Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » Розробка інформаційно-пошукової системи "Результати змагань" на мові програмування Паскаль

Реферат Розробка інформаційно-пошукової системи "Результати змагань" на мові програмування Паскаль

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ І КАДРІВ

УО В«Гомельський державний АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖВ»

Курсовий проект

з дисципліни В«Основи алгоритмізації та програмуванняВ»

на тему: Розробка інформаційно-пошукової системи В« Результати змаганьВ» на мові програмування Паскаль

Виконавець: Бондарєв А.Ю.

Керівник: Царьова К.О.

Гомель 2010


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Символьні і рядкові ТИП ДАНИХ

1.1 Тип даних Char

1.2 Тип даних String

2. Розроблення інформаційно-пошукових СИСТЕМИ В«РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАНЬВ» НА МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ ПАСКАЛЬ

2.1 Постановка завдання

2.2 Опис алгоритму задачі

2.3 Практична частина виконання завдання на мові програмування Паскаль

2.4 Результати роботи програми

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Мова програмування Паскаль пропонує багату середу програмування, яка робить розробку програм більш продуктивної і більше приємною. Паскаль також легкий в зверненні, в ньому легко і просто можна писати програми. Саме тому я вибрав саме його для даної курсової роботи. Паскаль хороший тим, що в ньому можна створювати прикладні програми, що працюють в реальному часі.

Необхідно створити програму В«Результати змаганьВ» на мові програмування Паскаль. Програма повинна виконувати такі дії: створення файлу, перегляд вмісту файла яке виводиться у вигляді таблиці, доповнення файлу новими записами, пошук та сортування по будь-якому вказаному полю, видалення будь рядка файлу. Для реалізації цієї роботи я буду використовувати мову програмування Паскаль.

Для зручності і простоти використання, програма буде реалізована у вигляді меню. Використовуючи клавіатуру, можна буде вибирати необхідні дії. За допомогою Паскаля я спробую зробити мою програму простіше і зручніше для користувача.


1. Символьні І Рядковий тип даних

1.1 Тип даних Char

Базовий тип даних - Char. Змінна типу Char може зберігати лише один символ, один з набору 256 символів. Кожен символ має свій код. Символи можна порівнювати між собою на рівність і на визначення, який більше або менше, тоді комп'ютер знову ж порівнює не самі символи, а їх коди.

Приблизно таблицю символів можна описати приблизно так. На початку йдуть різні службові керуючі символи, які не мають графічного представлення. Наприклад, це символи табуляції, повернення каретки, перекладу рядка і т.п. Потім йдуть знаки препинания В«!В», В«?В», В«.В» і т.п. Далі йдуть цифри В«1В», В«2В», В«3В» і т.д. Наступними йдуть літери англійського алфавіту В«AВ», В«BВ», В«CВ», ..., В«ZВ», В«aВ», В«bВ», В«cВ», ..., В«zВ». Завершують таблицю літери російського алфавіту: В«АВ», В«БВ», В«ВВ», ..., В«ЯВ», В«аВ», В«бВ», В«вВ», ..., В«ЯВ».

Різні системи можуть по-різному інтерпретувати коди з причини, того що вони керуються різними таблицями символів. Windows Code Page 1251 (Cyrillic) - таблиця символів для кирилиці в системах Microsoft Windows. Це означає що в системі Windows кожен символ з певним кодом буде інтерпретуватися однаково для всіх програм, якщо вони звичайно не реалізують якусь свою, специфічну обробку символів.

Для типу даних Char визначені також дві операції - отримання коду символу із змінної типу Char і перетворення коду символу в значення типу Char. Ці операції реалізовані двома функціями стандартної бібліотеки - Ord та Chr.

Функція Ord приймає один параметр типу Char а повертає значення типу Byte яке і являє собою код символу. Функція Chr робить усе з точністю навпаки - приймає значення типу Byte а повертає значення типу Char [3, с.122-124].

1.2 Тип даних String

програмування паскаль регістр символьний

Змінна типу String являє собою послідовність символів - рядок. Ми можемо визначати довжину рядка, можемо додавати до рядку інші рядки і символи, можемо замінювати довільні частини рядка на інші рядки і символи, можемо видаляти частини рядки.

Підпрограми

Багато операції над рядками виконуються за допомогою різних підпрограм. Підпрограма - шматочок програмного коду, який має ідентифікатор та може бути викликаний по ньому для виконання якої-небудь задачі. Найчастіше підпрограма вимагає передати їй небудь параметри. В якості параметрів використовується або вираз, або ідентифікатор чого-небудь. Наприклад, ідентифікатор змінної або константи. Підпрограми поділяються на процедури і функції. Різниця між ними лише в наявності возвращаемого результату. Функції повертають результат свого виконання, а процедури не повертають жодного результату, тільки виконують якусь дію. Процедури викликаються наступним чином:

Ім'я процедури (Параметр 1, Параметр 2, ..., Параметр N);

Виклик функції може бути використаний всередині якогось виразу. Також виклик функції може бути використаний в операторі присвоювання, щоб привласнити небудь змінної результат виконання функції.

Ім'я змінної: Ім'я функції (Параметр 1, Параметр 2, ..., Параметр N) [5, с.15-17].

Присвоєння значення рядку, отримання вмісту рядка

Строковий змінної може бути присвоєно значення, як і будь-який інший змінної. Єдине обмеження полягає в тому, що тип значення має бути String або Char

Отримання довжини рядка

Для визначення довжини рядки в символах використовується функція стандартної бібліотеки Length. Функція Length отримує на вхід один єдиний параметр, ідентифікатор строковою змінної або вираження строкового типу. Результат функції, кількість символів в рядку, має тип Integer.

Формат виклику: Length (ідентифікатор змінної або вираз типу String) [1, с.163-168].

Отримання та встановлення окремого символу рядка

До символів рядка можна звертатися по їх індексом (позиції в рядку). Індекс першого символу рядка В«1В». Індекс останнього символу рядка буде дорівнює результату виклику функції Length, якій в якості параметра буде передана рядок. Зверніть увагу на те, що індекс першого символу В«1В», а не В«0В» як зазвичай робиться в різних структурах даних, які можуть містити багато елементів. При спробі звернення до символу з індексом менше В«0В» або більше Length виникає помилка часу виконання.

Формат звернення до символу рядка: S [I], S - ідентифікатор рядковий змінної, а I - індекс символу.

Вираз виду S [I], S - ідентифікатор рядковий змінної, повертає результат типу Char.

Злиття двох рядків (Конкатенація)

Рядки можна складати як числові змінні, використовуючи оператор В«+В». Результатом складання є більш довга рядок, що включає в себе вміст обох рядків у порядку їх вживання в операції складання. Також існує функція Concat яка виконує в точності те ж дію що і В«+В».

Формат операції конкатенації двох рядків:

A + B або Concat (A, B),

де A - ідентифікатор одного рядка або рядковий вираз, а B - ідентифікатор іншого рядка або рядковий вираз [2, с.48-52].

Вставка одного рядка всередину іншої

Вставка рядка виконується процедурою Insert. Процедура отримує на вхід три параметри: рядок, який потрібно вставити, рядок в яку повинна бути проведена вставка і позицію, в якій повинна бути проведена вставка. Формат виклику:

Insert (Source, Target, Position), де Source - рядок яка буде вставлена, Target - ідентифікатор строковою змінної в яку вставляють вміст Source, Position - позиція, починаючи з якої буде вставлено вміст Source в Target.

Якщо Position менше 1, то процедура приймає його рівним 1.

Якщо Position більше ніж Length (Target), то вміст Source додається до Target з кінця.

Якщо Source є порожнім рядком, то Insert нічого не робить [5, с...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок