Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » Модель програмного забезпечення холодильника

Реферат Модель програмного забезпечення холодильника

Курсова робота

з дисципліни "Проектування інформаційних систем"

на тему: "Модель програмного забезпечення холодильника"


Зміст

Введення

1. Постановка завдання

2. Глосарій

3. Створення моделі варіантів використання

4. Аналіз варіантів використання

5. Проектування системи

5.1 Ієрархія системи

5.2 Побудова діаграми класів (Class Diagram)

5.3 Побудова діаграми станів (Statechart Diagram)

6. Реалізація системи

6.1 Діаграми компонентів (Component Diagram)

6.2 Діаграма розміщення

6.3 Генерація коду

Висновок

Список використаних джерел


Введення

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій призводять до постійного зростання складності інформаційних систем (ІС), створюваних у різних галузях економіки. Сучасні великі проекти ІС характеризуються, як правило, такими особливостями:

- складність опису (досить велика кількість функцій, процесів, елементів даних і складні взаємозв'язки між ними), що вимагає ретельного моделювання і аналізу даних та процесів;

- наявність сукупності тісно взаємодіючих компонентів (підсистем), мають свої локальні завдання і цілі функціонування (наприклад, традиційних додатків, пов'язаних з обробкою транзакцій і рішенням регламентних задач, і додатків аналітичної обробки (підтримки прийняття рішень), що використовують нерегламентовані запити до даних великого обсягу);

-->> - відсутність прямих аналогів, що обмежує можливість використання небудь типових проектних рішень і прикладних систем;

- необхідність інтеграції існуючих і знову розроблювальних додатків;

- функціонування в неоднорідному середовищі на декількох апаратних платформах;

- роз'єднаність і різнорідність окремих груп розробників за рівнем кваліфікації і сформованим традиціям використання тих чи інших інструментальних засобів;

- істотна тимчасова довжина проекту, обумовлена, з одного боку, обмеженими можливостями колективу розробників, і, з іншого боку, масштабами організації-замовника та різним ступенем готовності окремих її підрозділів до впровадження ІС.

Для успішної реалізації проекту об'єкт проектування (ІС) повинен бути перш за все адекватно описаний, повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні та інформаційні моделі ІС. Накопичений до теперішнього часу досвід проектування ІС показує, що це логічно складна, трудомістка і тривала за часом робота, що вимагає високої кваліфікації беруть участь у ній фахівців. Проте до недавнього часу проектування ІС виконувалося в основному на інтуїтивному рівні із застосуванням неформалізованих методів, заснованих на мистецтві, практичному досвіді, експертних оцінках і дорогих експериментальних перевірках якості функціонування ІС. Крім того, в процесі створення і функціонування ІС інформаційні потреби користувачів можуть змінюватися або уточнюватися, що ще більш ускладнює розробку і супровід таких систем.

Перераховані фактори сприяли появі програмно-технологічних засобів спеціального класу - CASE-засобів, що реалізують CASE-технологію створення і супроводу ІС. Термін CASE (Computer Aided Software Engineering) використовується в даний час у вельми широкому сенсі. Первісне значення терміна CASE, обмежене питаннями автоматизації розробки лише програмного забезпечення (ПО), в даний час набуло нового змісту, охоплюючий процес розробки складних ІС в цілому. Тепер під терміном CASE-засоби розуміються програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу ІС, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне управління і управління проектом, а також інші процеси. CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють повну середовище розробки ІС.


1. Постановка завдання

інформаційний система програмний забезпечення холодильник

Потрібно розробити засобами Rational Rose модель програмного забезпечення вбудованого процесора холодильника. У холодильній камері мається регулятор температури, мотор, термометр, індикатор, таймер, датчик відкриття дверей камери і пристрій для подачі звукових сигналів.

За допомогою терморегулятора встановлюється максимально припустима температура в даній камері. Мотор призначений для підтримки низької температури. Термометр постійно вимірює температуру всередині камери, а індикатор температури, розташований на дверцятах, постійно висвічує її значення. При підвищенні температури вище межі, що визначається поточним становищем регулятора, включається мотор. При зниженні температури нижче деякого іншого значення, пов'язаного з першим, мотор відключається.

Доступ в камеру здійснюється через дверцята. Якщо двері холодильної камери відкрита протягом занадто довгого часу, подається звуковий сигнал. Звуковий сигнал також подається в будь-яких нештатних ситуаціях (наприклад, при поломці мотора). Холодильник веде електронний журнал, в якому зазначаються всі події, що відбуваються:

- зміна положення терморегулятора камери;

- включення і відключення мотора;

- доступ в камеру;

- позаштатні ситуації.

Варіантом завдання передбачена розробка схеми бази даних для зберігання журналу подій холодильника. Вміст журналу може бути передано в комп'ютер, приєднаний до спеціального гнізду на корпусі холодильника.


2. Глосарій

Таблиця

Регулятор температури холодильника (Regulator T2)

З його допомогою користувач встановлює максимально допустиму температуру в камері холодильника

Мотор холодильник (Motor)

Призначений для підтримки низької температури

- При зниженні температури нижче деякого іншого значення, пов'язаного з першим, мотор відключається

- При підвищенні температури вище межі, обумовленого поточним положенням регулятора, включається мотор

Термометр холодильник (Thermometer)

Постійно вимірює температуру всередині камери

Таймер холодильник (Timer)

- Починає відлік при відкритті дверей

- Відключається при закритті

Індикатор холодильник (Indicator)

Постійно висвічує значення температури вимірюваної термометром

Пристрій для подачі звукових сигналів (Sound Device)

Якщо двері холодильника камери відкрита на протязі довгого часу, подається звуковий сигнал


3. Створення моделі варіантів використання

Діючі особи:

Користувач холодильника (User) - людина використовується холодильником.

Варіанти використання:

Виходячи з потреб дійових осіб, виділяються наступні варіанти використання:

- Подивитися температуру на індикаторі (Look T on indicator)

- Закрити дверцята холодильника (Close door of the refrigerator)

- Відкрити дверцята холодильника (Open door of the refrigerator)

- Відрегулювати температуру регулятором (Assign T by regulator)

Побудова діаграми варіантів використання (Use Case Diagram)

Рисунок 1 - Діаграма варіантів використання


Малюнок 2 - Ієрархія діагр...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок