Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Информатика, программирование » Складання алгоритмів, реалізованих в алгоритмічній мові Паскаль

Реферат Складання алгоритмів, реалізованих в алгоритмічній мові Паскаль

Зміст

Введення

Завдання 1. Теоретичний питання

Завдання 2. Лінійні алгоритми

Завдання 3. Алгоритми розгалуження

Завдання 4. Алгоритми обробки масивів

Завдання 5. Алгоритми обробки складних структур

Висновок

Список літератури


Введення

Мета курсової роботи полягає у забезпеченні вивчення вимог до рівня знань з предмета В«ІнформатикаВ», а також придбання практичних і теоретичних навичок.

Курсова робота складається з п'яти завдань, які являють собою комплекс включає:

1. теоретичне питання, відповіддю на який повинен бути міні-реферат;

2. чотири завдання на складання алгоритмів, реалізованих в алгоритмічній мові Паскаль.


Завдання 1. Теоретичний питання

Завдання

Закон про інформатизацію та його основні положення.

Виконання

ЗАКОН ВІД 20 ЛЮТОГО 1995 Р. № 24-ФЗ В«ПРО ІНФОРМАЦІЇ, інформатизації та захисту інформації В»

Прийнято Державною Думою 25 січня 1995.

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера дії цього Федерального закону.

1. Справжній Федеральний закон регулює відносини, що виникають при:

В· формуванні та використанні інформаційних ресурсів на основі створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження і надання споживачеві документованої інформації;

В· створенні та використанні інформаційних технологій та засобів їх забезпечення;

В· захисту інформації, прав суб'єктів, беруть участь в інформаційних процесах та інформатизації.

2. Справжній Федеральний закон не зачіпає відносин, регульованих Законом Російської Федерації В«Про авторське право і суміжні праваВ».

Стаття 2. Терміни, що використовуються в сьогоденні Федеральному законі, їх визначення.

У сьогоденні Федеральному законі використовуються наступні поняття:

В· інформація - відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їх подання;

В· інформатизація - організаційний соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів;

В· документована інформація (Документ) - зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, дозволяють її ідентифікувати;

В· інформаційні процеси - процеси збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку та розповсюдження інформації;

В· інформаційна система - організаційно упорядкована, сукупність документів (масивів документів та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв'язку), що реалізують інформаційні процеси;

В· інформаційні ресурси - окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в ин формаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах);

В· інформація про громадян (Персональні дані) - відомості про факти, події і обставини життя громадянина, що дозволяють ідентифікувати його особу;

В· конфіденційна інформація - документована інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавством Російської Федерації;

В· засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем та їх технологій - програмні, технічні, лінгвістичні, правові, організаційні засоби (програми для електронних обчислювальних машин; засоби обчислювальної техніки і зв'язку; словники, тезауруси та класифікатори; інструкції і методики; положення, статути; посадові інструкції, схеми та їх опис, інша експлуатаційна та супровідна документація), що використовуються або створювані при проектуванні інформаційних систем і забезпечують їх експлуатацію;

В· власник інформаційних ресурсів, інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення - суб'єкт, в повному обсязі реалізує повноваження володіння, користування, розпорядження зазначеними об'єктами;

В· власник інформаційних ресурсів, інформаційних систем, технологій та засобів їх забезпечення - суб'єкт, здійснює володіння і користування зазначеними об'єктами і реалізує повноваження розпорядження в межах, встановлених законом;

В· користувач (споживач) інформації - суб'єкт, який звертається до інформаційної системи або посередника за отриманням необхідної йому інформації і користується нею.

Стаття 3. Обов'язки держави в сфері формування інформаційних ресурсів та інформатизації.

1. Державна політика у сфері формування інформаційних ресурсів та інформатизації спрямована на створення умов для ефективного і якісного інформаційного забезпечення вирішення стратегічних та оперативних завдань соціального та економічного розвитку Російської Федерації. (Про основи державної політики у сфері інформатизації см. Указ Президента РФ від 20 січня 1994 р. № 170.)

2. Основними напрямами державної політики у сфері інформатизації є:

В· забезпечення умов для розвитку і захисту всіх форм власності на інформаційні ресурси;

В· формування та захист державних інформаційних ресурсів;

В· створення і розвиток федеральних і регіональних інформаційних систем і мереж, забезпечення їх сумісності та взаємодії в єдиному інформаційному просторі Російської Федерації;

В· створення умов для якісного і ефективного інформаційного забезпечення громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій та громадських об'єднань на основі державних інформаційних ресурсів;

В· забезпечення національної безпеки у сфері інформатизації, а також забезпечення реалізації прав громадян, організацій в умовах інформатизації;

В· сприяння формуванню ринку інформаційних ресурсів, послуг, інформаційних систем, технологій, засобів їх забезпечення;

В· формування та здійснення єдиної науково-технічної та промислової політики у сфері інформатизації з урахуванням сучасного світового рівня розвитку інформаційних технологій;

В· підтримка проектів і програм інформатизації;

В· створення і вдосконалення системи залучення інвестицій та механізму стимулювання розробки і реалізації проектів інформатизації;

В· розвиток законодавства в сфері інформаційних процесів, інформатизації і захисту інформації.

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ Стаття 4. Основи правового режиму інформаційних ресурсів.

1. Інформаційні ресурси є об'єктами відносин фізичних, юридичних осіб, держави, складають інформаційні ресурси Росії та захищаються законом поряд з іншими ресурсами.

2. Правовий режим інформаційних ресурсів визначається нормами, які встановлюють:

-порядок документування інформації;

В· право власності на окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах;

В· категорію інформації за рівнем доступу до неї; порядок правового захисту інформації.

Стаття 10. Інформаційні ресурси по категоріям доступу.

1. Державні інформаційні ресурси Російської Федерації є відкритими і загальнодоступними. Виняток становить документована інформація, віднесена законом до категорії обмеженого доступу. (Про ступенях секретності відомостей див: Закон РФ від 21 липня 1993 р. № 5485-1 В«Про державну таємницюВ», постанова Уряду РФ від 4 вересня 1995 р. № 870.)

2. Документована інформація з обмеженим доступом за умовами її правового режиму поділяється на інформацію, віднесену до державної таємниці, та конфіденційну.

3. Заборонено відносити до інформації з обмеженим доступом:

В· законодавчі та інші нормативні акти, що встановлюють правовий статус органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єдн...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок