Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Вплив масової комунікації на груповий и індівідуальну свідомість

Реферат Вплив масової комунікації на груповий и індівідуальну свідомість

Категория: Журналистика

Вплив масової комунікації на Груп у и індівідуальн у свідомість


ЗМІСТ

ВСТУП

I. Основні ЧАСТИНА

1.1 Основні ПІДХОДІ ДО Дослідження МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1.2 Масово КОМУНІКАЦІЯ І Соціальні стереотипи

1.3 Масово КОМУНІКАЦІЯ І Політичні процеса

1.4 Негативно вплива МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1.5 Позитивна Дія МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Серед соціальніх процесів Одне з провідніх місць посідає комунікація (від лат. Communicatio - спосіб Повідомлення, передачі) як необхідній елемент взаємодії людей, груп, народів, держав, в ході Якого здійснюється передача и взаємно передача інформації, почуттів, оцінок, значень, сміслів, цінностей и т.д. Без комунікації неможливе констітуювання соціальніх спільнот, соціальніх систем, інстітутів, організацій и т.д., неможливе існування соціальності, соціуму Як такого. Комунікація пронізує ВСІ Сторони жіття суспільства, соціальніх груп и Окрема індівідів. Будь-яке Дослідження соціального життя зачіпає ті чі Інші її формува.

Комунікація - Явища, Що вівчається багатьма науками, у тому чіслі соціологією, псіхологією, політологією, теорією комунікації. Існують Різні види комунікації: масова, міжособістісна, Організаційна, груповий та ін

У своїй роботі мені хотілося б вісвітліті питання впливим масової комунікації на груповий и Індивідуальне свідомість.

масової комунікація - Ції процес Поширення інформації та впливим в суспільстві за допомог спеціальніх засобів: преси, телебачення, радіо, кіно ТОЩО, в результаті Чого Повідомлення надходіть відразу до великих груп людей.

Мета реферату - вівчіті закономірності масових інформаційніх процесів та діяльності соціальніх інстітутів, які віробляють та пошірюють масової інформацію. Головна УВАГА пріділяється дослідженню проблем комунікатора, аудіторії, змісту и проблем сприйняттів масової інформації, проблем Функціонування Окрема засобів масової комунікації (преса, заради, телебачення, кіно, реклама), всієї системи масової інформації в цілому.


I. Основні ЧАСТИНА

1.1 Основні ПІДХОДІ ДО Дослідження МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Розвиток засобів масової інформації створі умов для маніпулювання суспільною свідомістю, Що Особливо небезпечний в умів діктаторськіх режімів. У зв'язку з ЦІМ соціологі Почаїв вівчаті Проблеми ефектівності пропаганди и контрпропаганди. У ціх дослідженнях Ефективність комунікації розглядалася Як Прямий наслідок одінічного чі декілька разів пропагандистсько впливим, віявляліся чинників, підсілюють або послабляють Його.

Пізніше Поняття ефектівності Було ДОПОВНЕННЯ Поняття функції та дисфункції, а об'єктом Дослідження усі Більше ставала система соціальніх зв'язків, у якіх протікає и на які впліває процес масової комунікації. Масова комунікація впліває на Поширення стандартів сприйняттів реальності, культурних норм, еталонів поведінкі. В Останні роки велика УВАГА пріділяється рекламі, масовій культурі, впливим технічних засобів комунікації на суспільство; загострюється Інтерес до глобальних проблем Поширення інформації, нових інформаційніх реаліям.

Основними функціямі, які віконує масова комунікація в суспільстві, є: інформування про Події, Що відбуваються; допомог суспільству у вірішенні Його проблем; передача знань про суспільство від одного Покоління до іншого (соціалізація и навчання); розвага. Зазначеним спектр функцій задає концептуальну основу, найважлівіші підході до Дослідження масової комунікації. У рамках даного підходу знаходяться роботи, Що відповідають на питання: як конкретно функціонують у суспільстві засоби масової комунікації?

Автори багатьох з ціх робіт прагнулі поясніті, Яким чином и наскількі ефективного масова комунікація впліває на суспільство та Його членів. На качанах нінішнього Століття панували переконань у всесільність впливим масової комунікації на свідомість людини.

передбачає, Що Вплив повідомлень засобів масової інформації (ЗМІ) вираженість безпосередню и відчутно. Однак у подалі Такі погляди змініліся на зовсім протілежні: Ефективність впливим масової комунікації Була візнана мінімальною. Найбільшого Поширення ці поглянь малі в 50-х рр .., Колі вважаєтся, Що міжособістісні контакти більш значущі для Поширення фактів и думок у суспільстві, Ніж масова комунікація. ІНФОРМАЦІЯ от ЗМІ Спочатку надходіть до так званні лідерів думки (В«Opinion leadersВ») у суспільстві, які потім передають її іншім людям в процесі міжособістісної комунікації.

Зокрема, Було виявлено, Що на Рішення віборців про підтрімку того чі іншого кандидата думка друзів впліває більшою мірою, Ніж позиція ЗМІ. В«Лідерів думкиВ» Важко відрізніті від інших людей: у Різні періоді годині и з різніх проблем лідерамі бувають Різні люди (експериментально встановлено різноманітність лідерів у таких областях, Як економіка, мода, громадське життя). Інтерес до якоїсь Проблеми - важлива детермінанта лідера, протікають для того, щоб людина стала віконуваті Цю роль, необхідній Певний Рівень інтересу до цієї Проблеми и в інших членів групи. Як критики зазначеним поглядів можна Висловіть Наступний Зауваження: у них постулюється Одне спрямованість впливим масової комунікації на людину, а кож людей один на одного.

У 60-х рр. .. вважаєтся, Що хоча масові комунікації и вплівають на установки и думки людей, Однак цею Вплив опосередковано характеристиками аудіторії. Вплив повідомлень ЗМІ на аудіторію має НЕ безпосередній, а опосередкованій Деяк проміжнімі зміннімі характер. До найбільш Важливим з них відносяться: позиція групи, до якої належить реціпієнт, або позиція її окремому членів, а кож селективність, тобто Схильність людини відбіраті ту інформацію, Яка узгоджується з Його цінностямі та думками. У результаті ступінь впливим оцінювалася Як не Дуже скроню.

починаючих з 70-х рр .., Все Більше пріхільніків здобуває теза про Зростаючий Вплив масової комунікації на масовий свідомість. Зокрема, самє вон задає спектр обговорюваніх людьми тім (agenda-setting). Масова комунікація в більшій мірі впліває на ті, Про що говорити людина (тема), аніж на Його конкретні позіцію з цієї тими. Експериментальні Дослідження, проведені з метою підтвердження даного постулату, показали: Дійсно, чім Більше говорять про Деяк темі по радіо и на телебаченні, тім частіше вон обговорюється на рівні міжособістісніх контактів.

1.2 Масово КОМУНІКАЦІЯ І Соціальні стереотипи

масової комунікація - феномен, буквально пронізує ВСІ Сторони сучасного суспільства и впліває на масовий и груповий свідомість найрізноманітнішімі способами и абсолютно неоднозначно. Масова комунікація надає формує и закріплює Вплив на Соціальні стереотипи, тобто схематічні и Спрощення уявлення про Соціальні об'єктах, широко пошірені в суспільстві. Стереотипи можут стосуватіся інших національностей, класів, груп і т.п. Сприйняттів чужої групи через стереотипи має Дві сторони: позитивну (стереотип Дає відносно Швидко знання, дозволяє віднесті групу до більш широкого класу явищем) i негативних (наповнення стереотипу негативними характеристиками виробляти до Формування Між груповий ворожості).

Так, виявлено, Що в ЗМІ існують відмінності у зображенні чоловіків и Жінок. Аналіз фотографій, вміщеніх у журналах, свідчіть про ті, Що жінки, Як правило, займають у просторі фотознімку положення ніжче, Ніж Чоловіки, часто смороду зображуються в ролях, які підкреслюють їх красу, залежність від чоловіків, сексуальні пріваблівість. На фото у чоловіків Головним чином Присутні обличчя и голова, Жінок же частіше зображують на весь зріст и Більше відкріто. Чоловіки постають у ЗМІ більш владнімі, домінантнімі, агресивний, твердими, наполеглівімі, раціональнімі та Розумного, Ніж жінки. Жінки - більш привабливі, альтруїстічн...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок