Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Теорія журналістики

Реферат Теорія журналістики

Категория: Журналистика

ЗМІСТ

Термін «³дповідальністьВ», тлумачення;

Преса про відповідальність журналістів;

«³дповідальністьВ» в Законі про ЗМІ;

Висновок.


Термін «²ДПОВІДАЛЬНІСТЬВ», ТЛУМАЧЕННЯ

1. Відповідальність юридична - покарання, державний примус до виконання вимог права, тобто застосування до особи, винної у порушенні юридичної обов'язки, передбачених законом санкцій. Державний примусовий характер юридичної відповідальності виступає не тільки в її змісті (Примусові заходи: позбавлення волі, штраф, позбавлення водійських прав тощо - Здійснюються державним апаратом), але і в тому, що застосування юридичних санкцій здійснюється спеціальними державними органами (Органами слідства, дізнання, судом і так далі). У соціалістичному державі міри юридичної відповідальності нерідко застосовуються не тільки державними органами, але, за уповноваженням держави, такими громадськими організаціями, як профспілки, товариські суди тощо Існують різні види юридичної відповідальності: кримінальна, цивільно-правова, адміністративно-правова, дисциплінарна та інші, які здійснюються в судовому, арбітражному, адміністративному порядку.

2. По суб'єкту відповідальність ділять на індивідуальну і колективну, громадян і юридичних осіб і т. д. Відповідальність в науковій літературі в більшості випадків трактується лише як підзвітність (В«accountabilityВ») і осудність (В«immutabilityВ»). В юридичній науці феномен відповідальності вивчається, головним чином, в плані караності (В«punishabilityВ»). Таке одностороннє розуміння відповідальності і її реалізації на практиці призводить до суттєвих деформацій у сфері регулювання соціальних взаємодій. У зарубіжній теорії і практиці, поряд з відзначеними смислами, феномен відповідальності (В«responsibilityВ») включає в себе значно більше значень - отвечаемостью (В«answerabilityВ»), розумність (В«reasonabilityВ») точність, визначеність (precision), залежність (dependability) та інші. Термін В«відповідальністьВ» вперше ввів у науковий обіг Альфред Бен, трактувати її в плані В«караностіВ». Довгий час проблема відповідальності була переважно предметом уваги правознавців саме в цьому аспекті. В сучасної теорії права відповідальність поділяється на два види - позитивну і негативну. Позитивна відповідальність виникає з обов'язку вчиняти позитивні, корисні для суспільства функції і реалізується в регулятивних правовідносинах, в яких зобов'язана сторона перебуває в положенні підзвітності та підконтрольності, а негативна відповідальність - у зв'язку з вчиненням правопорушення правопорушником, який піддається за скоєне відповідним правовим санкціям, несприятливим для нього. Це дозволило виділити в правовій відповідальності дві її сторони: перспективну - за виконання обов'язків і ретроспективну - за їх порушення. Заслуговує уваги висловлена ​​правознавцями думка про те, що обидва аспекти відповідальності потребують комплексного вивчення. Відповідальність - сукупність дій (заходів), виконання яких, дозволяє особистості безпечно досягати бажаного.

3. Цивільно-правова відповідальність - один з видів юридичної відповідальності. Полягає в застосуванні до правопорушника встановлених законом або договором заходів впливу, що тягнуть для нього економічно невигідні наслідки майнового характеру: відшкодування збитків, сплату неустойки (штрафу, пені), відшкодування шкоди.

4. Соціальна відповідальність - дії організації, що вживаються на благо суспільства добровільно, а не за вимогою закону; концепція, згідно з якою компанії повинні активно дбати про добробут суспільства в цілому.

5. Відповідальність - Положення, при якому особа, яка виконує якусь роботу, зобов'язана дати повний звіт у своїх діях і прийняти на себе провину за все можуть виникнути наслідки в результаті дорученої справи, у виконанні яких-небудь обов'язків, зобов'язань. Обезличке є відсутність всякої відповідальності за доручену роботу ...

6. Відповідальність, відповідальний. Необхідність, обов'язок віддавати кому-небудь звіт у своїх діях, вчинках. Почуття відповідальності. Нести відповідальність за що-небудь. Притягнути до відповідальності (змусити відповідати за поганий хід справи, за проступки; офіц.). Покласти відповідальність на когось (офіц.). Під вашу відповідальність (Відповідати будете ви).

7. Відповідальність - Основне етичне поняття, фіксує сферу реальності, що підлягає відтворенню відповідальним суб'єктом. Її кордони - постійна проблема кожного суб'єкта. Ця сфера ототожнюється суб'єктом з самим собою. У сферу відповідальності потрапляє частина світу, частина навколишнього середовища, частина власних відносин, визначуваних історично сформованим змістом культури суб'єкта. Сфера відповідальності може носити локальний характер, тобто охоплювати сім'ю, громаду, малу групу, але може охоплювати і велике товариство. Відповідальність носить емоційний і інтелектуальний характер. Сфера відповідальності суб'єкта - Найважливіша характеристика культури і соціального життя суспільства. Замикання значної частини населення в локальних світах свідчить про слабкість державної свідомості, сил інтеграції суспільства. Найважливіша проблема відповідальності - нерозмірність відповідальності як цінності суб'єкта і відповідальності як соціальної реальності. Суб'єкт може прагнути до відповідальності за землю, за власність, але суспільство може не дозволити реалізувати цю можливість, відтісняючи суб'єкта в його локальний світ. Можливо й зворотне, тобто формування організаційних форм, що вимагають від працівника відповідальності за виробництво в масштабі підприємства, регіону, країни, тоді як його особистісна культура не розпорядженні такими можливостями. Це створює ситуацію відчуження. До аналогічних результатів призводить абстрактна Відповідальність, тобто не має адекватних організаційних форм і освоєної функціональної культурної програми. Це призводить до порушення соціокультурного закону. Традиційне суспільство може бути засноване на локальній відповідальності людей, що проживають в локальних світах, об'єднаних згодою на деспотичну владу синкретичного держави. яка об'єднує ці локальні світи, тобто Відповідальність за інтеграцію цілого передається внечеловеческого сакральним силам. Робітник, селянин В«винить у всіх гріхах управлінську піраміду: вбралася в плоть і кров В»звичка звалювати наВ« барина В»(Васильєв П. Правда. 1969. 1 жовтня.). Подібні уявлення є культурною передумовою виникнення державності, а також авторитаризму, деспотизму і т. д. Для Відповідальності в масштабі локального світу характерно емоційне синкретичне злиття суб'єкта з культурою, соціальними відносинами, організацією і т. д. Ця межа між локальною і загальною відповідальністю не постійна. Наприклад, в періоди зовнішньої небезпеки вона може різко розширюватися, що дозволяє локальним світам об'єднуватися в боротьбі за загальне існування. Звідси можлива в такому суспільстві загострюється необхідність гіпертрофії уявлення про зовнішніх ворогах як фактор інтеграції суспільства. Для ліберальної цивілізації характерне постійне розширення, поглиблення відповідальності до масштабів людства, здатність критичного ставлення до об'єкта, прагнення поглибити відповідальність у суспільстві проміжної цивілізації, обтяженому розколом, слабкість відповідальності створює передумови для гипертрофирования державності та бюрократії як інститутів, що компенсують недолік відповідальності в суспільстві. Цей перекіс несе в собі небезпеку перетворення державності в фактор дискомфортного стану, в фактор, викликає вічовий бунт. Інверсійні коливання переводять суспільство від одного етапу до подальшого, призводять до пульсації сфери відповідальності від замикання в локальних світах до всього суспільства, від стиснення відповідальності до останньої барикади фізіологічного існування в умовах крайньої авторитаризму, до титанізму, щ...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок