалася переважно в двох аспектах:економіки, як перспектива розвитку господарства та внутрішньої політики:можливість проведення соціальних реформ. Проте, з початком війни ці двааспекту розглядалися як якийсь симбіоз політичних, соціальних таекономічних чинників, завдяки якому відбувалася адаптація країни довійні. Укладена тред-юніоністської лідерами В«перемир'я в промисловостіВ» зпідприємцями (27 серпня 1914) означало відмову тред-юніоністськогокерівництва від страйкової боротьби. Правлячі кола Великобританії використовуваливійськові умови для наступу на буржуазно-демократичні свободи. Зрослаконцентрація і централізація капіталу. Війна сприяла швидшомурозвитку державно-монополістичного капіталізму.

У 1916динамічний Ллойд Джордж змінив Асквіта на посаді глави коаліційногоуряду. У тому ж році був прийнятий закон про загальну військову повинність.Виступ ірландських націоналістів у квітні 1916 року, інакше званеВеликоднє повстання в Ірландії створювало загрозу для Великобританії в їївласному тилу. Найважчий час настав на початку 1917. Росія вийшла звійни, а Німеччина розгорнула військові дії на морі. Британські збройнісили зазнали нищівної поразки в Месопотамії. Коли в квітні 1917 ввійну вступили США, залишалося неясним, чи зможуть вони вчасно сформувати своїзбройні сили і перекинути їх на арену військових дій. У 1917 ЛлойдДжордж домігся формування імперського військового кабінету, який включавпрем'єр-міністрів домініонів і представника Індії. Відбувається консолідаціїпанівних класів навесні 1915 р., коли 8 консерваторів увійшли вуряд.

У данійроботі використовувалися дві групи джерел: спогади і художнялітература. Спогади представлені військовими мемуарами Ллойд Джорджа іВ«Спогадами радянського послаВ» Майського І.М. Художнялітература представлена ​​творами Хемінгуея В«Прощавай зброяВ» і ОлдінгтонаВ«Смерть герояВ».

Історіографіяпредставлена ​​в роботі наступним чином.

1. Роботиісториків радянського періоду. Вони представлені творами Кертмана Л.Є., Ремерова О.І,Саприкіна Ю.М., Виноградова К.В., Єрофєєва Н.А, Соловйова С.А.,Колпакова С.А., Трухановаского В.Г., Колпакова А.Д.

2. Роботиісториків пострадянського періоду, таких як Лактіонов О., Оболонкова М.А.,Хмелевська Ю.Ю., Айзенштат М.П.

3. А так самозакордонні автори, такі як Галеві Е., Хальгартен Г.

Крім цьогозалучена і перекладна література, зокрема робота Вільяма АшвортВ«Економічна історія АнгліїВ». А так само довідкові видання, такі як В«Світовавійна в цифрах В»та Велика радянська енциклопедія.

Мета даноїроботи - показати динаміку розвитку суспільства, економіки, і внутрішньої політикиАнглії в роки Першої світової війни (починаючи з рубежу століть), в умовахдержавного регулювання економіки. Показати їх світлі класовевзаємодія, адаптацію суспільства і економіки до умов війни. Показатидвояке ставлення класів до державного регулювання економіки,суспільну свідомість у роки війни і зростання національно-визвольних рухівв Ірландії.

Завдання роботиприпускають:

- розглянутиАнглію на момент початку Першої світової війни у ​​світлі розвитку її економічної,внутрішньополітичній, соціальній сфер, починаючи з рубежу ХIX-XX століть, на якихпозиціях країна підійшла до війни.

- розібратидинаміку розвитку англійської економіки в роки війни у ​​світлі державного їїрегулювання та соціально-психологічному аспекті.

- опрацюватипитання внутрішньополітичного життя Англії 1914-1918 роках, розглянути британськесуспільство і уряд крізь призму війни

- розглянути,чому на тлі відносно стабільною Англії мав місце бути такий вогнищенестабільності, який мало не похитнув власний тил Великобританії, якДублін. Чому згодом він став центром національно-визвольногоруху.


1. Англіянапередодні Першої світової війни

1.1Економічний розвиток Англії з рубежу XIX - XX століть

Англія першоїступила на шлях капіталістичного розвитку. Вже на рубежі XIX-XX ст. вона була найсильнішоюдержавою, що мала величезні колоніальні володіння по всьому світу. В кінці XVIII в. Винахідпарової машини, текстильних машин та сучасних методів отримання залізастворили в Англії умови для розвитку великої машинізованої промисловості.Англійська промисловість була значно посилена за рахунок колоній. Протягомперших трьох чвертей XIX в. вона виробляла більше продукції, ніжпромисловість всіх інших країн разом узятих.

З 70-х років XIX ст. в Англіївиявляється уповільнення темпу зростання промисловості. В останні десятиліття XIX в. почався періодімперіалізму, на рубежі XIX і XX ст. він остаточно склався. Вспецифічних умовах розвитку англійського капіталізму властиві цій епосіособливості стали виявлятися декілька пізніше, коли Англія почала втрачатисвою промислову монополію - з часу економічної кризи 1878-1879 рр..Але англійська промисловість продовжувала залишатися однією з лідируючих світовихекономік. У промисловості і торгівлі Англії перед війною 1914-1918 рр..було зайнято 73%, а в сільському господарстві лише 8.5% населення країни. По потужностіпромислових двигунів (10.5 млн. кінських сил) Англія займала друге місцев світі після США.

По видобуткукам'яного вугілля Англія займала друге місце в світі після США. Кількістьдобувається в країні вугілля цілком було достатньо не тільки для задоволеннявнутрішніх потреб, але й для експорту. У 1913 р. в Англії було добуто292 млн. т. вугілля, з яких 75 млн. т. пішло на експорт. [1]

По видобуткузалізної руди Англія стояла на четвертому місці після США, Німеччини і Франції. В1913 в Англії було видобуто 16.2 млн. т. залізної руди. Цієї кількостіне вистачало для внутрішнього споживання, і 7.6 млн. т. руди ввозилося з-закордону. З виплавки чавуну і виробництва сталі Англія стояла не третьому місців світі після США і Німеччини.

Олово вАнглії вироблялося лише в розмірі 10-15% від потреби, і в основному зруди, привезеної з Болівії, Нігерії та інших країн. Однак британський капіталконтролював Вѕ світового виробництва олова. Англійські підприємцібули власниками підприємств з видобутку олова в Британській Малайї, Австраліїі Нігерії. Свинцем Англія була забезпечена за рахунок власних ресурсів урозмірі 5-6% споживання, цинком у розмірі 10%, міді - 5%. Але вона маламожливість повністю покривати потребу в цих металах за рахунок не тількисвоїх домініонів, таких як Австралія, Канада, але й за рахунок інших країн, такихяк Чилі. Таким чином, хоча Англія по кольорових металах і залежала від імпорту,але можливість отримання будь-якого металу із заокеанських країн звільнялаанглійську промисловість під час війни від необхідності вдаватися до сплавів ізамінникам кольорових металів. [2]

Машинобудівнапромисловість Англії стояла на дуже високому щаблі розвитку. Найважливішимивидами англійського машинобудування були суднобудування, виробництво котлів,парових машин, паровозів, текстильних машин, портового обладнання. [3]

Найважливішоюгалуззю машинобудування Англії було суднобудування. І хоча на початку XX ст. питомі вагуанглійської суднобудівної промисловості став падати, внаслідок зр...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок