Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Олівер Кромвель - полководець та Політичний діяч

Реферат Олівер Кромвель - полководець та Політичний діяч

Категория: История

МІНІСТЕРСТВОНАУКИ, ОСВІТИ, молоді та СПОРТУ УКРАЇНИ Кіровоградський ДЕРЖАВНИЙ педагогічнийУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Володимир Винниченко

Кафедравсесвітньої Історії

Курсоваробота

натему: В«Олівер Кромвель - полководець и Політичний діячВ»


Виконала:студентка 31 групи Цуркан Я.Р.

НауковийКерівник: Даценко Л.М.

Кіровоград2011


План

Кромвельреволюція полководець

Вступ

1.Історіографія проблеми та джерельна база

2.Політична та Військова діяльність Олівера Кромвеля в Англійській буржуазнійреволюції

Висновки

Списоквикористаної літератури


Вступ

Олівер Кромвель (25 квітня 1599, Гантінгдон - 3вересня 1658, Лондон), Англійський державний діяч и полководець, вождьАнглийского революції, Керівник індепендентів, в 1653-1658 лорд-протекторАнглії.

У 1640 году Олівер Кромвель БУВ обраних до Довгийпарламент. Один з головного організаторів парламентської армії, Що ОТРИМАНОперемоги над королівською армією Під годину Громадянська воєн (1642-1646, 1648)Громадянська війнах. Спіраючісь на армію, вигнать з парламенту пресвітеріан(1648), спріяв страти короля и проголошення РЕСПУБЛІКИ (1649), влада в якійБула зосереджено в руках пріхільніків Кромвеля. З 1650 лорд-генерал(Головнокомандуючій всіма збройно силами). Кромвель придушив Рухі левеллеріви дігерів, візвольні Рухі в Ірландії и Шотландії. У 1653 встановів режимодноосібної військової диктатури - протекторат.

Актуальність роботи обумовлена ​​тім, ЩО, зоднієї сторони, постать Олівера Кромвеля Як полководця та політічного діячадосліджена НЕ Досить повно. Це пояснюється неясністю та суперечлівістюЧисельність історічніх відомостей про Його особу. Іншимаспектом актуальності Вивчення обраної нами тими полягає в Надзвичайніцікавості Дослідження історічної постаті Олівера Кромвеля, оскількі, будучиполітіком и полководцем світового масштабу, ВІН зумів розпізнаті Тенденціїрозвітку англійського суспільства та спрямуваті їх у русло розвітку таФормування Такої Моделі демократії, Яки и ніні існує в Велікобрітанії та Якоюзахоплюється Решта світу. Фактично, геній Олівера Кромвеля пролягав у тому, ЩоВІН передбачена Розвиток демократії у Англії и заколеного її МІцний фундамент.

Об'єктом даного Дослідження є історичнапостать Олівера Кромвеля Як полководця та політічного діяча.

Предметом Дослідження є політична иВійськова діяльність Олівера Кромвеля.

Метою даної роботи є Розгляд та аналізісторічної постаті Олівера Кромвеля Як полководця та політічного діяча.

У рамках Досягненняпоставленої мети нами булі поставлені дляВирішення наступні завдання:

1.розглянуті історіографію та Джерельнийбазу проблеми;

2.розглянуті політічну діяльність ОлівераКромвеля, зокрема на посту лорда-протектора;

3.розглянуті військову діяльність ОлівераКромвеля Як головнокомандувача військовіх сил;

4.проаналізуваті та узагальніті Отримані вході роботи дані.

ХронологічніМежі даного Дослідження охоплюють 1642 -1659 рр., Що пов'язано з фактом вступити Олівера Кромвеля у Громадянська війну набоці індепендентів, виявленості Його військовіх талантів І, особливо, Йогопіднесення після битви під Марстон-Мурі 1644 р., та фактом Його Смерті 3вересня 1658.

Історіографія. Книга Барга М. А. В«Кромвель і його часВ» розповідає нам про ті, які заподійзумов англійську буржуазну революцію, а кож про ті, Що на тій годину Англіяпотребувала В«народженняВ» сільної духом, гострої розумом и фанатічної завзяттямлюдини, Яка б очоліла революцію и Надала їй спрямованості. Такою Людиною ставшиОлівер Кромвель, Який народився у 1599 году, и завдякі своєму вихованя,пронизанность пурітанськімі ідеямі, ставши на чолі революції. Барг розповідає Якпоступово Сільський сквайр переростає у політика, а згодом у Чудовполководця. Це історія життя людини, Яка завдякі Своїм здібностям спромогласядива на чолі держави. Особливо ціннімі є частина друга та третя, якібезпосередню вже розповідають нам про Події в Англії від моменту народженняОлівера Кромвеля до Його Смерті, хоча молодість протектора має галі Багато білихплям и покриттям чисельності легендами, альо все ж таки ця праця допомагає нампролитої світло на молоді літа Кромвеля. Ця монографія містіть Цікаво вікладенійта структурованій материал, Який легко спріймається, ВІН Може буті використанихЯк працівнікамі освіти, так и студентами.

Двохтомна працяВ«Англійська буржуазна революція XVIIв. В»за редакцією Комінського Е.А. Дає нам Детальна інформацію про революцію їїпередумови, качан, розпал та Закінчення. Не мало Важливим є людський фактор,наголошують автори, завдякі якому и Була здійснена революція. Зокрема мідізнаємось про візначніх діячів революції: Олівера Кромвеля, Томаса Ферфакса таін. Ця праця містіть цікаві Відомості про Олівера Кромвеля, насамперед Якполітика, опісуються Його вдалі діпломатічні крокі та політика, Якові ВІНПровадо загаль.

У КнизіТ.Карлайла В«Листи и Промова Олівера КромвеляВ» (1845 - 1846 рр.) Автор Впершестворі бліскучу апологію Кромвелю, Який ставши Під пером історика, обдарованоюдо того ж літературнім талантом, В«тріумфаторомВ», головний обличчям В«великогоанглійського пуританства В», засновниками морської и колоніальної могутностіАнглії. Звелічівші В«героїчній пурітанській вікВ», Карлайл тім самим реабілітувавв очах панівного класу революційне минуле Англії.

Джерельнабаза даної тими представлена ​​переважносвідченнямі сучасніків О. Кромвеля про Його діяльність та участь у буржуазнійреволюції, а кож Окрема офіційнімі документами. Всі джерела є доступнимидля Вивчення и містяться в хрестоматіях з Нової Історії країн Європи Гірськолижний таАмерики. (Хрестоматія з історії Нового часу країн Європи іАмерики: У 2 кн. Кн.1. Внутрішньополітичний розвиток/сост.Д.В. Кузнєцов. - Благовєщенськ: Вид-во БДПУ, 2010. - Ч. 1: XVII-XVIIIвв. - 432 с.; Збірникдокументаов з історії нового часу Буржуазной революції 17-18 століття.;Практикум з нової історії (1640-1870)/ред .. Юровський Е.).

Зокрема, вЗаписи В«Із дебатів на Путнійській КонференціїВ» 1647 р.. О.Кромвель, Як Один ізучасніків дебатів, чітко окреслює Своє ставлені Щодо Деяк харчування В«НародноїЗгідно В»- ці, зокрема, питання майнового цензу, Як основи ВИБОРЧИЙ (іполітічніх) прав, питання про принцип розподілу голосів Між графствами, питанняпро основи організації Верховної влади Англії ТОЩО. Документ В«Формаправління державою Англії, Шотландії та Ірландії та володіннями, їмприналежними (В«Знаряддя управлінняВ»), 16 грудня 1653 В»БУВ Спроба досягті рівноваги сил Між Кромвелем,Державною радою и парламентом.Це Буланова Конституція. Кож ціла низка документів допомагає нам зрозуміті сутьполітики Кромвеля, заподій Його вчінків и Дій. Це різноманітні акти,інструкції, положення та ін.

МетодиДослідження. Під годину Дослідження даної тимиБуло використан Такі Основні методи: історичні - хронологічній,порівняльно-історичний, загальнонаукові - логічній, діалектичний.

Практичназначімість роботи полягає у тому, Щовон Може буті Використана в навчальному процесінауроках зІсторії Нового годині у 8 класі загальноосвітньоїшколи та при підготовці до семінарськіх та гуртковіх зайняти.


1. Історіографія проблеми таджерельна база

З кінця XVII-XVIIIст. в історіографії виокремилося Дві традіційні Концепції, Що проливали світлона Події XVIIст в Англії. Ці Концепції з тимі чі іншімі модіфікаціямі прослідковуються и донашого часу. Обідві смороду, за словами Е.А.Космінського, намагалісь Більшезатемніті Ніж розкрити смисл английского революції.

консервативного (торійська)Концепція, Що намагалась захістіті...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок