Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Лист питань і відповідей

Реферат Лист питань і відповідей

Категория: Журналистика

Курсова робота

" Лист питань і відповідей"


Введення

Темою даної курсової роботи є лист запитань та відповідей як жанр PR-тексту та інтерв'ю. Для будь-якого як рекламного, так і PR-тексту найважливішими критеріями є повнота наданої інформації про даному конкретному новинному подію або рекламованому товарі чи послузі, а також можливість оперативного вилучення необхідної інформації та всім вимогам відповідають ці жанри.

Головним відмінністю аркуша питань і відповідей і такого журналістського жанру як інтерв'ю є можливість у формі відповідей на найбільш поширені питання створювати позитивний образ й підтримувати пабліцітний капітал організації (Фірми). Також неможливо не відзначити, що на відміну від традиційного журналістського інтерв'ю в цьому жанрі як питання, так і відповіді складаються співробітниками PR-структури.

Актуальність даної теми полягає в тому, що лист запитань і відповідей - найбільш динамічний спосіб представлення інформації. Питальна форма залучає до спілкування, привертає увагу.

Грамотно складений аркуш питань-відповідей обов'язково відповідає В«інформаційним очікуванням В»аудиторії або її конкретному сегменту. Коло питань, представлених в цьому жанрі, максимально повно висвітлює деталі новинного події.

Метою даної роботи є познайомитися з таким жанром PR-тексту, як аркуш питань і відповідей, визначити характерні для нього особливості, постаратися виявити В«сильніВ» сторони. Також необхідно провести паралель між листом питань і відповідей і інтерв'ю, вишукуючи їх відмінності і подібності.

Щоб домогтися поставленої мети необхідно визначити завдання. Завданнями даної курсової є:

В· Збори необхідної інформації;

В· Порівняння аркуша запитань і відповідей з журналістським жанром інтерв'ю;

В· Ознайомлення з прикладами вживання аркуша запитань і відповідей;

Для написання даної курсової роботи використовувався в першу чергу підручник Олексій Дмитровича Кривоносова В«Жанри PR-текстуВ», лекції з дисципліни В«Теорія і практика зв'язків з громадськістю В»викладача Фещенко Лариси Георгіївни, інформація з сайтів evartist.narod.ru і sovetnik.ru.

Предметом вивчення даної курсової роботи є безпосередньо аркуш питань і відповідей і журналістський жанр інтерв'ю. Об'єкт - матеріали різних навчальних посібників і сайтів в сфері PR.

Методи, використані в курсовій роботі:

В· порівняння;

В· аналізу;

В· вивчення

Основна частина даної курсової роботи складається з докладного вивчення аркуша запитань і відповідей та інтерв'ю, а також порівняно аналізу цих двох жанрів.


1. дослідно-новинні жанри

У зв'язку з тим, що лист запитань і відповідей належить до другої групи первинних простих жанрів, а саме дослідно-новинним жанрами не розповісти про даний жанр не представляється можливим. Дослідницько-новинні жанри повідомляють неоперативно, але тим не менш актуальну інформацію референтного характеру. Це фонова інформація, що супроводжує подія базисного суб'єкта PR і припускає в деяких випадках її аналіз.

У текстах дослідно-новинних жанрів подія і його аналіз нерозривні і забезпечують широке відображення об'єкта опису в його предметно-логічних зв'язках, основне увагу громадськості переноситься з новизни на актуальність.

Предметом PR-тексту, відноситься до дослідницько-но-востним жанрам, є подія, процес, персона; цілями - формування оптимальної комунікаційного середовища і інформування цільової громадськості шляхом опису і виявлення причинно-наслідкових відносин події (ситуації). Основними характерними стилеобразующими ознаками цієї групи жанрів називаються фактологічності, релевантність, повнота і аналітичність.

До цим жанрам відносяться бекграундер і лист питань-відповідей.

Такий жанр PR-тексту, як бекграундер, представляє фонову розширену інформацію про базіcном суб'єкті PR, яка необхідна для підтримання пабліцітного капіталу базисного суб'єкта PR.

Якщо розглядати бекграундер як компонент прес-кита, то він може передавати розширену неактуальну інформацію супроводжуючого характеру по відношенню до інформаційного приводу, який представлений в оперативно-новинних жанрах.

Аркуш питань і відповідей, який буде більш детально розглянуто в наступному розділі, дозволяє за допомогою відповідей на найбільш поширені запитання підтримувати пабліцітний капітал базисного суб'єкта PR.

2. Лист запитань і відповідей як жанр PR-тексту

Аркуш питань і відповідей відноситься до другої групи первинних простих PR-текстів, а саме до ісследовател'ско-новинними жанрами. Це жанри, що повідомляють неоперативно, але актуальну інформацію. Така фонова інформація В«супроводжуєВ» подія (Ситуацію), що стосується базисного суб'єкта PR, і припускає в деяких випадках аналіз даної події (ситуації).

У текстах цих жанрів подія являє собою не нову інформацію, тому увага громадськості переноситься з новизни на актуальність. Дослідницько-новинні жанри завжди є компонентом комбінованих PR-текстів.

Центральної темою в дослідницько-новинних жанрах є подія, процес, персона; а метою - інформування цільової громадськості. Основними характерними стилеобразующими ознаками цієї групи жанрів називаються фактологічності, релевантність, повнота і аналітичність.

Аркуш питань і відповідей - текст, в якому за допомогою відповідей на найбільш поширені питання відбувається прирощення пабліцітного капіталу суб'єкта PR і створення його позитивного образу.

Іноді лист запитань і відповідей вважають одним із різновидів бекграундер у зв'язку з тим, що вони використовуються в одних і тих ситуаціях і часто висвітлює питання, які перебувають у фокусі суспільного інтересу. Також лист запитань і відповідей може бути однією з складової прес-кита.

Взагалі лист запитань і відповідей - це текст, який соответвуют очікуванням цільової аудиторії. Текстова структура аркуша запитань-відповідей відкрита, тобто кількість міні-діалогових єдностей не є строго обмеженим. Технологія складання даного типу PR-тексту: співробітник PR-структури сам складає питання і відповіді на них, або це може бути інформація, витягнута методом інтерв'ю у посадової особи організації та оформлена відповідним чином.

Аркуш питань і відповідей служить інтересам базисного суб'єкта PR, тому двозначність або дискредитація базисного суб'єкта PR неприпустима.

Тема тексту даного жанру повинен відображати сутність новинного події, яка цим текстом В«підтримуєтьсяВ». Як і в інших жанрах, вказівка ​​«Лист запитань-відповідей В»небажано, однак підзаголовок, наприкладВ« Найбільш часто Типові питання В», цілком прийнятний.

Тема аркуша запитань і відповідей відображає новинне подія, про яку йде мова нижче, проте пряме його вказівку небажано.

Питання в цьому жанрі формулюються досить коротко. Всі вони повинні бути спрямовані на підтримка позитивного іміджу базисного суб'єкта PR, відповіді на задаються питання повинні максимально повно відображати оптимізовану інформацію про базисному суб'єкті PR, максимально повно висвітлювати деталі новинного події. Текст відповідей дається від 1-ї особи множини, базисний суб'єкт PR мислиться як узагальнений логічний суб'єкт. Відповіді містять різні засоби вираження особистісного начала, тому поряд з основними функціями інформування та непрямого впливу цей жанр виявляє і функцію емоційно-експресивну.

Рамки даного жанру фокусують увагу громадськості на тих деталях новинного події, які, на думку упорядника тексту, можуть представлятися для даної громадськості найбільш актуальними, цікавими, затребуваними.

Особливостями аркуша запитань і відповідей є незв'язаність тексту, тобто гнучкість структури діалогу. Подібна структура дозволяє міняти запитання місцями, при цьому загальний сенс ...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок