Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Підприємництво в середньовічній Русі

Реферат Підприємництво в середньовічній Русі

Категория: История

РЕФЕРАТ

на тему:

ПІДПРИЄМНИЦТВО В СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ РУСІ(IX-XVII ст.)

Санкт-Петербург


Зміст

Введення

Глава 1. Торгово-підприємницька діяльність в СтародавнійРусі

В§ 1. Зародження підприємництва

В§ 2. Купецька торгівля

Глава 2. Російське підприємництвов епоху створення централізованої держави

В§ 1. Російське підприємництво на етапі створенняцентралізованої держави

В§ 2. Мита

Глава 3. Російське підприємництво в епоху зміцненняцентралізованої держави

В§ 1. Зміцнення Москви. Появамануфактур

В§ 2. Зовнішня торгівля

В§ 3. Єдина система заходів. Переселенськаполітика

Глава 4. Російські купці і промисловці XVII в.

В§ 1. Купецтво до середини XVII в.

В§ 2. "Агенти" купців

В§ 3. Ділові відносини

Висновок

Список літератури

Введення

Колонізація величезних європейських просторів слов'янами не носила агресивногохарактеру, не супроводжувалося грабежами і винищенням сусідніх народів. Терпимістьі миролюбність призвели до встановлення добросусідських відносин з нечисленними сусідами(Меря, чудь і ін). Освіта давньоруської держави в 882р. багато в чому булообумовлено підприємницьким духом східних слов'ян. Поняття підприємництвобуло введено в побут Адамом Смітом і означало вид діяльності, спрямованої наотримання прибутку і пов'язаної з ризиком. Ці головні моменти присутні у всіхпізніших визначеннях підприємництва. Воно може підрозділятися на: торговельне,промислове, банківське та інші види; бути колективним або індивідуальним; помасштабами відноситься до дрібного, середнього і великого. Однак підприємницька діяльністьне кожному вдається, не всі здатні йти на розумний, виправданий ризик заради отриманняприбутку.

Для розвиненої стадії підприємництва характерні тісний зв'язок зринком, кооперація і розподіл праці, самоокупність, відсутність примусу,свобода вибору способу дій, використання при необхідності найманої праці.У середні віки, коли панувало натуральне господарство, ринкові відносини булислабкими, існувало позаекономічний примус, можна спостерігати лише початковийетап розвитку підприємництва. Хоча він і відіграв певну роль у становленнів буржуазному суспільстві підприємництва в "чистому" вигляді. Найдавнішимі головним видом підприємницької діяльності наших предків була торгівля. Торгівлеюзаймалися купці - люди, що оформилися на Русі в особливу професійну групу істали потім окремим станом.

Давня Русь підприємництво купець


Глава 1. Торгово-підприємницька діяльність в СтародавнійРусі В§ 1. Зародження підприємництва

Формування класових відносин, зміцнення княжої влади призвелидо накопичення надлишків натуральних продуктів в руках князів і їх дружинників, якізбирали данину з місцевих племен. Існувало два види данини - полюддя, коли з листопадапо квітень князь з дружиною ходили по слов'янських землях і збирали хутра (скору),мед, віск та інші товари. Другий вид данини називався повозитися, коли селяни саміна конях привозили товари на княжий двір.

Навесні (поки була високою вода) до Києву припливали величезні довбанічовни зі Смоленська, Чернігова, Новгорода дозагружалісь в Києві товарами, і купціпливли вниз по Дніпру з озброєною дружиною і князівськими послами до Константинополята іншим грецьким містам. Цей шлях стали називати "із варяг у греки".Він пролягав через Неву, Ладозьке озеро, Волхов, лову і Дніпро. Взаємовідносиниз Візантією не завжди були мирними. З IХ по середину ХІ ст. київські князі здійснилишість походів на Константинополь. Вони здебільшого викликалися прагненням Русівідновити або підтримати торгові стосунки з південним сусідом. Походи завершувалися,як правило, підписанням торгових договорів. Про особливості торгівлі руських купцівв Константинополі свідчить, наприклад, договір 907р., укладений князем Олегомз візантійськими імператорами (їх було тоді два - Лев і Олександр.). У ньому першвсього було обумовлено, щоб торгові люди, що прибували до Візантії з Русі, не"Творили капості", не займалися замість торгівлі грабунком і насильством.Мабуть, в цілях обережності приїзджали купцям дозволялося жити тільки в передмісті,у монастиря св. Мами, але не в самій столиці. Вони попередньо переписувалися грецькимивластями і могли увійти в місто тільки через одні, спеціально для цього виділені,ворота. Ставилося також умова, щоб купці та їхні слуги були без зброї; входитив місто вони могли групою не більше 50 осіб, у супроводі "царева мужа",тобто місцевого чиновника. Нарешті, російським купцям не дозволялося зимувати в межахВізантії. Ймовірно, візантійці побоювалися прибулих, навіть приходили на законнихпідставах. Вже в цих договорах купців, що торгували за кордоном, називали"Гості". Ця була еліта російського купецтва, що проіснувала до першоїчверті XVIII ст.

Поряд з Візантією, російські купці торгували з Хозарським каганатом,виниклим у VII ст. (Його влада простягалася від Криму і Каспію до середньої Волги;столицею Хазарії було місто Ітіль у гирлі Волги, поруч з сучасною Астраханню);з країнами Сходу.

Головними предметами торгівлі російського купця були хліб, мед, віск,хутра. Слід зауважити, що хутряна одяг була у великій моді при дворі халіфіві у багатих арабів. Зі свого боку, східні купці пропонували прикраси, винаі прянощі, які користувалися стійким попитом на Русі. Крім того, через хазар наРусь надходило срібло та срібні арабські гроші дирхеми, які мали широкепоширення в Київській Русі. Шлях по Волзі називали "із варяг у хазари".

Приблизно в ХI в., до часу вже досить широких ділових операційза участю арабських, візантійських і західноєвропейських купців, зростає значенняКиєва як центру посередницької торгівлі між Заходом і Сходом. Транзитна торгівлячерез південну Русь ще більш пожвавилася після того, як нормани і угорці перекрилишляху по Середземномор'ю і Південній Європі.

У 988 р. Русь прийняла православне християнство, це прославило їїавторитет серед інших народів Європи та Азії. Точно обраної з економічних позиційрелігії згодом не потрібні реформи, як це сталося з католицтвом,оскільки православ'я не пригнічувало, а розвивало підприємницький інтерес. Російськацерква ставилася до торгівлі покровительственно. Християнські храми волілибудувати в найбільш людних місцях: в місцях торгів біля стін міст - на цвинтарях(Від слова "гостьба" - торгівля). Туди сходилися звіроловом, смолокура,ремісники та інші "промисловці". У підвалах церков зберігався необхіднийдля торгівлі інвентар, складувалися товари, сберегались торгові договори. Монастирівели самостійну господарську життя. Церква брала на себе відповідальністьза підтримання порядку в торгівлі, проголошуючи кожен обман в угодах гріхом. Наперших порах торгівля проходила прямо в храмах. Пізніше вона була винесена на обширніпріцерковние площі. Торгівля була як ярмаркова (зазвичай сезонна), так і базарна(Регулярна, по вихідних і святкових днях). У самому Києві налічувалося 40 церкові 8 ринків. Ринок - торг, торжище, торговище - займав центральне місце в російськіймісті. Тут проходили народні збори, робилися всі найважливіші повідомлення (у томучислі закликали розпорядження князя), пізнавалися новини. Торгові операції моглиздійснюватися на ринку тільки при свідку - вагар, що збирав ваговій збірна користь місцевого князя. Користуватися власними вагами торговцям не дозволялося.Офіційні заходи довжини (лікоть і т.д.), а також Коромислова ваги зберігалися в церквахпід наглядом єпископів. На соціальній драбині представники купецтва стояли слідомза боярством, дружинниками і чиновниками князів. Згідно "Руській Правді"Ярослава Мудрого їх життя оцінювалася в 40 гривень срібла або в 10 гривень - задоговором Новгорода з німецькими містами 1191-1192 рр..

В§ 2. Купецька торгівля

З середини XI в. характер купецької торгівлі змінюється. Половці ітурки - сельджуки перехопили шляху на південь і на схід. Торгове...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок