Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » База даних "ПАМ'ЯТЬ" в середовищі Borland Delphi 7 і MS Access

Реферат База даних "ПАМ'ЯТЬ" в середовищі Borland Delphi 7 і MS Access

Введення

Сучасне життя немислима без ефективного управління. Важливою категорією є системи обробки інформації, від яких багато в чому залежить ефективність роботи будь-якого підприємства чи установи. Така система повинна: ​​

- забезпечувати отримання загальних та/або деталізованих звітів за підсумками роботи;

- дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників;

- забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотних затримок;

- I виконувати точний і повний аналіз даних.

Сучасні СУБД в основному є додатками Windows, так як дана середу дозволяє більш повно використовувати можливості персональної ЕОМ, ніж середу DOS. Зниження вартості високопродуктивних ПК обумовив не тільки широкий перехід до середовища Windows, де розробник програмного забезпечення може меншою мірою піклуватися про розподіл ресурсів, але також зробив програмне забезпечення ПК в цілому і СУБД зокрема менш критичними до апаратних ресурсів ЕОМ.

Серед найбільш яскравих представників систем управління базами даних можна відзначити: Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а також баз даних Microsoft SQL Server і Oracle, використовувані в додатках, побудованих за технологією В«клієнт-серверВ». Фактично, в кожної сучасної СУБД існує аналог, що випускається іншою компанією, що має аналогічну область застосування і можливості, будь додаток здатний працювати з багатьма форматами представлення даних, здійснювати експорт і імпорт даних завдяки наявності великого числа конвертерів. Загальноприйнятими, також, є технології, що дозволяють використовувати можливості інших програм, наприклад, текстових процесорів, пакетів побудови графіків і т.п., і вбудовані версії мов високого рівня (Частіше - діалекти SQL і/або VBA) і засоби візуального програмування інтерфейсів розроблюваних додатків. Тому вже не має істотного значення, на якій мові і на основі якого пакету написано конкретний додаток, і який формат даних в ньому використовується. Більш того, стандартом В«де-фактоВ» стала В«Швидка розробка додатківВ» або RAD (від англійського Rapid Application Development), заснована на широко декларованої в літературі В«відкритому підході В», то є необхідність і можливість використання різних прикладних програм і технологій для розробки більш гнучких і потужних систем обробки даних. Тому в одному ряду з В«класичнимиВ» СУБД все частіше згадуються мови програмування Visual Basic 4.0 і Visual С + +, які дозволяють швидко створювати необхідні компоненти додатків, критичні по швидкості роботи, які важко, а іноді неможливо розробити засобами В«КласичнихВ» СУБД. Сучасний підхід до управління базами даних увазі також широке використання технології В«клієнт-серверВ».

Збільшення обсягу і структурної складності збережених даних, розширення кола користувачів інформаційних систем привели до широкого поширення найбільш зручних і порівняно простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. Для забезпечення одночасного доступу до даних безлічі користувачів, нерідко розташованих досить далеко один від одного і від місця зберігання баз даних, створені мережеві мультіпользовательскіе версії БД заснованих на реляційній структурі. У них тим чи іншим шляхом вирішуються специфічні проблеми паралельних процесів, цілісності (правильності) і безпеки даних, а також санкціонування доступу.

Таким чином, на сьогоднішній день розробник не пов'язаний рамками якого-небудь конкретного пакету, а в залежності від поставленої задачі може використовувати самі різні програми. Тому, важливішим є загальний напрям розвитку СУБД та інших засобів розробки додатків в даний час.

Актуальність створення єдиної електронної бази даних і його публікації в інтернеті підтверджується не тільки потребою громадян дізнатися інформацію про загиблих родичів, але і завданням, поставленим президентом РФ міністерству оборони створити комп'ютерний банк даних про загиблих і зниклих безвісти при веденні бойових дій.

Тема дипломного проекту: База даних "ПАМ'ЯТЬ" в середовищі Borland Delphi 7 і MS Access.

Об'єкт дослідження автоматизація цілісного процесу.

Предмет досліджений ия являє собою базу даних книги В«ПАМ'ЯТЬВ».

Мета дослідження створення бази даних, потреба громадян дізнатися інформацію про загиблих родичів.

Теоретична значимість дипломної роботи полягає в тому, що були розглянуті такі основні поняття як СУБД, MS Access і Borland Delphi 7.

Практичну значимість дослідження ми бачимо в створенні максимально автоматизованою, доступної універсальної бази даних В«ПАМ'ЯТЬВ», представляє собою максимально повний і удосконалений інструмент.

База дослідження: Книга В«ПАМ'ЯТЬВ»


Глава 1. Теоретичні основи бази даних В«ПАМ'ЯТЬВ»

1.1 Поняття бази даних

База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації. В сучасних базах даних зберігаються не тільки дані, але й інформація.

Це твердження легко пояснити, якщо, наприклад, розглянути базу даних великого банку. В ній є всі необхідні відомості про клієнтів, про їхні адреси, кредитну історію, стан розрахункових рахунків, фінансові операції і т.д. Доступ до цієї бази даних мається у досить великої кількості співробітників банку, але серед них навряд чи знайдеться така особа, яка має доступ до всієї бази цілком і при цьому здатне одноосібно вносити в неї довільні зміни. Крім даних, база містить методи і засоби, що дозволяють кожному зі співробітників оперувати тільки з тими даними, які входять в його компетенцію. В результаті взаємодії даних, що містяться в базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утвориться інформація, яку вони споживають і на підставі якої в межах власної компетенції роблять введення і редагування даних.

З поняттям бази даних тісно пов'язані поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації. Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображуваних даних в відповідно із заданим критерієм, їх упорядкування, оформлення і наступна видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку.

Мета будь інформаційної системи - обробка даних про об'єкти реального світу. У широкому сенсі слова база даних - це сукупність відомостей про конкретні об'єкти реального світу в якої предметної області. Під предметною областю прийнято розуміти частину реального світу, що підлягає вивченню для організації управління і, в кінцевому рахунку, автоматизації, наприклад підприємство, вуз і т д.

Створюючи базу даних, користувач прагне впорядкувати інформацію за різними ознаками і швидко витягати вибірку з довільним поєднанням ознак. Зробити це можливо, тільки якщо дані структуровані.

Структурування - це введення угод про способи представлення даних.

неструктурованих називають дані, записані, наприклад, в текстовому файлі.

Користувачами бази даних можуть бути різні прикладні програми, програмні комплекси, а також фахівці предметної області, виступаючі в ролі споживачів або джерел даних, звані кінцевими користувачами.

У сучасній технології баз даних передбачається, що створення бази даних, її підтримка і забезпечення доступу користувачів до неї здійснюються централізовано за допомогою спеціального програмного інструментарію - системи управління базами даних.

База даних (БД) - це пойменована сукупність структурованих даних, що відносяться до певної предметної області.

Система управління базами даних (СКБД) - це комплекс програмних і мовних засобів, необхідних для створення баз даних, підтримання їх в актуальном...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок