Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Історія Татарстану і соціологія міжетнічних відносин

Реферат Історія Татарстану і соціологія міжетнічних відносин

Категория: История
Контрольна робота

ІсторіяТатарстану і соціологія міжетнічних відносин

Казань 2009


План

Введення

1. Освіта Волзької Булгарії

2. Виникнення булгарська народності. Населення Булгарії

3. Волзька Булгарія і монгольське нашестя

4. Булгари в період Золотої Орди

5. Народи Булгарії в період розпаду Золотої Орди

6. Казанське ханство (1445-1552)

Висновок

Список літератури


Введення

Багато сотні років на берегахВолги, Ками і Білої живе народ відомий під ім'ям поволзьких татар.Невтомними землеробами, майстерними ремісниками славен цей народ.

Але хто ж вони, татари?Як відбувалося їх формування, чому вони отримали таке ім'я? Яке відношеннямають вони до тих татарам, які більше 700 років тому прийшли в СхіднуЄвропу разом з монголами і встановили свою владу над багатьма народами Азії таЄвропи? Питання, пов'язані з історією та походженням татарського народу, вжедавно хвилюють вчених і тих, кому не байдужа історія народів нашої країни.

Татари Середнього Поволжяі Приуралля формувалися в основному в межах Середнього Поволжя і НижньогоПрикам'я. Тут утворилося їх етнічне ядро, тут проживали їх предки ітут вони оформилися в націю. Історичні корені цього процесу йдуть углибоке минуле.

У своїй роботі я хочурозглянути населення Волзької Булгарії і Казанського ханства. Його формуванняі зміна з часом і подій, що відбуваються. Адже на територіїВолзької Булгарії і Казанського ханства проживали народи різних національностей.


1. Освіта ВолзькоїБулгарії

На рубежі IX-X століть виникає одне з найбільших середньовічних державСхідної Європи - ВолзькаБулгарія. В її історії відображена велика сторінка історії народів СередньогоПоволжя і Прикам'я, насамперед татарського народу.

Волзька Булгарія - перша держава в краї, натериторії якого проживали прямі предки сучасних татар.

Вперше булгари (ранні)з'явилися в наших краях в кінці VII -початку VIII століть. Їх самі ранні пам'ятники наСередній Волзі відкриті в останні роки Самарської археологами. Ці пам'ятникиналежали тюрко-мовний населення, що прийшов на Середню Волгу післярозгрому Великої Булгарії Кубрата хозарами в 60-х роках VII століття.

На території Татарстану,Ульяновської і Самарської областей відкриті й інші пам'ятники ранніх булгар іспоріднених їм племен. Серед них Кайбельскій і Більше-Тарханскій могильники.Вони були залишені другою хвилею переселенців, що з'явилися тут в середині VIII століття після великої поразкиХазарії від арабів в 737 році.

Третя хвиля міграціїбулгар на Середню Волгу відноситься до IX століття. В кінці попереднього сторіччя державною релігією в Хазаріїстає іудаїзм. Це викликало невдоволення більшості населення, якеісповідував інші релігії, в тому числі мусульман. У каганаті почалися смути,які і стали поштовхом до нових переселень. Основними пам'ятниками булгарцього періоду є Танкеевсій і Тетюський могильники.

Останнє, четверте, переселеннябулгар відбулося в кінці IX -початку X століть. Причиною його стало потужненаступ на Хозарський каганат нових кочівників, насамперед печенігів,прийшли зі сходу.

Булгари зайняли, звичайно,не пустили землі. У Середньому Поволжі споконвіку жили місцеві фінськіплемена - предки сучасних удмуртів, марійців і мордви. Тут же з IV - VI століть мешкали невеликі групи тюрко-мовних племен,прийшли на ці землі за часів гунів і тюрків истема - Кагана в Європу.Крім того, в VII - VIII століттях широкі волго-уральські простори були зайнятінапівкочовими мадярами (стародавніми угорцями). У ШЧ столітті з районів ВерхньогоПрикам'я на територію Середнього Поволжя прийшло фінно-угорське населення.

З усіма цими племенамибулгари увійшли в тісний контакт. Деякі з них змушені були незабаром покинутитериторію Волго-Кам'я. Населення, що залишилося, прийнявши загальна назва булгар,створило свою державу - Волзьку Булгарії.

2. Виникненнябулгарська народності. Населення Булгарії

У IX-X століттях в Булгарії ще існували різні племена і буливідомі їхні племінні назви - баранджари, есегелі, берсула (барсіли),Суварі, Біляри, булгари і тому подібне. Загального збірного імені для всіхцих племен, вже входили в загальну конфедерацію, крім спірного імені "Ас-сакаліба",ще не було. Але вже в другій половині X століття в умовах зміцнення Булгарского держави багато зцих етнонімів виходять з ужитку. Залишаються лише два імені - булгар ісувар.

У XII і початку XIII століть всі джерела, як східні, так і росіяни,найбільш добре знали завдяки своєму сусідству булгар, населення ВолзькоїБулгарії іменують тільки одним збірним іменем - болгари або тюркськіболгари. Назви всіх інших племен, що входили в булгарскую конфедерацію, втому числі сувар і буртасів, виходять з ужитку.

булгар, перш за все,називало себе все населення країни. Під цим ім'ям жителі країни були широковідомі за її межами.

Вже в XI-XII століттях булгари, що складали більш-менш єдинународність, цікавилися своїм походженням. До цього часу відносятьсягенеалогічні перекази, а також перші спроби історичного поясненняпоходження булгар.

До XII століття завершується формуванняобщебулгарского державного та літературної мови. Цьому сприялибагато умов - тюркомовні основних племен, наявність загальної державноїсистеми, створення розгалуженої економічної зв'язку і, нарешті, доситьшироке поширення писемної культури.

У XII столітті стабілізується і територіяВолзької Булгарії. Правда, вона не має чітких меж, як більш пізнішедержава, але булгари і їх сусіди вже представляють територію Булгарії.Основні землі лежали в Західному Закамье, тобто на лівобережжі Волги на південь відКами і до річки Шешма на сході. Тут перебували політичні та економічніцентри держави такі, як Біляр, Болгар, Сувар, Джукетау і інші великіміста. Самим густонаселеним районом був басейн Малого Черемшина зБіляр - Великим містом - в центрі.

Булгари проживали і направобережжі Волги, особливо в басейні Свіяги, де виникли десятки міськихі сільських поселень. На цих землях знаходився головний політичний центрпредволжской території Булгарії місто Ошель.

Предкамская територіядержави, тобто землі, що лежать на північ від Ками, була заселенавідносно слабко.

Територія ВолзькоїБулгарії виходила далеко за межі сучасного Татарстану. Численнібулгарські поселення виявлені археологами в Ульяновської, Самарської,Пензенській областях. Окремі пам'ятники відомі також в Пермському Приуралля.За даними письмових джерел, в цьому районі розташовувалася країна вису (земляЧулманская), яка була підвладна булгарам і платила їм данину.

У формуванні ізбереженні булгарська народності важливе значення мало наявність розвиненої соціально-територіальноїорганізації у вигляді феодального Булгарского держави з централізованоювладою і єдиною столицею в місті Булгар.

Булгарська народність,хоча і володіла усіма ознаками її, але, як і у будь-який інший народності(Давньоруської, древнегрузінського). Ці ознаки ще не були настільки стійкими,як у нації. Територія, хоча і займала певну область, але не малатвердо окреслених кордонів, мова булгар характеризувався, ймовірно,многодіалектностью, матеріальна культура мала локальні підрозділи. Але,незважаючи на всі ці тенденції, в XI -початку XIII століть у Середньому Поволжі НижньомуПрикамье в межах держави, відомого під ім'ям Булгарії, сформуваласяєдина булгарская народність.

3. Волзька Булгарія імонгольська навала

У першій половині XIII століття народам Євразії довелосязіткнутися з навалою монголів. Це нашестя, яке прокотилося палаючоїсажкою по величезній території, спричинило за собою глибокі зміни в життібагатьох товариств періоду класичного середньовіччя.

Восени 1236 ВолзькаБулгарія, незважаючи на відчайдушний опір, була завойована монголами. Містаі села були зруйновані, жителі вивезені в рабство. Почалася нова сторінка в їїісторії.

Х...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок