Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Пауперизація англійського суспільства та державна політика в соціальній сфері в XIX столітті

Реферат Пауперизація англійського суспільства та державна політика в соціальній сфері в XIX столітті

Категория: История

Введення

Актуальність теми. Бідність є характерною рисою будь-якого суспільства. Вонарозглядається як В«соціальне злоВ». Це економічна і соціальна В«хворобаВ» кожногодержави. Бідність - синонім потреби і нерівності.

Проблема бідності була актуальна завжди, алеособливо гостро відчувалася вона в кінці XVIII-XIX ст.Англія була однією з тих країн, де йшов швидкий процес зубожіння широких верствнаселення. Підвищення податкових стягнень не могли вирішити проблеми бідності. Здавалося,що, нужда стала непідйомним вантажем для уряду В«туманного АльбіонуВ». Дощастя, англійська громадськість швидко зрозуміла наростаючу загрозу для своєїкраїни. Багато видних діячів стали, відкрито піднімати проблему бідності, і тимсамим, підштовхували державні В«умиВ» до її якнайшвидшому вирішенню. Рядсоціальних реформ з боку уряду допомогли згладити гостре соціальненерівність. Але це не викорінило бідність до кінця. Плавно нужда перейшла зстоліття XIX у XX, хоча і не в таких значних масштабах, а потім і в XXIтисячоліття.

Розвиток техніки, збільшення добробутунаселення, доступність продуктів харчування, одягу не зробило бідність - В«привілеємВ»тільки слаборозвинених країн Азії, Африки, Південної Америки. Бідність, правда, не втаких обсягах як раніше, але все-таки В«гуляєВ» і по розвинених країнах. Заданими, ООН, на сьогоднішній день число нужденних складає у світі 854мільйона. А тих, хто постійно недоїдає і вмирає або ризикує вмерти зголоду, - майже мільярд. Від голоду страждає кожна шоста дитина в світі. ДоДосі, уряд багатьох країн В«ламає головиВ» як побороти бідність. Такяк нужда, нерівність, голод штовхає чоловіків і жінок на вчиненнязлочинів проти інших громадян. Грабежі, вбивства, проституція,жебрацтво - все це складова В«соціального днаВ». Це вогнищекриміногенної середовища, а також поширення венеричних та інфекційниххвороб. Пияцтво, розпуста, побої батьків щорічно штовхають тисячі дітей навулиці, наприклад, в Росії, за офіційними даними, їх налічується 2,8 млн.чоловік. Подолати бідність одне з головних завдань в сучасному світі, в томучислі і для нашої країни. Звернення до історичного досвіду європейськихпопередників у справі розвитку соціального реформування, створення мережіблагодійних та виправних закладів, може допомогти не тількинаблизитися до ідеальної моделі суспільства, без декласованих і моральнорозкладених елементів, але і уникнути деяких помилок. Всі ці знання будутьмати позитивне значення, як для теоретичного, так і для практичного перетворенняв сучасному світі.

Що стосується ступеня наукової розробленості ,то вивчення убогості кінця XVIII-XIX ст. одна з найважчих дослідницьких завдань вісторії. Пов'язано це, перш за все В«з убогістю документальних джерел,багато з яких відображають зверхнє ставлення до натовпу, влада імущих вXIXстолітті В»(64; 8). Така інтерпретація була зумовлена ​​ціннісною системоюпротестантизму, яка проголошувала - тверезість, працьовитість, ощадливість,успіх у справах, В«все це перегукувалася з ідеєю особистої відповідальності заматеріальне становище В»(39; 33). У XX столітті проблеми бідності, найчастіше вивчалася в контекстічартистського руху. При цьому практично не зверталася увага на побут ізвичаї низів. Можна сказати, що переважаючим типом історичних дослідженьстає В«сюжетнаВ» або В«казуальнаВ» історіографія. Сенс її в тому, щоневеликі за обсягом частки інформації з цікавої на темі, включені вобширні роботи, присвячені іншим проблемам. Наприклад, народним рухам XIX століття аборозвитку соціальної допомоги в країнах Європи.

Багато дослідницькі роботи кінця XIX - початку XX ст. додосі зберігають у собі цінний фактичний, статистичний матеріал і свідченнясучасників. Одним із прикладів, може служити робота Дионео В«Нарисисучасної Англії В», написана в 1903 році. Автор наводить різні теорії напоходження і розвиток убогості в Англії. Всі висновки підтверджуються прикладамиочевидців, статистичними матеріалами, уривками статей з газет, поліцейськимизвітами і т.д. У роботі є багато порівняльних таблиць, для наочногосприйняття прочитаного, наприклад, прожиткового мінімуму різних верств населенняАнглії, смертності, ваги і росту дітей і т.д. Дионео дає яскраве опис рівнямедицини того часу, пияцтва, освіти і порівнює всі показники між різнимирегіонами Великобританії.

До цього ж періоду відноситься дослідницькаробота Гернета М.Н. В«Соціальні фактори злочинностіВ». Автор з точкизору кримінального права, розглядає суспільну обстановку в Європі XIX століття, своїмувагою він не оминає і Англію. Гернет намагається зрозуміти і простежити, чомуті чи інші вікові і статеві групи населення здійснюють різного родузлочину, який їх основою мотив. Автор наводить як приклад багатостатистики: число звинувачених у крадіжках, вбивствах; число злочинівскоєних неповнолітніми; кількість злочинів скоєних чоловікамиі жінками окремо і т.д. В«Значення бідності як фактора злочинності,ми можемо простежити за умовами жител, неврожаїв та цін на необхідні для життяпродукти В»(44; 53).

Жінку як джерело злочинності і проституціїрозглядає в своєму дослідженні італієць - Чезаре Ломбразо. Його робота буланаписана в 1902 році. Ломбразо досліджує психологічну сутність жінки. Вйого роботі можна знайти відповіді на наступні питання: чим викликані випадкові ісистематичні прояви жорстокості у жінок; що змушує займатися жінкупроституцією; відношення повії до своїх дітей і ін Всі його теоріїпідкріплені життєвими прикладами, які були взяті з повсякденного життяєвропейських країн, у тому числі і англійської буденності.

Як уже згадувалося вище, автори радянськогоперіоду розповідають про важких побутових умовах, низькому заробітку, відсутністюмедичного обслуговування низів суспільства, в контексті народних рухів, вЗокрема, чартистського, наприклад, одними з таких авторів були: Кертман Л.Є.,Резніков Г.Б. та ін

Лише деякі з радянських дослідниківнамагалися докладніше вникнути в повсякденні проблеми різних верств населення, втому числі пауперів. Єрофєєв Н.А. вивчав народну еміграцію і класовуборотьбу в Англії. Автор докладно описує, як приїжджі в Англію ірландці, впошуках В«кращої доліВ», швидко поповнювали населення нетрів. Та й самі жителіВ«Туманного АльбіонуВ» гнані нуждою, голодом, приниженням, покидали свою країну. Соціальнуісторію Великобританії (соціальний склад, економіку, культуру, ідеологію)описав у своїй книзі В«Соціальна історія АнгліїВ», Тревельян Дж.

З 80-90х рр.. XX століття збільшуєтьсяінтерес до повсякденного життя різних верств суспільства. В результаті цевплинуло на сплеск нового вивчення бідноти. З'являються роботи: Валліча Е.І.В«Закони про бідних в англійській публіцистиці кінця XVIII століття і теорія убогостіЧ. Холу В»; Добренькова В.І та Блінова А.О.В«Соціолого-історичні погляди на бідністьВ»; Елкок П. В«Створеннябідності В». У всіх цих дослідженнях приводяться різні теорії напоходження убогості в Англії, висуваються концепції видних економістів,філософів, учених.

Ставлення до бідності в сприйнятті англійців вновий час показано в статті Барлова Ю.Е, написаної в 2008 році. Авторнамагається показати сприйняття бідноти через англійських художників. В якостідокази своїх висловлювань, вона надає читачеві візуальніджерела: картини, карикатури, начерки малюнків, а також використовуєхудожні твори, враження очевидців та англійський народнийфольклор, наприклад тексти з пісень: В«На світі щасливий той бідняк з його простийлюбов'ю, хто не заздрить ніяк багатих станів В»(39; 33)

Незважаючи на підвищений інтерес до історіїповсякденному Англії, проституції, освіти та соціальної допомоги, немаєдосліджень, які розкрили б життя В«соціального днаВ» з усіх боків. Цеможна пов'язати з нечисленністю доступних нам джерел, а також відсутністюросійського перекладу багатьох англійських досліджень з даної проблематики,наприклад, таких авторів, як Едена Е.М., Ленслі С, Мака Дж. та інших.

Головною метою ...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок