Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Формування внутрішнього іміджу Росії засобами масової інформації (на прикладі новинних, інформаційно-аналітичних телепередач)

Реферат Формування внутрішнього іміджу Росії засобами масової інформації (на прикладі новинних, інформаційно-аналітичних телепередач)

Категория: Журналистика

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ІМІДЖ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

1.1 Загальне поняття про іміджі країни

1.2 Опис структури внутрішнього іміджу Росії

1.3 Особливості формування іміджу країни

1.4 Телебачення, як інструмент формування внутрішнього іміджу Росії

2. ІМІДЖ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА АНАЛІЗ

2.1 Теоретико-методологічні аспекти вивчення особливостей формування внутрішнього іміджу Росії в новинних та інформаційно-аналітичних передачах (На прикладі каналів ОРТ, РТР, НТВ)

2.2 Аналіз внутрішнього іміджу Росії і особливостей його формування

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

ДОДАТОК


ВСТУП

Тема дипломної роботи - В«Формування внутрішнього іміджу Росії засобами масової інформації (на прикладі новинних, інформаційно-аналітичних телепередач В»).

Актуальність даної теми обумовлена ​​наступним:

Росія завжди привертала увагу, як на політичній світовій сцені, так і в середовищі міжнародної культурної громадськості. Багата природними ресурсами, підземними копалинами, вона завжди була привабливим ласим шматочком в сенсі збагачення для транснаціональних корпорацій, а своїм найбагатшим культурною спадщиною перевершувала багато країн.

Формування внутрішнього іміджу Росії безпосередньо залежить не тільки від впливу подій всередині країни, але і під впливом міжнародної світу, особливо зараз, коли інтеграція всіх країн у світову економіку вже практично відбулася, і світова криза охопила фінансову, економічну, системну та екологічну сфери і підбирається до сфери продовольства

На даний момент новим щаблем розвитку суспільства, супроводжується небувалим зростанням впливу засобів масової комунікації, коли питання іміджу, образу, бренду стають факторами зміни реальності, а так ж необхідністю використання іміджевого підходу в управлінні страной.Актуальность даної теми обумовлена ​​перетворенням Росії на світовій арені. Перші особи нашої держави переконані, що зможуть брати участь в формуванні більш справедливої вЂ‹вЂ‹і ефективної світової економічної системи.

Ступінь розробленості проблеми Останнє десятиліття характеризується зростанням наукового інтересу до проблем формування громадської думки. Так, досліджується роль політичної агітації в цьому процесі (А.І. Вітрів), демократична цінність громадської думки (В.Б. Житеньов). Серед робіт, безпосередньо присвячених телебаченню, можна виділити ті, в яких досліджуються лексико-семантичні та синтаксичні особливості телевізійних програм (Бертякова А.Н., Біс-памятнова Г.М.); соціокультурне значення телебачення в життєдіяльності суспільства (Айзенберг А.Г., Братишев Д.Є., Раскін А.В., Шиф В.Б., Самарцев О.Р. та ін.) Особливий інтерес викликають роботи психолого-педагогічної спрямованості (Сірий А.В.). Таким чином, теми громадської думки, взаємозв'язку суспільної думки і телемовлення мають вже певну теоретичну даність.

Разом з тим аналіз зазначених наукових розробок показує, що досліджень, присвячених вивченню факторів формування внутрішнього іміджу Росії засобами телебачення, поки ще не було.

Об'єкт дослідження: внутрішній імідж Росії.

Предметом дослідження є способи формування внутрішнього іміджу нашої країни через телевізійні новинні та інформаційно-аналітичні і передачі.

Мета дипломного проекту - виявлення способів формування іміджу Росії через ЗМІ.

Дана дипломна робота спрямована на вирішення таких завдань:

В· Описати структуру іміджу Росії;

В· Вивчити особливості формування внутрішнього іміджу країни;

В· Розглянути роль телебачення у формуванні громадської думки;

В· Вивчити новинні та інформаційно-аналітичні телематеріали;

В· Зробити висновок про значущості телевізійних програм для формування позитивного внутрішнього іміджу Росії.

Гіпотеза: Правильно сформульована державою ідеологія країни і структурний підхід до трансформації внутрішнього іміджу Росії допоможе відродити патріотичні почуття у громадян РФ. Для її підтвердження нами були відібрані і проаналізовані новинні матеріали трьох провідних російських телевізійних каналів: ОРТ, РТР, НТВ, а також авторські та аналітичні програми виходили і виходять на ТБ.

Наукова новизна роботи полягає в узагальненні уявлення про особливості внутрішнього іміджу нашої держави. Спроба подивитися на формування внутрішнього іміджу Росії, як один з інструментів вписати Росію в глобальну політику в як сировинного придатка світової економіки, з точки зору зміни світового порядку.

Практичне значення дипломної роботи визначається спонукання до подальшого самоосвіти з метою розвитку здатності до розрізнення, аналізу одержуваної ззовні інформації можливістю використання її результатів з метою просування.

Методи дослідження . Основними методами дослідження в нашій роботі є: метод вивчення наукової літератури, метод вибірки матеріалу для аналізу з новинних програм, метод аналізу.

Структура робіт. Робота складається з анотації, вступу, двох розділів, висновку, списку літератури і додатки. Анотація дає репрезентацію роботи та її ключових моментів. У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми, розглядається її ступінь дослідженості, визначаються об'єкт, предмет, цілі і завдання дослідження, визначаються методи дослідницької роботи, наукова новизна і практична значимість роботи. У першому розділі даються теоретичні відомості про імідж країни, про шляхи його формування, про телебачення як основному джерелі формування у громадян уявлення про їх країні. У другій практичної розділі на прикладі новинних та інформаційно-аналітичних програм основних державних каналів ОРТ, РТР і НТВ розглядаються способи подачі матеріалу, який безпосередньо впливає на громадську думку росіян. У висновку робиться висновок про вплив телебачення на формування внутрішнього іміджу Росії. Список літератури містить більше ста джерел, в тому числі і посилання на інтернет-джерела. У додатку представлена ​​програма дослідження.


ГЛАВА I. ІМІДЖ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

1.1 ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ про імідж країни

імідж новинний інформаційний канал

Імідж - це штучно сформований образ якогось явища; інструмент, засіб для досягнення певних цілей безструктурним способом. Від іміджу залежить сприйняття цього явища оточуючими.

Як цілеспрямовано структурований образ імідж носить оціночну і мотиваційну навантаження, завдяки чому впливає на поведінку людей, носіїв цього образу, на їх відношення до реальних подій. Як відносно самостійний мотиваційний фактор - імідж впливає на стратегічну лінію поведінки людей на базі лежать в його основі соціальних установок і стереотипів. Будучи стійким духовною освітою в масовому свідомості, імідж моделює реакції мас населення на нові, часто непередбачені ситуації.

Зокрема, Ж.Бодрійяр вважає, що суспільство, цивілізація, культура - це системи, що виробляють не тільки речі, але і знаки. Людини оточує всесвіт знаків, абсолютна більшість яких - всього лише фальшивки (В«сімулакрумиВ»), які підміняють справжні смисли, підробляються під справжні цінності.

Імідж як варіант згорнутого тексту, як символ присутній завжди, але в наш час його значення різко зростає. Це можна пояснити тим, що імідж є природним продуктом обробки великих масивів інформації. Оскільки ми не в змозі зберігати весь цей обсяг, ми починаємо користуватися ярличками, відсилає до вартим за ними ситуацій. Вдало вибрані ярлички закріплюються. У будь-якій ситуації ми володіємо такими ярличками-іміджами.

Спочатку поняття В«іміджВ» не ...


Страница 1 из 14Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок