Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Реалізація цілей журналістики на практиці

Реферат Реалізація цілей журналістики на практиці

Категория: Журналистика

Зміст

Введення

Глава 1.Спеціфіка журналісткою діяльності

1.1. Поняття журналістики

Висновки по першому розділі

Глава 2. Реалізація цілей журналістики на практиці

2.1. Функції журналістики

2.2.Результати діяльності журналісткою діяльності та її ефективність

Висновки по другому розділі

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Проблема професіоналізму журналіста багатопланова. Відокремлення журналістики від літературно-творчого процесу і технологізація журналісткою діяльності в наші дні відбилися, по-перше, на Як журналісткою інформації: вона стала спрощеної з точки зору стилю, жанрових форм та мови. По-друге, - на аудиторії, яка стала менше довіряти засобам масової інформації. Актуальність і фактичність журналістики є її природною властивістю, однак, форми реалізації актуальності у зв'язку з освоєнням телекомунікаційних технологій журналістикою трансформуються в напрямку посилення інтерактивності і ослаблення впливу заданої порядку денного.

Підвищення якісного рівня журналістики, в тому числі її комунікаційних аспектів зараз дуже важливо по багатьох причин.

Суспільство стає все більш інформаційним. Мається на увазі той
факт, що люди отримують величезну кількість різної, іноді суперечливою інформації з різних інформаційних джерел. В силу своєї високої зайнятості аудиторії ЗМІ все більше не в змозі фізично сприймати, аналізувати достаток інформаційних потоків.

Актуальність досліджень журналістської діяльності викликана ще тим, що в останні десятиліття у багатьох (країнах світу, зокрема в Росії, багатьох державах Сходу, інтенсивно розвиваються такі напрямки комунікаційної діяльності, як реклама і паблік рілейшнз (public relations). Ці сфери комунікаційної діяльності конкурують з журналістикою, намагаючись виконувати ті ж, що і журналістика комунікаційні функції. Приміром, культурно-просвітницьку, виховну, пропагандистську та інші функції.

Дослідження функціональних особливостей журналістики надзвичайно актуальні у зв'язку з проблемою оцінки ефективності
журналістської діяльності.

Серед праць з теорії та історії журналістики, насамперед, відзначимо фундаментальні роботи А.Г. Беспалової, А.. А. Грабельнікова, Б.І. Єсіна, Е. А. Лазаревич, Г.В. Лазутін, Ю.В. Лучинського, Р.П. Овсепяна, Є.І. Проніна, Л.Г. Світіч, ​​А. І.Станько, А.А. Тертичного, М. В Шкондина. Судження, що стосуються розвитку особистості журналіста як учасника сучасного масово-інформаційного процесу багато в чому є розвитком ідей, висловлених в роботах І.М. Дзялошинського. В якості теоретичного орієнтира в області відносин між журналістом і масовою свідомістю, були прийняті роботи Є.П. Прохорова.

Мета дослідження: проаналізувати цілі журналісткою діяльності

Об'єкт дослідження: структура журналісткою діяльності

Предмет дослідження: здійснення цілей, завдань і функцій журналісткою діяльності.

Завдання дослідження:

1. Розкрити специфіку журналістикою діяльності;

2. Проаналізувати складові журналісткою діяльності;

3. Охарактеризувати функції журналістики;

4. Визначити ефективність реалізації цілей журналістики.


Глава 1.Спеціфіка журналісткою діяльності 1.1. Поняття журналістики

Термін "журналістика" відбувся від французького слова "journal", що в перекладі означає "Щоденник". Цей термін має ряд синонімів більш вузьких за змістом. Ми говоримо "Засоби масової інформації" або, на західний манер - "mass media ", коли маємо на увазі сукупність друкованих видань, телевізійних каналів, радіостанцій. "Засоби масової інформації та пропаганди" - застарілий варіант з часів радянської дійсності.

Поняття "засоби масової комунікації "частіше фігурує в дослідженнях соціологів і психологів. В Як основний терміна слово журналістика використовується не тільки як саме ємне, але і не має багатозначних тлумачень. Терміни інформація, пропаганда, комунікація можуть мати різні значення. Журналістика - громадська діяльність по збору, обробці, інтерпретації та розповсюдження масової інформації.

перше, професійна діяльність зі збору, переробки та періодичному поширенню актуальної соціальної інформації, по-друге, все різноманіття продукції цієї діяльності - Газетні, журнальні, телевізійні і радіорепортажі, коментарі, нариси, огляду і т. д.; по-третє, всі канали розповсюдження журналістської інформації - Газети, журнали, телебачення, радіо, інформаційні агенції, Інтернет; по-четверте, вся сукупність професій в її рамках, по-п'яте, відповідний предмет вивчення і викладання в навчальних закладах.

Нова журналістика - це принципово новий напрям в області ЗМІ, яке стоїть на наступних позиціях:

В· хитання світлою, позитивної енергії в світ;

В· сприяння культурному та духовному розвитку людини;

В· розвиток у людини самостійного погляду на речі, самостійного мислення;

В· запуск постійних імпульсів до розвитку, вдосконалення, освітленню. [1]

Журналістика - це громадська діяльність по збору, обробці та періодичному поширенню актуальної соціальної інформації (через пресу, радіо, телебачення, кіно і т.п.); ще одне значення слова - система підприємств і засобів збору та доставки інформації: редакції, телерадіокомпанії, інформаційні агентства і їх виробничо-технічна база. Цим же терміном позначається продукція журналістської діяльності - твори, з яких складаються номери газет і журналів, програми радіо і телебачення. Нарешті, так називається певна галузь наукового знання і освіти.

Поняття В«журналістикаВ» не треба змішувати з іншими, близькими до нього за змістом, такими, наприклад, як В«друкВ» і В«пресаВ», які позначають лише окремі галузі журналістики, відрізняються, наприклад, від радіо. Не збігається воно і з поняттям В«засоби масової інформації В» (ЗМІ). Так прийнято називати журналістику в соціології, політології, правознавстві, де не розглядаються її професійно-творчі складові, а увага зосереджена на громадському значенні тиражованих відомостей. У Законі Російської Федерації В«Про засоби масової інформаціїВ» під ЗМІ розуміється періодичне друковане видання, радіо-, теле-, відеопрограма, кінохронікальних програма, інша форма розповсюдження масової інформації. Сама масова інформація трактується як призначені для необмеженого кола осіб друковані, аудіо-, аудіовізуальні та інші повідомлення та матеріали. Таким чином, масова інформація виступає як носій змісту журналістики, її тексти.

Оскільки журналістика бере участь у процесах, що йдуть в кожній з названих сфер, на неї поширюються закономірності і В«правила гриВ», керуючі діяльністю всіх інших елементів цих соцієтальних систем. Наприклад, в політичній області наше увагу привернуть відносини ЗМІ з державою, громадянами, партіями і т.п. В Водночас тут не має істотного значення інформаційна природа журналістики. Навпаки, з точки зору економіки мало що значать політичні пристрасті редакцій - тут важливо, що, як і будь-яке підприємство, ЗМІ беруть участь в товарно-грошовому обміні, і саме на цьому їх якості зосереджується увагу. Таким чином, у кожному випадку ми абстрагуємося від ролей, які наказані пресі в інших соцієтальних системах. Нас цікавить центральна для обраної системи категорія аналізу, по відношенню до якої проявляються природні якості ЗМІ.

У відповідності з поділом суспільного життя на кілька соцієтальних систем виділяється ряд ролей преси: виробничо-економічна, інформаційно-комунікативна, регулююча і духовно-ідеологічна. Уявімо цю взаємозв'язок сфер і ролей графічно (рис. 1).

За межами кола розташовуються сфери життєдіяльності суспільства, у секторах круга - похідні від них ролі журналістики. Схема показує, що, по-перше, соцієтальні с...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок