Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Издательское дело и полиграфия » Технічні правила набору та верстки

Реферат Технічні правила набору та верстки

Набір і верстка повинні виконуватися в строгій відповідності з розміткою оригіналу, макетом верстки (якщо такий представлений видавництвом) і вказівками видавничої специфікації. Оригінали повинні точно відповідати вимогам ГОСТ 7.3-77 В«Оригінали текстові авторські і видавничіВ».

I Набір текстів

I.1 Загальні правила набору.

Оптимальний междусловних пробіл повинен бути рівний напівкегельної шрифту, яким набирається текст.

При наборі на великий формат1 междусловних пробілів в книжкових і журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 3/4 кегельну, у газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - від 1/4 до 11/4 кегельну.

При наборі на малий формат2 междусловних пробілів в книжкових і в журнальних виданнях допускається в межах від 1/4 до 11/4 кегельну, у газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - від 1/4 до 13/4 кегельну.

При наборі кеглем понад 12 максимальний междусловними пробілами може бути збільшений на 1/4 кегельну в порівнянні з попередніми цифрами відповідно для всіх видів видань.

При флагової набір можуть бути встановлені однакові междусловние прогалини. Для забезпечення щільності набору ці пробіли можуть бути мінімальними - 1/3, 1/4 кегельну.

междусловних прогалини в одному рядку мають бути однаковими. У рядку, набраної шрифтами різних кеглів, ширина прогалин у тексті меншого кегля повинна бути менше, ніж у тексті більшого кегля. На стику між різними кеглями в рядку междусловних пробіл визначається по більшому кеглю. Междусловние прогалини в суміжних рядках не повинні різко відрізнятися між собою (ця вимога не відноситься до набору журнальних, газетних, інформаційних видань і видань оперативної поліграфії).

В рядках, не заповнених текстом (в кінцевих рядках, у тексті, вимкненому по центру або в правий край, при наборі з вільним правим або лівим краєм та ін), междусловние прогалини мають бути рівними або близькими до напівкегельної шрифту.

Рядки, не мають междусловних пробілів, і рядка, які не можуть бути вимкнені, як зазначено вище, дозволяється вимикати зі збільшенням ширини межбуквенних прогалин до 1 п. або зменшенням їх до 1/2 п.

В книжкових виданнях не допускається збіг пробілів між словами по вертикалі або діагоналі в трьох або більше суміжних рядках (В«коридориВ»), у журнальних, газетних, інформаційних і виданнях оперативної поліграфії - в чотирьох.

Абзацні відступи у виданні повинні бути однаковими незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах різних кеглів - 1 п.

При наборі з так званими В«зворотнимиВ» відступами розміри втяжек текстових рядків повинні бути однаковими незалежно від кегля окремих частин тексту. Допустимі відхилення в текстах, набраних шрифтами різних кеглів, 1 п.

Кінцева рядок абзацу повинен бути не менше 2-х кегельних шрифту і коротше повних не менш ніж на 11/2 кегельних або бути повною:

При наборі з абзацного відступу кінцева рядок абзацу повинен бути більше абзацного відступу не менше ніж в 1, 5 рази і коротше повної рядка не менше ніж на 11/2 кегельних або бути повною.

При наборі без абзаців кінцева рядок абзацу повинен бути не менше 2-x кегельних шрифту і коротше повної рядка не менше ніж на 1/2 кв.

I.2 Правила переносів.

При наборі повинні бути дотримані всі граматичні правила переносів. Чи не допускаються неблагозвучні переноси й переноси, що спотворюють зміст. Чи не допускається поділ переносами скорочень, що набираються прописними літерами (ВЛКСМ), прописними з окремими рядковими (КЗпП) і з цифрами (ФА1000).

В книжково-журнальних виданнях числа не повинні бути розділені переносами. В газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допустимо поділ чисел, з'єднаних знаком тире (1985-1986), причому тире повинне залишатися в першому рядку.

Скорочені вираження (і т. д., і т. п., тобто) при переносі не повинні розділятися.

При переносах не повинні бути відірвані прізвища від ініціалів та ініціали один від одного. Перенесення з розривом прізвища допускається. Не повинні бути відокремлені при перенесення сокращС?нние слова від імен власних (тов. Іванов), у газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії це припустимо.

Не допускається розміщення в різних рядках чисел і їх найменувань (250 кг), знаків номера й параграфа й стосовних до них чисел (№ 25), а також позначень пунктів перерахування і почала тексту (5. Набір ...).

В книжкових виданнях не слід залишати в кінці рядка прийменники і союзи, початківці пропозицію, а також однобуквені сполучники та прийменники в середині пропозицій. В журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допускається залишати в кінці рядка однобуквені прийменники і союзи усередині пропозицій, а також трС?хбуквенние прийменники, починають пропозиція.

При наборі на великий формат у книжкових виданнях допускається не більше чотирьох переносів підряд, у журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - не більше семи.

При наборі на малий формат до 31/2 кв. допускається в книжкових виданнях не більше п'яти переносів підряд, у журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії - не більше восьми переносів.

Набір знаків і цифр. Розділові знаки (крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, три крапки, окличний і питальний знаки) від попередніх слів не повинні бути відбиті. Многоточие на початку пропозиції не відбивається від наступного за ним слова. У наборі вразрядку відбивки знаків і цифр не повинні бути збільшені.

Дефіс від попередніх і наступних елементів набору не відбивається; виняток складає набір вразрядку, при якому дефіс, так само як і букви, відбивають на величину розрядки.

Тирі на початку абзацного відступу повинне бути відділене від наступного тексту напівкегельної. Тире за комою або крапкою, а також між числами в значенні В«Від-доВ» повинне бути розташоване без відбиття. У всіх інших випадках тире відбивається 2-п. шпаціямі3.

Лапки і дужки не відбиваються від ув'язнених у них слів. Розділові знаки від дужок та лапок ніколи не повинні бути відбиті. Лапки застосовують того ж накреслення, що і ув'язнений в них текст. Дужки повинні відповідати накресленням основного тексту. Дужки всередині виділеного тексту повинні відповідати накресленню виділення.

Знаки виноски - цифри або зірочки - в основному тексті повинні бути відбиті на 2 п. від слова, до якого вони відносяться, але не від точки або коми. У тексті виноски ці знаки вирівнюють і відбивають від початку тексту напівкегельної.

Знаки номера (№) і параграфа (В§) застосовують тільки з відносяться до них числами і відбивають від них на напівкегельну. Здвоєні знаки між собою не повинні бути розбиті. Якщо до знака ставиться кілька чисел, то між собою вони відбиваються напівкегельної, а якщо ці числа розділені комами - шпаціями 3-п. В журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії у всіх перерахованих випадках припустимі відбиття междусловними пробілами.

Знаки відсотка (%) і промилле застосовують тільки з відносяться до них числами, від яких відбиття не робиться.

Знаки градуса, хвилини, секунди і терції від попередніх чисел не повинні бути відбиті, а від наступних чисел повинні бути відбиті на 2 п. Якщо за цими знаками слід скорочене позначення шкали, то воно має бути відбито 2 п., однак у випадках застосування знака градуса без цифр таку відбиття не роблять.

Багатозначні числа, що набираються арабськими цифрами, класи (по три цифри справа наліво) розбивають шпаціями 2-п. Розбивку на класи не роблять для четирС?хзначних чисел, десяткових дробів і для позначення номерів і стандартів (0, 01599, ГОСТ 16598-75).

Ч...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок